ดูตัวดึงข้อมูล RSS เดียวกันใน Internet Explorer และ Outlook

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 9 หรือใหม่กว่า และ Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 คุณสามารถดู และรักษารายชื่อการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS เดียวกันในโปรแกรมใดก็ได้ คุณทำได้ โดยการแชร์รายการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS หนึ่งผ่านรายการตัวดึงข้อมูลร่วม ใน Microsoft Windows

รายการตัวดึงข้อมูลทั่วไปจะใช้ โดยโปรแกรมเช่น Outlook และ Internet Explorer เป็นตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปสำหรับข้อมูลที่ตัวดึงข้อมูล RSS เมื่อคุณเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ลงในโปรแกรมใด ๆ ที่ใช้รายการตัวดึงข้อมูลร่วม ตัวดึงข้อมูล RSS ที่จะพร้อมใช้งานในโปรแกรมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ถ้าตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกลบออกจากรายการตัวดึงข้อมูลร่วม นั้นจะยังถูกเอาออกจาก Outlook

หมายเหตุ: การลบตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook ไม่เอาตัวดึงข้อมูล RSS จากรายการตัวดึงข้อมูลร่วมหรือโปรแกรมอื่นโดยใช้รายการตัวดึงข้อมูลทั่วไป

ในครั้งแรกที่คุณเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ไปยัง Outlook คุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่า คุณต้องการเก็บรายการของคุณตัวดึงข้อมูล RSS สมัครใช้งานการซิงโครไนซ์ระหว่าง Outlook กับรายการตัวดึงข้อมูลร่วม โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่คุณเลือก คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกของคุณในภายหลัง

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก ขั้นสูง

  4. ภายใต้ตัวดึงข้อมูล RSS เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายซิงโครไนซ์ตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังตัวดึงข้อมูลรายการร่วม (CFL) ใน Windows

    ส่วนตัวดึงข้อมูล RSS ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×