ดูงานที่มอบหมายของคุณในชั้นเรียนต่างๆ ใน Microsoft Teams (ครู)

ดูงานที่มอบหมายของคุณในชั้นเรียนต่างๆ ใน Microsoft Teams (ครู)

ดูงานที่มอบหมายที่คุณสร้างขึ้นในทีมสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดของคุณ คุณสามารถจัดเรียงงานที่มอบหมายในมุมมองรายสัปดาห์

ดูงานที่มอบหมายและเปิดเพื่อแก้ไข

 1. เลือก งานที่มอบหมาย จากแผงด้านข้าง

  เลือกงานที่มอบหมายจากแผงด้านข้าง
 2. ใช้ลูกศรทางด้านบนเพื่อนำทางไปยังสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ในอนาคต งานที่มอบหมายจะปรากฎเป็นการ์ดบนวันครบกำหนดที่คุณกำหนดไว้ หรือไม่มีวันที่ถ้าคุณบันทึกเป็นแบบร่าง การ์ดแต่ละใบจะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่มอบหมายและสถานะ

  • ชื่อชั้นเรียน

  • ชื่องานที่มอบหมาย

  • จำนวนของนักเรียนที่ส่งงานที่มอบหมายแล้ว

  • ถ้าคุณทำเครื่องหมายงานที่มอบหมายเป็นตรวจทานแล้ว

  • ถ้างานที่มอบหมายเป็นแบบร่าง จะปรากฎขึ้นโดยไม่มีวันครบกำหนด

ดูงานที่มอบหมายที่พร้อมที่จะตรวจทานหรือได้รับการตรวจทานแล้ว

 1. เลือก งานที่มอบหมาย จากแผงด้านข้าง

  เลือกงานที่มอบหมายจากแผงด้านข้าง
 2. เลือกงานที่มอบหมาย

 3. เลือก รีวิว

  เลือกรีวิว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูรายละเอียดของงานที่มอบหมายภายในทีมสำหรับชั้นเรียน

แก้ไขงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

ตรวจสอบงานที่มอบหมายด้วยค่าคะแนนใน Microsoft Teams

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×