ดูข้อมูลส่วนหัวทางอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่วนหัวของข้อความอีเมลให้รายละเอียดด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับข้อความ รายละเอียดเหล่านี้สามารถรวมถึงบุคคลที่ส่งข้อความให้ ซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้เรียบเรียงข้อความ และอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งข้อความผ่านมายังผู้รับ

เกี่ยวกับส่วนหัวของข้อความ

หลังจากข้อความถูกส่ง ข้อความจะถูกประมวลผลโดยอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่องค์กรของคุณหรือ Internet service provider (ISP)ใช้ ถ้าข้อความนั้นมีอยู่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้บนอีเมลเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ข้อความจะถูกส่งต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์อื่น บ่อยครั้งที่ข้อความถูกส่งผ่านหลายอีเมลเซิร์ฟเวอร์จนกระทั่งข้อความนั้นไปถึงอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้รับของข้อความมีกล่องจดหมายอยู่

จากเวลาข้อความเป็นครั้งแรกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับนั้นจะถูกเพิ่มลงซ่อนส่วนของข้อความที่เรียกว่าหัวอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่มีรายละเอียดด้านเทคนิค เช่นผู้ที่สร้างข้อความ ซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้เพื่อเรียบเรียง และเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งผ่านบนรวดไปยังผู้รับ รายละเอียดเหล่านี้สามารถระบุปัญหากับข้อความ หรือช่วยค้นหาแหล่งมาของอีเมลขยะ ยัง เรียกว่าสแปม

เมื่อเทคนิคสแปมซับซ้อน การรวมข้อมูลที่เป็น false ในส่วนหัวของข้อความมีปัญหากำลัง นี่ยังเรียกว่าก่อกวน ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจระบุว่า มาจาก Anne Weiler ที่ Contoso (anne@contoso.com) เมื่อถึงจริงจากบริการอีเมจำนวนมากที่เลื่อนระดับขบเพื่อรับ rich ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก่อนที่คุณส่งการตอบกลับการร้องเรียนคนเกี่ยวกับข้อความของเขา หรือเธอ โปรดจำไว้ว่า อาจปลอมข้อมูลส่วนหัว บุคคลที่คุณคิดว่า ส่งข้อความอาจไม่สามารถเป็นผู้ส่งที่แท้จริง

ด้านบนของหน้า

ดูส่วนหัวของข้อความ

  1. เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

  2. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก คุณสมบัติ

ข้อมูลของส่วนหัวจะปรากฏในกล่อง ส่วนหัวอินเทอร์เน็ต

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×