ดูงานที่มอบหมายในทีมชั้นเรียนของคุณ (นักเรียน)

ดูงานที่มอบหมายในทีมชั้นเรียนของคุณ (นักเรียน)

ค้นหาและดูงานที่มอบหมายภายในทีมชั้นเรียน ตัวอย่าง: ชีววิทยา 101 ซึ่งอนุญาตให้คุณตรวจสอบวันครบกำหนด สถานะ และรายละเอียดของงานที่มอบหมาย

 1. นำทางไปยังทีมชั้นเรียน จากนั้นเลือก ทั่วไป ภายใต้ชื่อชั้นเรียนของคุณ

 2. เลือก งานที่มอบหมาย

  เลือกแท็บงานที่มอบหมาย
 3. งานที่มอบหมายที่คุณมีในชั้นเรียนของคุณจะแสดงเป็นการ์ดและปรากฏบนวันที่ที่ครบกำหนด ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง ตรวจตอบสถานะปัจจุบันของการ์ดงานที่มอบหมาย

  • เปิดใช้งาน—ก่อนวันครบกำหนด คุณยังไม่ได้ส่งงาน

  • ส่งงานแล้ว—คุณได้ส่งงานสำหรับงานที่มอบหมายนี้แล้ว

  • ตรวจทานแล้ว—ครูของคุณได้ให้คำติชมแล้ว

  • เลยกำหนด—คุณยังไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายและเลยวันครบกำหนดแล้ว ซึ่งจะปรากฏขึ้นถ้าครูอนุญาตให้ส่งงานล่าช้าได้เท่านั้น

  • ไม่ได้ส่งงาน—คุณพลาดวันครบกำหนดสำหรับงานที่มอบหมายนี้และไม่สามารถส่งงานได้อีก

  ตรวจตอบสถานะปัจจุบันของการ์ดงานที่มอบหมาย
 4. เมื่อต้องการเปิดงานที่มอบหมายและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เลือกการ์ดงานที่มอบหมาย

  งานที่มอบหมายของคุณจะแสดงเป็นการ์ดที่จัดระเบียบตามวันที่ครบกำหนด เลือกการ์ดงานที่มอบหมายเพื่อเปิดงานที่มอบหมายนั้น
 5. จากที่นี่ คุณสามารถดูรายละเอียดงานที่มอบหมายของคุณ

  เมื่อต้องการเปิดงานที่มอบหมายและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เลือกการ์ดงานที่มอบหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูงานที่มอบหมายข้ามชั้นเรียน

ดูรายละเอียดงานที่มอบหมาย

ส่งงานที่มอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×