ดูกลุ่มของปฏิทินได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเสมอกำลังมองที่ตั้งเดียวกันของปฏิทิน คุณสามารถบันทึกเวลาลด้วยเหล่านั้นลงในกลุ่มปฏิทิน มีสองวิธีในการสร้างกลุ่มปฏิทิน:

 • เลือกสมาชิกจากการสมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 • บันทึกชุดของปฏิทินที่คุณกำลังดู

หมายเหตุ:  ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

เมื่อมีสร้างปฏิทินกลุ่ม จะถูกแสดงไว้ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกกล่องอยู่ถัดจากกลุ่มปฏิทินใด ๆ เพื่อเปิดไฟล์นั้น ต่อไปนี้ เช่น กลุ่มปฏิทินบังคับบัญชามี Willis Johnson, Jared Anderson และ พญาไท Mary:

กลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

สร้างกลุ่มปฏิทินจากสมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดการปฏิทิน คลิกปฏิทินกลุ่ม แล้ว คลิ กสร้าง กลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

 3. ภายใต้สมุดรายชื่อ เลือกรายการที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อ ต้องการเลือกสมาชิกกลุ่มของคุณ

 4. เรียกดูชื่อ หรือพิมพ์ลงในกล่องค้นหา คลิกชื่อที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกสมาชิกกลุ่ม ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง
  กลุ่มปฏิทินใหม่เปิดขึ้นด้านข้างของปฏิทินใด ๆ หรือกลุ่มที่มีอยู่แล้วเปิด

สร้างปฏิทินกลุ่มโดยยึดตามปฏิทินที่คุณกำลังดู

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดการปฏิทิน คลิกปฏิทินกลุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็น กลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้ว คลิ กตกลง
  กลุ่มปฏิทินใหม่เปิดอยู่ข้างปฏิทินใด ๆ หรือกลุ่มที่มีอยู่แล้วเปิด

เพิ่มปฏิทินไปยังกลุ่มปฏิทิน

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มปฏิทิน ถ้าคุณต้องการเพิ่มปฏิทินอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง ลากปฏิทินไปยังกลุ่มปฏิทินใหม่ ถ้าคุณบานหน้าต่างนำทาง ปฏิทินคุณต้องการเพิ่มไม่ได้ต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องทำ:

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดการปฏิทิน คลิกเปิดปฏิทิน แล้ว คลิ กชนิดของปฏิทินที่คุณต้องการ

 2. เรียกดูชื่อ หรือพิมพ์ลงในกล่องค้นหา คลิก ชื่อที่คุณต้องการแล้ว คลิกปฏิทิน ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง ปฏิทินเพิ่มเติมปรากฏในโฟลเดอร์ปฏิทินที่แชร์ ในบานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ: ในมุมมองกำหนดการ คุณสามารถคลิกกล่องเพิ่มปฏิทิน ที่ด้านล่างของมุมมอง จากนั้น ใส่ชื่อคุณต้องการ ปฏิทินจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ที่แชร์ปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ลากปฏิทินจากปฏิทินที่แชร์ ลงในกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

 • ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มปฏิทินปรากฏขึ้นเคียงข้างกัน เพื่อทำให้ปฏิทินซ้อนกัน คลิกที่ลูกศรมุมมองในโหมดการวางซ้อน บนแท็บของปฏิทินแต่ละรายการ ที่คุณต้องการซ้อนทับ

 • เมื่อต้องการย้ายปฏิทินจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีก ลากปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

 • เมื่อต้องการดูปฏิทินเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน เลือกกล่องสำหรับปฏิทินเหล่านั้นในบานหน้าต่างนำทาง ออก

 • เมื่อต้องการซ่อนปฏิทิน ยกเลิกเลือกในบานหน้าต่างนำทาง หรือคลิกปิดปฏิทิน บนแท็บของปฏิทิน

 • เมื่อต้องการลบกลุ่มปฏิทิน คลิกขวากลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กลบ กลุ่ม

 • กลุ่มปฏิทินสามารถรวมแหล่งข้อมูลปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตหรือปฏิทิน SharePointตลอดจนปฏิทินของบุคคล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×