ดูตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของฉันใน Microsoft Office

บทความนี้อธิบายตัวเลือกความเป็นส่วนตัวสำหรับคุณลักษณะที่คุณอาจต้องการใช้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวบางรายการมีผลต่อการเลือกข้อมูลและไฟล์ที่จะถูกดาวน์โหลดจากหรือส่งไปยัง Microsoft ตัวเลือกอื่นที่อธิบายในบทความนี้สามารถช่วยคุณป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้แฟ้มร่วมกันกับผู้อื่น

ลูกค้าที่มองหาข้อมูลคีย์ผลิตภัณฑ์สามารถไปที่: ป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรม Office ของคุณ

แท็บทางด้านล่างมีข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละเวอร์ชันของ Microsoft Office

เมื่อต้องการดูตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในแอป Office 2016 สำหรับ Windows ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 • ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังไมโครซอฟท์เพื่อทำการปรับปรุง Office

  เมื่อคุณเลือกกล่องนี้ คุณกำลังช่วยปรับปรุงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์จะรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาด และข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์จะไม่ระบุชื่อ ข้อมูลนี้จะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการโฆษณาหรือการขายในลักษณะอื่นใด

 • ให้ Office เชื่อมต่อกับบริการออนไลน์จากไมโครซอฟท์เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการกำหนดลักษณะของคุณ

  เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณอนุญาตให้ไมโครซอฟท์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์และไซต์ของคุณ ซึ่งจัดให้โดยไมโครซอฟท์และคู่ค้า การตั้งค่านี้จะเปิดใช้ตัวเลือกการแปลที่มีในส่วน การค้นคว้าและการอ้างอิง

การตั้งค่าเฉพาะเอกสาร

 • เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติไฟล์เมื่อบันทึก

  ตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งานใน Excel, PowerPoint และ Word และเปิดใช้งานสำหรับ Publisher และ SharePoint Designer

  สำหรับโปรแกรมที่ปิดใช้งานตัวเลือก ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคุณทำงานกับเอกสารที่สร้างขึ้นใน Office เวอร์ชันก่อน และคุณใช้ตัวเลือกนี้ในเวอร์ชันนั้นเพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกเท่านั้น เมื่อต้องการเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสารนี้ ให้คลิก ตรวจสอบเอกสาร

การค้นคว้าและการอ้างอิง

 • ตัวเลือกการแปล

  ใช้ ตัวเลือกการแปล เพื่อเลือกการตั้งค่าสำหรับพจนานุกรมสองภาษาแบบออนไลน์และการแปลภาษาด้วยเครื่อง ตัวเลือกต่างๆ ในกล่องโต้ตอบนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกกล่อง ให้ Office เชื่อมต่อกับบริการออนไลน์จากไมโครซอฟท์เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการกำหนดลักษณะของคุณ ภายใต้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว เท่านั้น

 • ตัวเลือกการค้นคว้า

  ใช้ ตัวเลือกการค้นคว้า เพื่อเปิดใช้งานบริการหนังสืออ้างอิงหลายภาษาและไซต์การค้นคว้า

เมื่อต้องการดูตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในแอป Office 2010 หรือ 2013 สำหรับ Windows ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

คำอธิบายของตัวเลือกความเป็นส่วนตัวแต่ละตัวเลือก

อนุญาตให้ Office เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

นำไปใช้กับ Office 2013

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ Office เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ต Office สามารถใช้บริการออนไลน์ และค้นหาเนื้อหาออนไลน์ล่าสุดได้

เชื่อมต่อกับ Office.com เพื่อรับเนื้อหาที่อัปเดตเมื่อฉันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

นำไปใช้กับ Office 2010

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อกับ Office.com เพื่อรับเนื้อหาที่อัปเดตเมื่อฉันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจะได้รับเนื้อหาวิธีใช้ล่าสุดที่ดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณจากเว็บไซต์ Office.com คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อรับการดาวน์โหลด ซึ่งไม่ใช่การดาวน์โหลดระบบวิธีใช้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่เป็นเพียงบทความวิธีใช้ที่คุณคลิกในกล่องผลลัพธ์การค้นหา

ดาวน์โหลดไฟล์เป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยระบุปัญหาของระบบ

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดไฟล์เป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยระบุปัญหาของระบบ

 • คุณอนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก Office.com ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่ว่าถ้าคอมพิวเตอร์ไม่เสถียรหรือหยุดทำงาน เครื่องมือการวินิจฉัย Microsoft Office จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาให้คุณ

 • คุณอนุญาตให้ไมโครซอฟท์ขอให้คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชนิดของข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางชนิดที่คุณอาจได้รับ เมื่อคุณส่งรายงานไป ข้อมูลนั้นอาจช่วยให้ไมโครซอฟท์เข้าใจและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 • คุณอนุญาตให้ไมโครซอฟท์จัดเตรียมเนื้อหาวิธีใช้ล่าสุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ให้แก่คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าการวินิจฉัย Office

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า คุณกำลังช่วยปรับปรุงคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพของ Microsoft Office

 • ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมโครงการ คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณจะไม่ต้องกรอกฟอร์ม กรอกแบบสำรวจ หรือตอบคำถามทางโทรศัพท์

 • ไมโครซอฟท์จะรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ และเวลาที่เห็น ชนิดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คุณกำลังใช้ คอมพิวเตอร์ของคุณพบความยุ่งยากในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์หรือไม่ และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณตอบสนองได้ดีและดำเนินการรวดเร็วหรือไม่ โดยทั่วไปจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้วันละหนึ่งครั้ง

 • ข้อมูลใดๆ ที่ส่งไปยังไมโครซอฟท์จะไม่ระบุชื่อ ข้อมูลนี้จะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการโฆษณาหรือการขายในลักษณะใดๆ

สำหรับรายละเอียดแบบเต็มเกี่ยวกับโครงการนี้ เชิญเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ โครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

ตรวจหาแอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งไว้โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของ Office.com

นำไปใช้กับ Office 2010

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาแอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งไว้โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของ Office.com จะเป็นการช่วยให้การค้นหาบน Office.com กำหนดขอบเขตผลลัพธ์ตามโปรแกรม Office ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ให้ตรวจสอบเอกสาร Microsoft Office ที่มาจากหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

นำไปใช้กับโปรแกรม Office 2010 ต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter และ Word Starter

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบเอกสาร Microsoft Office ที่มาจากหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย คุณได้เปิดการตรวจหาเว็บไซต์ปลอมแปลงเพื่อช่วยปกป้องคุณจากแผนการฟิชชิ่ง เมื่อ Office ตรวจพบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนปลอมแปลง คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบในการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบเว็บไซต์ปลอมแปลงจะทำเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น ฟีเจอร์นี้จะไม่ส่งข้อมูลใดๆ ให้ไมโครซอฟท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดหรือปิดใช้งานการเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัยและไฟล์จากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

อนุญาตให้บานหน้าต่างงานการค้นคว้าตรวจหาและติดตั้งบริการใหม่ได้

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้บานหน้าต่างงานการค้นคว้าตรวจหาและติดตั้งบริการใหม่ได้ คุณอนุญาตให้โปรแกรม Office ตรวจหาและติดตั้งบริการการค้นคว้าใหม่โดยอัตโนมัติ

อนุญาตให้ส่งไฟล์เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์

นำไปใช้กับ Word และ Word Starter เท่านั้น

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ส่งไฟล์เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ คุณอนุญาตให้ไมโครซอฟท์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่การตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ล้มเหลว ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องโต้ตอบจะพร้อมท์คุณให้ส่งไฟล์ของคุณไปยังไมโครซอฟท์เป็นระยะๆ

อนุญาตโฆษณาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลใน Microsoft Office Starter

นำไปใช้กับ Excel Starter และ Word Starter เท่านั้น

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตโฆษณาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลใน Microsoft Office Starter คุณอนุญาตให้ไมโครซอฟท์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของคุณ และไซต์ซึ่งจัดให้โดยไมโครซอฟท์และคู่ค้า ข้อมูลนี้ใช้เพื่อทำนายว่าโฆษณาใดที่คุณสนใจ

เตือนก่อนการพิมพ์ บันทึก หรือส่งไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น

นำไปใช้กับ Word และ Word Starter เท่านั้น

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนการพิมพ์ บันทึก หรือส่งไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น คุณจะได้รับข้อความเตือนถ้าคุณพยายามที่จะพิมพ์ บันทึก หรือส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

เก็บหมายเลขสุ่มเพื่อปรับปรุงความถูกต้องในการรวม

นำไปใช้กับ Word เท่านั้น

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เก็บหมายเลขสุ่มเพื่อปรับปรุงความถูกต้องในการรวม คุณได้เพิ่มโอกาสของคุณในการรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณผสานการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจากผู้รีวิวหลายราย

ทำให้มาร์กอัปที่ซ่อนอยู่มองเห็นได้ขณะเปิดหรือบันทึก

นำไปใช้กับ Word และ Word Starter เท่านั้น

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้มาร์กอัปที่ซ่อนอยู่มองเห็นได้ขณะเปิดหรือบันทึก คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดที่ยังอยู่ในเอกสารเมื่อเปิดหรือบันทึกเอกสาร การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่ไม่ต้องการออกก่อนที่คุณจะส่งเอกสารออกเพื่อรีวิว

เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติไฟล์เมื่อบันทึก

นำไปใช้กับโปรแกรม Office ต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter และ Word Starter

ตัวเลือก เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติไฟล์เมื่อบันทึก จะถูกปิดใช้งานใน Excel, PowerPoint และ Word และเปิดใช้งานสำหรับ Publisher และ SharePoint Designer

สำหรับโปรแกรมที่ปิดใช้งานตัวเลือก ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคุณทำงานกับเอกสารที่สร้างขึ้นใน Office เวอร์ชันก่อน และคุณใช้ตัวเลือกนี้ในเวอร์ชันนั้นเพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกเท่านั้น เมื่อต้องการเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสารนี้ ให้คลิก ตรวจสอบเอกสาร

ตัวตรวจสอบเอกสาร

เมื่อต้องการเอาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ซ่อนอยู่ออกจากไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Excel, PowerPoint และ Word ให้คลิก ตรวจสอบเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบเอกสาร ให้ดูที่บทความต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่

วิธีการสำหรับการเข้าถึงตัวเลือกความเป็นส่วนตัวจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการทราบข้อมูลจากตัวควบคุมดรอปดาวน์ แล้วเลื่อนลงเพื่ออ่านคำอธิบายตัวเลือกความเป็นส่วนตัวเฉพาะ

Access, Excel, PowerPoint หรือ Word

 1. เลือก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วเลือกรายการ ตัวเลือก สำหรับโปรแกรมของคุณ (เช่น ตัวเลือกของ Word)

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

Clip Organizer, OneNote, SharePoint Designer หรือ Project

บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

InfoPath, Outlook, Publisher หรือ Visio

บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

อ่านคำอธิบายของตัวเลือกความเป็นส่วนตัวแต่ละตัวเลือก

ค้นหาเนื้อหาวิธีใช้ใน Microsoft Office Online เมื่อฉันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

นำไปใช้กับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 ทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเนื้อหาวิธีใช้ใน Microsoft Office Online เมื่อฉันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจะได้รับเนื้อหาวิธีใช้ล่าสุดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Microsoft Office Online ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อรับการดาวน์โหลด ซึ่งไม่ใช่การดาวน์โหลดระบบวิธีใช้ทั้งหมด แต่เป็นเพียงบทความวิธีใช้ที่คุณคลิกในกล่องผลลัพธ์การค้นหา

แสดงการเชื่อมโยงเรื่องเด่นของ Microsoft Office Online

นำไปใช้กับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้: Access, Excel, PowerPoint, Word และ Visio

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเชื่อมโยงเรื่องเด่นของ Microsoft Office Online คุณจะได้รับหัวเรื่องและเทมเพลตที่น่าสนใจล่าสุดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Microsoft Office Online ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อรับการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแฟ้มเป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยระบุปัญหาของระบบ

นำไปใช้กับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 ทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดแฟ้มเป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยระบุปัญหาของระบบ

 • คุณอนุญาตให้ดาวน์โหลดแฟ้มจาก Office Online ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่ว่าถ้าคอมพิวเตอร์ไม่เสถียรหรือหยุดทำงาน เครื่องมือการวินิจฉัย Microsoft Office จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาให้คุณ

 • คุณอนุญาตให้ Microsoft ขอให้คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชนิดของข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางชนิดที่คุณอาจได้รับ เมื่อคุณส่งรายงานไป ข้อมูลนั้นอาจช่วยให้ Microsoft เข้าใจและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 • คุณอนุญาตให้ Microsoft จัดเตรียมเนื้อหาวิธีใช้ล่าสุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ให้แก่คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ ให้ดู การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการหยุดทำงานของโปรแกรม Office โดยใช้ การวินิจฉัย Office

ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

นำไปใช้กับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 ทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า คุณกำลังช่วยปรับปรุงคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพของ Microsoft Office

 • ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมโครงการ คุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม คุณไม่ต้องกรอกฟอร์ม กรอกแบบสำรวจ หรือตอบคำถามทางโทรศัพท์

 • Microsoft จะรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ซอฟต์แวร์สร้างขึ้นและเวลาที่สร้าง ชนิดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ คอมพิวเตอร์ของคุณพบความยากในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือไม่ และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณตอบสนองได้ดีและดำเนินการรวดเร็วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมวันละครั้ง

 • ข้อมูลใดๆ ที่ส่งไปยัง Microsoft จะไม่ระบุชื่อ และข้อมูลนี้จะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการโฆษณาหรือการขายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับรายละเอียดแบบเต็มเกี่ยวกับโครงการนี้ เชิญเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ โครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

เตือนก่อนการพิมพ์ บันทึก หรือส่งแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น

นำไปใช้กับ Office Word 2007 เท่านั้น

เมื่อคุณคลิกตัวเลือก เตือนก่อนการพิมพ์ บันทึก หรือส่งแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น คุณจะได้รับข้อความเตือนถ้าคุณพยายามที่จะพิมพ์ บันทึก หรือส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ให้ดูการเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

เก็บหมายเลขสุ่มเพื่อปรับปรุงความถูกต้องในการรวม

นำไปใช้กับ Office Word 2007 เท่านั้น

เมื่อคุณคลิกตัวเลือก เก็บหมายเลขสุ่มเพื่อปรับปรุงความถูกต้องในการรวม คุณได้เพิ่มโอกาสของคุณในการรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณผสานการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจากผู้ตรวจทานหลายราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูผสานข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงจากผู้ตรวจทานหลายคนลงในเอกสารฉบับเดียว

ทำให้มาร์กอัปที่ซ่อนอยู่มองเห็นได้ขณะเปิดหรือบันทึก

นำไปใช้กับ Office Word 2007 เท่านั้น

เมื่อคุณคลิกตัวเลือก ทำให้มาร์กอัปที่ซ่อนอยู่มองเห็นได้ขณะเปิดหรือบันทึก จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดที่ยังอยู่ในเอกสารเมื่อเปิดหรือบันทึกเอกสาร การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่ไม่ต้องการออกก่อนที่จะส่งเอกสารออกเพื่อตรวจทาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ให้ดูการเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก (ปิดใช้งาน)

นำไปใช้กับ Office Word 2007 เท่านั้น

ตัวเลือก เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก (ปิดใช้งาน) พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่สร้างขึ้นใน Office รุ่นก่อน และคุณใช้ตัวเลือกนี้ในรุ่นนั้นเพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลออก เมื่อต้องการเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสารนี้ ให้คลิก ตรวจสอบเอกสาร

ตัวตรวจสอบเอกสาร

นำไปใช้กับ Office Word 2007 เท่านั้น

เมื่อต้องการเอาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ซ่อนอยู่ออกจากเอกสารที่สร้างใน Office Word 2007 และรุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิก ตรวจสอบเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบเอกสาร ให้ดูการเอาข้อมูลที่ซ่อนและข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสาร Office

ตรวจสอบเอกสาร Office ที่มาจากหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

นำไปใช้กับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 ต่อไปนี้: Access, Excel, InfoPath, PowerPoint, Visio และ Word

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบเอกสาร Microsoft Office ที่มาจากหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย คุณได้เปิดการตรวจหาเว็บไซต์ปลอมแปลงเพื่อช่วยป้องกันคุณจากแผนการฟิชชิ่ง เมื่อ การวางจำหน่าย Office 2007 ตรวจพบการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนปลอมแปลง คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบในข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย การตรวจสอบเว็บไซต์ปลอมแปลงจะทำเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณลักษณะนี้ไม่ส่งข้อมูลใดๆ กลับไปที่ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการเปิดหรือปิดใช้งานการเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปและแฟ้มจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้ใจ

คำประกาศความเป็นส่วนตัวของ Microsoft

เมื่อต้องการอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา ให้ไปที่ คำประกาศความเป็นส่วนตัวของ Microsoft

เรายินดีรับฟัง

บทความนี้ได้รับการอัปเดตโดย Ben เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2017 เนื่องจากข้อคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณเห็นว่าไม่มีประโยชน์ โปรดใช้ตัวควบคุมคำติชมทางด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปได้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×