ดูข้อความที่ถูกส่งด้วยสิทธิ์แบบจำกัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิทธิ์การจัดการข้อมูล (IRM), พร้อมใช้งานใน Microsoft Outlook 2010 อนุญาตให้บุคคลเพื่อระบุสิทธิ์การเข้าถึงไปกับข้อความอีเมล องค์กรของคุณต้องติดตั้ง และปรับใช้ IRM ก่อนที่คุณสามารถใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRM ใน Outlook 2010 ดูบทนำสู่ IRM สำหรับข้อความอีเมลที่ใช้

ข้อความที่คุณได้รับ มีสิทธิ์แบบจำกัดจะระบุ โดยไอคอนที่ปรากฏอยู่ถัดจากข้อความในรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้า ของคุณ

กล่องจดหมายเข้าที่แสดงข้อความที่มีการจำกัด

การดูข้อความที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด

  • ในรายการข้อความ ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อเปิดขึ้น

หมายเหตุ: เนื้อหาของข้อความที่มีจัดการสิทธิ์ไม่ปรากฏในบานหน้าต่างการอ่าน

ในฐานะผู้รับ คุณไม่สามารถพิมพ์ ส่งต่อ หรือคัดลอกข้อความที่มีการจัดการสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งได้ การตอบกลับของคุณมีการจำกัดถึงผู้รับ (ผู้ส่งเดิม) เหมือนกันกับข้อความเดิม

ในครั้งแรกที่คุณเปิดข้อความที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด Outlook ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ และดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานใช้สิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์การใช้งานใช้ระบุระดับการเข้าถึงที่คุณมีไปยังไฟล์ หลังจากติดตั้งใบรับรอง คุณสามารถดูเนื้อหาของข้อความ โดยการเปิดข้อความ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดข้อมูลประจำตัว

ถ้าองค์กรของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ IRM ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม สุด personal และ home อีเมลของบัญชีผู้ใช้ไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ IRM ในกรณี ของคุณพยายามทำครั้งแรกเมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์บนข้อความเปิดกล่องโต้ตอบที่ Outlook พร้อมท์ให้คุณลงทะเบียนสำหรับรุ่นทดลองใช้ฟรีบนเซิร์ฟเวอร์ IRM ข้อมูลประจำตัวชั่วคราวจะพร้อมใช้งาน ด้วยการคลิกใช่ และการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้การจัดการสิทธิ์ (RM) ใบรับรองสำหรับที่อยู่อีเมขาออกของคุณ ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องเป็น Windows Live ID เปิดใช้งาน

สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ส่งข้อมูลประจำตัวของคุณที่มีที่อยู่อีเมลและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในข้อความอีเมลที่ไม่ได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×