ดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ในบางครั้งคุณอาจได้รับข้อความอีเมลหรือเอกสารที่มีคำในภาษาต่างๆ ซึ่งคุณไม่แน่ใจในความหมาย ด้วยการใช้ตัวแปลขนาดเล็กของ Microsoft Office คุณสามารถใช้เมาส์ชี้ที่คำหรือวลีที่เลือก จากนั้นคำแปลจะแสดงขึ้นในหน้าต่างขนาดเล็ก ตัวแปลขนาดเล็กยังมีปุ่ม เล่น ดังนั้นคุณจะสามารถได้ยินการออกเสียงของคำหรือวลี และมีปุ่ม คัดลอก คุณจึงสามารถวางคำแปลลงในเอกสารอื่นได้อีกด้วย

หมายเหตุ:  ตัวแปลขนาดเล็กใช้งานได้เฉพาะในโปรแกรม OneNote, Outlook, PowerPoint และ Word เท่านั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดหรือปิดใช้งานตัวแปลขนาดเล็ก

ตั้งค่าภาษาของตัวแปลขนาดเล็ก

ใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

ค้นคว้าคำ

คัดลอกคำแปลลงในคลิปบอร์ด

เล่นคำหรือวลี

เปิดหรือปิดใช้งานตัวแปลขนาดเล็ก

เมื่อต้องการใช้ตัวแปลขนาดเล็ก คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมเปิดอยู่ ด้วยการคลิก รีวิว ในกลุ่ม ภาษา คลิก แปล แล้วคลิก ตัวแปลขนาดเล็ก

ถ้า ตัวแปลขนาดเล็ก ถูกเลือกไว้ เปิดใช้งานคำสั่งตัวแปลขนาดเล็กแล้ว แสดงว่าโปรแกรมเปิดอยู่

ถ้า ตัวแปลขนาดเล็ก ไม่ได้ถูกเลือกไว้ ปิดใช้งานคำสั่งตัวแปลขนาดเล็ก แสดงว่าโปรแกรมปิดอยู่

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าภาษาของตัวแปลขนาดเล็ก

รายการของภาษาที่มีให้ใช้ในตัวแปลขนาดเล็กจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Office ที่คุณใช้ เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ภาษาของการแปล ให้ดูที่ การแปลข้อความในภาษาอื่น

  1. คลิก รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล แล้วคลิก เลือกภาษาของการแปลของคุณ

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภาษาของการแปล ให้คลิก ตัวแปลขนาดเล็ก แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ แปลเป็น

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าภาษาของการแปลและเปิดใช้งานตัวแปลขนาดเล็กแล้ว ให้ชี้ไปที่คำในไฟล์ของคุณเพื่อดูคำแปล

หมายเหตุ:  วิดีโอเหล่านี้ไม่มีเสียง แต่จะแสดงสิ่งที่คุณคลิกและผลลัพธ์ให้คุณดู

ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็กใน Word

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็กใน PowerPoint

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็กใน Outlook

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็กใน OneNote

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ด้านบนของหน้า

ค้นคว้าคำ

เมื่อ ตัวแปลขนาดเล็ก เปิดอยู่ คุณสามารถค้นคว้าคำภาษาต่างประเทศเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

  1. ชี้ไปที่คำในเอกสารของคุณ

  2. ถ้าจะเปิดบานหน้าต่าง การค้นคว้า ใน ตัวแปลขนาดเล็ก ให้คลิก ขยาย

ด้านบนของหน้า

คัดลอกคำแปลลงในคลิปบอร์ด

คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาของบานหน้าต่าง ตัวแปลขนาดเล็กไปยังคลิปบอร์ดได้อย่างง่ายดาย จากนั้นวางลงในเอกสารอื่น เช่น ข้อความอีเมล

  1. ชี้ไปที่คำในเอกสารของคุณ

  2. ใน ตัวแปลขนาดเล็ก ให้คลิก คัดลอก Button image

ด้านบนของหน้า

เล่นคำหรือวลี

ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการพูดคำในภาษาอื่น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ แสดงคำพูด เพื่อฟังการออกเสียงคำนั้น เพื่อจะใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดกลไกจัดการการแปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) ในภาษาที่คุณต้องการใช้ ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดกลไกจัดการ TTS ให้ดูที่ การใช้ฟีเจอร์แสดงคำพูดด้วย TTS หลายภาษา

ถ้าต้องการฟังการออกเสียงคำในภาษาต่างประเทศ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ชี้ไปที่คำในเอกสารของคุณ

  2. ใน ตัวแปลขนาดเล็ก ให้คลิก เล่น ปุ่มเล่น

    หมายเหตุ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟังการออกเสียงวลีได้โดยการเลือกวลี จากนั้นชี้ไปที่วลีที่เลือก แล้วคลิก เล่น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×