ดำเนินการโอนย้ายอีเมลแบบกำหนดลำดับขั้นไปยัง Office 365

คุณสามารถโยกย้ายเนื้อหาในกล่องจดหมายของผู้ใช้จากอีเมล Exchange 2003 หรือ Exchange 2007 ไปยัง Office 365 ได้ตลอดเวลาโดยใช้การโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับงานที่จำเป็นต้องทำในการโยกย้ายอีเมลแบบกำหนดลำดับขั้น สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการโยกย้ายอีเมลแบบกำหนดลำดับขั้นไปยัง Office 365 จะอธิบายภาพรวมของกระบวนการการโยกย้าย เมื่อคุณคุ้นเคยกับเนื้อหาของบทความดังกล่าวแล้ว ให้ใช้เนื้อหานี้เพื่อเริ่มการโยกย้ายกล่องจดหมายจากระบบอีเมลหนึ่งๆ ไปยังระบบอีเมลอื่น

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับWindows PowerShell ให้ดูที่ ใช้ PowerShell เพื่อดำเนินการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นไปยัง Office 365

งานการโยกย้าย

ต่อไปนี้คืองานที่ต้องทำเมื่อคุณพร้อมเริ่มต้นการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 1. เตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 2. ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน

 3. ใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีเพื่อสร้างผู้ใช้ใน Office 365

 4. สร้างรายการกล่องจดหมายเพื่อโยกย้าย

 5. เชื่อมต่อ Office 365 กับระบบอีเมลของคุณ

 6. โยกย้ายกล่องจดหมายของคุณ

 7. เริ่มชุดการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 8. แปลงกล่องจดหมายภายในองค์กรไปเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย

 9. กำหนดเส้นทางอีเมลของคุณไปยัง Office 365 โดยตรง

 10. ลบชุดการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 11. ดำเนินการสำหรับงานหลังการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

เตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

ก่อนที่คุณจะโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365 โดยใช้การโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น คุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงสองสามประการกับสภาพแวดล้อม Exchange Server ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

ในการเตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 1. กำหนดค่า Outlook Anywhere บน Exchange Server ภายในองค์กรของคุณ    บริการการโยกย้ายอีเมลจะใช้ Outlook Anywhere (หรือที่เรียกว่า RPC ผ่านทาง HTTP) เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Server ภายในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Outlook Anywhere สำหรับ Exchange 2007 และ Exchange 2003 ให้ดูรายละเอียดต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: คุณต้องใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้ (CA) ร่วมกับการกำหนดค่า Outlook Anywhere ของคุณ ไม่สามารถกำหนดค่า Outlook Anywhere ด้วยใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการกำหนดค่า SSL สำหรับ Outlook Anywhere

 2. ทำหรือไม่ก็ได้: ตรวจสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับองค์กร Exchange ของคุณโดยใช้ Outlook Anywhere    ให้ลองวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทดสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ

 3. ตั้งค่าสิทธิ์    บัญชีผู้ใช้ภายในองค์กรที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณ (หรือที่เรียกว่า ผู้ดูแลระบบการโยกย้าย) ต้องมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงกล่องจดหมายภายในองค์กรที่คุณต้องการโยกย้ายไปยัง Office 365 ใช้บัญชีผู้ใช้นี้เมื่อคุณ เชื่อมต่อ Office 365 กับระบบอีเมลของคุณ ในกระบวนการนี้ต่อไป

 4. เมื่อต้องการโยกย้ายกล่องจดหมาย ผู้ดูแลระบบต้องมีชุดสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลระบบได้รับการกำหนดสิทธิ์ FullAccess สำหรับกล่องจดหมายภายในองค์กรแต่ละกล่อง และได้รับการกำหนดสิทธิ์ WriteProperty เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ TargetAddress ในบัญชีผู้ใช้ภายในองค์กร

   หรือ

  • ผู้ดูแลระบบได้รับการกำหนดสิทธิ์ Receive As ในฐานข้อมูลกล่องจดหมายภายในองค์กรที่เก็บกล่องจดหมายของผู้ใช้เอาไว้ และได้รับการกำหนดสิทธิ์ WriteProperty เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ TargetAddress ในบัญชีผู้ใช้ภายในองค์กร

  สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าสิทธิ์เหล่านี้ ให้ดูที่ มอบหมายสิทธิ์ Exchange เพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365

 5. ปิดใช้งานการส่งข้อความแบบครบวงจร (UM)    ถ้า UM ถูกเปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายภายในองค์กรที่คุณกำลังโยกย้าย ให้ปิดใช้งาน UM ก่อนการโยกย้าย จากนั้นเปิดใช้งาน UM สำหรับกล่องจดหมายหลังจากการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการ ให้ดูที่ ปิดใช้งานการส่งข้อความแบบครบวงจร

ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน

ระหว่างการโยกย้าย ที่อยู่ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ของแต่ละกล่องจดหมายภายในองค์กรจะใช้ในการสร้างที่อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมาย Office 365 ใหม่ เมื่อต้องการเรียกใช้การโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น โดเมนภายในองค์กรจะต้องเป็นโดเมนที่ได้รับการยืนยันภายในองค์กร Office 365 ว่าเป็นโดเมนของคุณ

ใช้ตัวช่วยสร้างโดเมนเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนภายในองค์กร

 1. หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 เพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

  ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. เลือกตั้งค่า > โดเมน

 3. บนหน้า การจัดการโดเมน ให้คลิก เพิ่มโดเมน ไอคอน เพิ่ม เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างโดเมน

 4. บนหน้า เพิ่มโดเมนใน Office 365 ให้เลือก ระบุชื่อโดเมนและยืนยันความเป็นเจ้าของ

 5. พิมพ์ชื่อโดเมน (ตัวอย่างเช่น Contoso.com) ที่คุณใช้สำหรับองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 6. บนหน้า ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของ <ชื่อโดเมนของคุณ> ให้เลือกผู้ให้บริการการโฮสต์ Domain Name System (DNS) ของคุณจากรายการ หรือเลือก คำแนะนำทั่วไป ถ้าสามารถทำได้

 7. ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้สำหรับผู้ให้บริการการโฮสต์ DNS ของคุณ โดยปกติแล้ว ระเบียน TXT มักจะถูกใช้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

  คุณยังสามารถค้นหาค่า TXT หรือ MX เฉพาะสำหรับผู้เช่า Office 365 ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนใน รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องใช้สร้างระเบียน DNS ของ Office 365

  หลังจากที่คุณเพิ่มระเบียน TXT หรือ MX ของคุณแล้ว ให้รอประมาณ 15 นาทีก่อนที่จะดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 8. ในตัวช่วยสร้างโดเมนของ Office 365 ให้เลือก เรียบร้อยแล้ว ยืนยันเดี๋ยวนี้ จากนั้น คุณควรจะเห็นหน้าการตรวจสอบความถูกต้อง เลือก เสร็จสิ้น

  ถ้าคุณไม่เห็นหน้าการตรวจสอบความถูกต้อง ให้รอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง

  ไม่ต้องดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปในตัวช่วยสร้างโดเมน ขณะนี้คุณได้ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนองค์กร Exchange ภายในองค์กรแล้ว และพร้อมดำเนินการการโยกย้ายอีเมลต่อไป

ใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีเพื่อสร้างผู้ใช้ใน Office 365

คุณใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีเพื่อสร้างผู้ใช้ภายในองค์กรทั้งหมดในองค์กร Office 365 ของคุณ

คุณจะต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้หลังจากที่สร้างผู้ใช้แล้ว คุณมีเวลา 30 วันในการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานหลังจากสร้างผู้ใช้แล้ว สำหรับขั้นตอนในการเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน ให้ดูที่ ดำเนินการสำหรับงานหลังการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการสร้างผู้ใช้ใหม่

 • คุณสามารถใช้เครื่องมือการซิงโครไนซ์ Microsoft Azure Active Directory หรือบริการ Microsoft Azure Active Directory Sync (AAD Sync) เพื่อซิงโครไนซ์และสร้างผู้ใช้ในองค์กรของคุณใน Office 365 หลังจากที่กล่องจดหมายถูกโยกย้ายไปยัง Office 365 แล้ว คุณจะจัดการบัญชีผู้ใช้ในองค์กรในสถานที่ของคุณ และบัญชีผู้ใช้จะถูกซิงค์กับองค์กร Office 365 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การผนวกรวมไดเรกทอรี

สร้างรายการกล่องจดหมายเพื่อโยกย้าย

หลังจากที่คุณระบุผู้ใช้ที่คุณต้องการโยกย้ายกล่องจดหมายภายในองค์กรของพวกเขาไปที่ Office 365 แล้ว คุณจะใช้ไฟล์ที่ใช้จุลภาคคั่นระหว่างค่า (.csv) เพื่อสร้างชุดการโยกย้าย แถวแต่ละแถวในไฟล์ CSV ที่ใช้โดย Office 365 เพื่อเรียกใช้การโยกย้าย จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายภายในองค์กร

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนกล่องจดหมายที่คุณจะโยกย้ายไปยัง Office 365 โดยใช้การโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น ไฟล์ CSV สำหรับชุดการโยกย้ายจะมีแถวได้สูงสุด 2,000 แถว เมื่อต้องการโยกย้ายกล่องจดหมายมากกว่า 2,000 กล่อง ให้สร้างไฟล์ CSV เพิ่มเติม และใช้ไฟล์ CSVแต่ละไฟล์ในการสร้างชุดการโยกย้ายใหม่

แอตทริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ CSV สำหรับการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นสนับสนุนแอตทริบิวต์สามชนิดต่อไปนี้ แถวแต่ละแถวในไฟล์ CSV จะต้องสอดคล้องกับกล่องจดหมาย และจะต้องมีค่าสำหรับแอตทริบิวต์แต่ละรายการเหล่านี้

แอตทริบิวต์

คำอธิบาย

จำเป็นหรือไม่

EmailAddress

ระบุที่อยู่อีเมล SMTP หลัก ตัวอย่างเช่น manot@contoso.com สำหรับกล่องจดหมายภายในองค์กร

ใช้ที่อยู่ SMTP หลักสำหรับกล่องจดหมายภายในองค์กร และอย่าใช้ ID ผู้ใช้จาก Office 365 ตัวอย่างเช่น ถ้าโดเมนในสถานที่ชื่อ contoso.com แต่โดเมนอีเมล Office 365 มีชื่อว่า service.contoso.com คุณควรใช้ชื่อโดเมน contoso.com สำหรับที่อยู่อีเมลในไฟล์ CSV

จำเป็น

Password

ต้องตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับกล่องจดหมาย Office 365 ใหม่ ข้อจำกัดสำหรับรหัสผ่านที่นำไปใช้กับองค์กร Office 365 ของคุณจะถูกนำไปใช้กับรหัสผ่านที่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ด้วย

มีหรือไม่ก็ได้

ForceChangePassword

ระบุว่าผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกที่พวกเขาลงชื่อเข้าใช้กล่องจดหมาย Office 365 ใหม่ ใช้ True หรือ False สำหรับค่าของพารามิเตอร์นี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้นำโซลูชันการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวมาใช้โดยการปรับใช้ Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) หรือสูงกว่าในองค์กรในสถานที่ของคุณ คุณจะต้องใช้ False สำหรับค่าของแอตทริบิวต์ ForceChangePassword

มีหรือไม่ก็ได้

รูปแบบไฟล์ CSV

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการจัดรูปแบบสำหรับไฟล์ CSV ในตัวอย่างนี้ กล่องจดหมายภายในองค์กรสามกล่องจะถูกโยกย้ายไปยัง Office 365

แถวแรก หรือ แถวส่วนหัว ของไฟล์ CSV จะแสดงชื่อของแอตทริบิวต์หรือเขตข้อมูลที่ระบุในแถวที่ตามมา แอตทริบิวต์แต่ละชื่อจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

แถวแต่ละแถวใต้แถวส่วนหัวจะแทนผู้ใช้หนึ่งราย และจะให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการโยกย้ายกล่องจดหมายของผู้ใช้ ค่าแอตทริบิวต์ในแต่ละแถวจะต้องอยู่ในลำดับที่ตรงกันกับชื่อแอตทริบิวต์ในแถวส่วนหัว

ใช้ตัวแก้ไขข้อความหรือแอปพลิเคชัน เช่น Excel เพื่อสร้างไฟล์ CSV บันทึกไฟล์เป็นไฟล์ .csv หรือ .txt

หมายเหตุ: ถ้าไฟล์ CSV มีอักขระที่ไม่ใช่ ASCII หรือมีอักขระพิเศษ ให้บันทึกไฟล์ CSV ด้วย UTF-8 หรือการเข้ารหัส Unicode อื่นๆ การบันทึกไฟล์ CSV ด้วย UTF-8 หรือการเข้ารหัส Unicode อื่นๆ อาจทำได้ง่ายขึ้นเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของระบบคอมพิวเตอร์ตรงกับภาษาที่ใช้ในไฟล์ CSV ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันนั้นๆ

เชื่อมต่อ Office 365 กับระบบอีเมลของคุณ

จุดสิ้นสุดการโยกย้ายจะมีการตั้งค่าและข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ที่โฮสต์กล่องจดหมายที่คุณกำลังโยกย้ายด้วย Office 365 สำหรับการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น คุณจะสร้างจุดสิ้นสุดการโยกย้าย Outlook Anywhere โดยจุดสิ้นสุดการโยกย้ายหนึ่งรายการจะถูกสร้างเพื่อใช้กับชุดการโยกย้ายทั้งหมดของคุณ

เมื่อต้องการสร้างจุดสิ้นสุดการโยกย้าย

 1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Exchange

 2. ใน ศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ ผู้รับ > การโยกย้าย

 3. เลือก เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > จุดสิ้นสุดการโยกย้าย

  เลือกจุดสิ้นสุดการโยกย้าย
 4. บนหน้า จุดสิ้นสุดการโยกย้าย ให้เลือก ใหม่ ไอคอนใหม่

 5. บนหน้า เลือกประเภทจุดสิ้นสุดการโยกย้าย ให้เลือก Outlook Anywhere > ถัดไป

 6. บนหน้า ใส่ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ภายในองค์กร ให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:

  • ที่อยู่อีเมล     พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ในองค์กร Exchange ภายในองค์กรที่จะทำการโยกย้าย Office 365 จะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้นี้

  • บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์     พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (โดเมน\รูปแบบชื่อผู้ใช้ หรือที่อยู่อีเมล) สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบที่จำเป็นในองค์กรในสถานที่ Office 365 จะใช้บัญชีผู้ใช้นี้ในการตรวจหาจุดสิ้นสุดการโยกย้าย และในการทดสอบสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้นี้โดยพยายามเข้าถึงกล่องจดหมายที่มีที่อยู่อีเมลที่ระบุ

  • รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์     พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบ

 7. เลือก ถัดไป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้า Office 365 สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางได้แล้ว การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้น เลือก ถัดไป

   การเชื่อมต่อที่ยืนยันสำหรับจุดสิ้นสุด Outlook Anywhere
  • ถ้าไม่สามารถทำการทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทางได้ ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

   • Exchange Server พิมพ์ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) สำหรับ Exchange Server ภายในองค์กร นี่คือชื่อโฮสต์สำหรับเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น EXCH-SRV-01.corp.contoso.com

   • พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ RPC     พิมพ์ FQDN สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ RPC สำหรับ Outlook Anywhere โดยทั่วไปแล้ว พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะเหมือนกับ URL Outlook Web App ของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com ซึ่งยังเป็น URL สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ Outlook ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Server อีกด้วย

 8. บนหน้า ใส่ข้อมูลทั่วไป ให้พิมพ์ ชื่อจุดสิ้นสุดการโยกย้าย ตัวอย่างเช่น ทดสอบ5-จุดสิ้นสุด ปล่อยให้กล่องอื่นๆ ทั้งสองกล่องว่างไว้เพื่อใช้ค่าเริ่มต้น

  ชื่อจุดสิ้นสุดการโยกย้าย
 9. เลือก ใหม่ เพื่อสร้างจุดสิ้นสุดการโยกย้าย

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า Exchange Online ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรหรือไม่ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งในตัวอย่างที่ 4 ของ Test-MigrationServerAvailability

โยกย้ายกล่องจดหมายของคุณ

คุณสร้างแล้วเรียกใช้ชุดการโยกย้ายเพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365

สร้างชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

สำหรับการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น คุณจะโยกย้ายกล่องจดหมายเป็นชุดๆ โดยหนึ่งชุดสำหรับไฟล์ CSV แต่ละไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น

เมื่อต้องการสร้างชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 1. ใน ศูนย์การจัดการ Exchange ให้นำทางไปยัง ผู้รับ > การโยกย้าย

 2. เลือก ใหม่ ไอคอนใหม่ > โยกย้ายไป Exchange Online

  เลือก โยกย้ายไป Exchange Online
 3. บนหน้า เลือกประเภทการโยกย้าย ให้เลือก การโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น > ถัดไป

 4. ในหน้า เลือกผู้ใช้ ให้เลือก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ CSV ที่จะใช้สำหรับชุดการโยกย้ายนี้

  หลังจากที่คุณเลือกไฟล์ CSV แล้ว Office 365 จะตรวจสอบไฟล์ CSV เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • ไฟล์การโยกย้ายไม่ว่างเปล่า

  • ใช้การจัดรูปแบบที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  • มีแถวไม่เกิน 2,000 แถว

  • รวมคอลัมน์ EmailAddress ที่จำเป็นในแถวส่วนหัวแล้ว

  • จำนวนแถวทั้งหมดเท่ากับจำนวนคอลัมน์ที่เป็นแถวส่วนหัว

  ถ้าการตรวจสอบใดๆ ต่อไปนี้ล้มเหลว คุณจะได้รับข้อผิดพลาดที่อธิบายสาเหตุของความผิดพลาด ในจุดนี้ คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในไฟล์ CSV และส่งใหม่อีกครั้งเพื่อสร้างชุดการโยกย้าย หลังจากที่ไฟล์ CSV ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไฟล์ CSV จะแสดงจำนวนของผู้ใช้เป็นจำนวนกล่องจดหมายที่จะโยกย้าย

 5. เลือก ถัดไป

 6. ในหน้า ยืนยันจุดสิ้นสุดการโยกย้าย ให้ตรวจสอบข้อมูลจุดสิ้นสุดการโยกย้ายที่แสดงไว้ แล้วเลือก ถัดไป

  ชุดการโยกย้ายใหม่ที่มีจุดสิ้นสุดถูกยืนยัน
 7. ในหน้า การกำหนดค่าการย้าย ให้พิมพ์ชื่อ (ไม่สามารถมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ) ของชุดการโยกย้าย แล้วเลือก ถัดไป ชื่อชุดจะแสดงในรายการของชุดการโยกย้ายบนหน้า การโยกย้าย หลังจากที่คุณสร้างชุดการโยกย้าย

 8. ในหน้า เริ่มชุดการโยกย้าย ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มชุดการโยกย้ายโดยอัตโนมัติ     ชุดการโยกย้ายจะเริ่มทันทีที่คุณบันทึกชุดการโยกย้ายใหม่ ชุดการโยกย้ายจะเริ่มต้นด้วยสถานะ กำลังซิงค์

  • เริ่มชุดการโยกย้ายด้วยตนเองในภายหลัง     ชุดการโยกย้ายจะถูกสร้างขึ้นแต่ยังไม่เริ่มทำงาน สถานะของชุดจะถูกตั้งค่าเป็น สร้างแล้ว เมื่อต้องการเริ่มชุดการโยกย้าย ให้เลือกชุดการโยกย้ายบนแดชบอร์ดการโยกย้าย แล้วเลือก เริ่ม

 9. เลือก ใหม่ เพื่อสร้างชุดการโยกย้าย

  ชุดการโยกย้ายใหม่จะแสดงบนแดชบอร์ดการโยกย้าย

เริ่มชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

ถ้าคุณสร้างชุดการโยกย้ายและกำหนดค่าให้เริ่มด้วยตนเอง คุณสามารถเริ่มชุดการโยกย้ายโดยใช้ศูนย์การจัดการ Exchange

เมื่อต้องการสร้างชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 1. ใน ศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ ผู้รับ > การโยกย้าย

 2. บนแดชบอร์ดการโยกย้าย ให้เลือกชุด แล้วเลือก เริ่ม

 3. ถ้าชุดการโยกย้ายเริ่มเรียบร้อยแล้ว สถานะของชุดบนแดชบอร์ดการโยกย้ายจะเปลี่ยนเป็น กำลังซิงค์

  ชุดการโยกย้ายกำลังซิงค์

ตรวจสอบว่าขั้นตอนการโยกย้ายทำงานได้

คุณจะสามารถติดตามสถานะการซิงค์ได้ในแดชบอร์ดการโยกย้าย ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณสามารถดูไฟล์บันทึกที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านั้น

คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ใช้ได้ถูกสร้างขึ้นใน ศูนย์การจัดการ Office 365 หรือไม่ขณะที่การโยกย้ายกำลังดำเนินการ

แปลงกล่องจดหมายภายในองค์กรไปเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย เพื่อให้ผู้ใช้ที่ถูกโยกย้ายสามารถเข้าถึงอีเมลของพวกเขาได้

หลังจากที่คุณได้โยกย้ายชุดของกล่องจดหมายเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงจดหมายของพวกเขาได้ ในตอนนี้ ผู้ใช้ที่กล่องจดหมายถูกโยกย้ายแล้วจะมีทั้งกล่องจดหมายภายในองค์กรและกล่องจดหมายใน Office 365 ผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายใน Office 365 จะไม่ได้รับจดหมายใหม่ในกล่องจดหมายภายในองค์กร

เนื่องจากคุณยังดำเนินการโยกย้ายไม่เสร็จสิ้น คุณจึงยังไม่พร้อมที่จะนำผู้ใช้ทั้งหมดไปยัง Office 365 เพื่อเข้าถึงอีเมลของพวกเขา สิ่งที่คุณต้องทำสำหรับผู้ใช้เหล่านั้นซึ่งมีกล่องจดหมายทั้งสองกล่อง: สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือการเปลี่ยนกล่องจดหมายภายในองค์กรที่คุณได้โยกย้ายไปเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย เมื่อคุณเปลี่ยนจากกล่องจดหมายไปเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย คุณจะสามารถนำผู้ใช้ไปยัง Office 365 เพื่อเข้าถึงอีเมลของพวกเขา แทนที่จะไปยังกล่องจดหมายภายในองค์กร

เหตุผลสำคัญอีกหนึ่งประการในการแปลงกล่องจดหมายภายในองค์กรไปเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมายก็เพื่อรักษาที่อยู่พร็อกซีจากกล่องจดหมาย Exchange Online ด้วยการคัดลอกที่อยู่พร็อกซีอีเมลไปยังผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการผู้ใช้บน Cloud ได้จากองค์กรในสถานที่ของคุณโดยใช้ Active Directory นอกจากนี้ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการใช้งานองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณ หลังจากที่กล่องจดหมายทั้งหมดถูกโยกย้ายไปยัง Exchange Online ที่อยู่พร็อกซีที่คุณได้คัดลอกไปยังผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมายจะยังคงอยู่ใน Active Directory ในสถานที่ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดสคริปต์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อแปลงกล่องจดหมายไปเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

ทำหรือไม่ก็ได้: ทำซ้ำขั้นตอนการโยกย้าย

คุณสามารถเรียกใช้ชุดการโยกย้ายพร้อมกันหรือเรียกใช้ทีละชุดก็ได้ ทำสิ่งที่เหมาะสำหรับกำหนดการและความสามารถของคุณเพื่อช่วยผู้ใช้ในระหว่างที่พวกเขาดำเนินการโยกย้ายให้เสร็จสิ้น โปรดทราบว่า ชุดการโยกย้ายแต่ละชุดมีขีดจำกัดจำนวนกล่องจดหมายอยู่ที่ 2,000 กล่อง

เมื่อคุณทำการการโยกย้ายทุกคนไปยัง Office 365 เสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มส่งอีเมลไปยัง Office 365 โดยตรง และยกเลิกการใช้งานระบบอีเมลเก่าของคุณ

ทำหรือไม่ก็ได้: ลดความล่าช้าของอีเมล

คุณไม่จำเป็นต้องทำงานนี้ แต่ถ้าคุณข้ามงานนี้ไป อาจต้องใช้เวลานานมากขึ้นเพื่อให้อีเมลเริ่มแสดงในกล่องจดหมาย Office 365 ใหม่

เมื่อบุคคลภายนอกองค์กรของคุณส่งอีเมลถึงคุณ ระบบอีเมลของพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่จะส่งอีเมลดังกล่าวไปในทุกๆ ครั้ง แต่ระบบของพวกเขาจะบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของระบบอีเมลของคุณแทน โดยยึดตามการตั้งค่าในเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณที่เรียกว่า Time to Live (TTL) ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของระบบอีเมลก่อนที่ TTL จะหมดอายุ ระบบอีเมลของผู้ส่งจะพยายามส่งอีเมลไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมก่อนจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งอีเมล วิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือการลด TTL ที่เซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณส่งให้เซิร์ฟเวอร์ภายนอกองค์กรของคุณ วิธีนี้จะทำให้องค์กรอื่นๆ รีเฟรชตำแหน่งที่ตั้งของระบบอีเมลของคุณบ่อยครั้งยิ่งขึ้น

การใช้ช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 3,600 วินาที (หนึ่งชั่วโมง) หรือน้อยกว่านั้น จะทำให้ระบบอีเมลส่วนใหญ่ร้องขอตำแหน่งที่ตั้งที่อัปเดตทุกๆ ชั่วโมง เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าช่วงเวลาให้ต่ำเท่านี้เป็นอย่างน้อยก่อนที่คุณจะเริ่มการโยกย้ายอีเมล การตั้งค่านี้จะทำให้ระบบทั้งหมดที่ส่งอีเมลถึงคุณมีเวลามากพอที่จะประมวลผลการเปลี่ยนแปลง จากนั้น เมื่อคุณทำการสลับขั้นสุดท้ายไปยัง Office 365 คุณจะสามารถเปลี่ยน TTL กลับไปเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากขึ้นได้

ตำแหน่งที่จะเปลี่ยนการตั้งค่า TTL อยู่บนระเบียน Mail Exchanger ของระบบอีเมลของคุณ หรือที่เรียกว่า ระเบียน MX ซึ่งอยู่บนระบบ DNS ที่เชื่อมต่อกับสาธารณะของคุณ ถ้าคุณมีระเบียน MX มากกว่าหนึ่งระเบียน คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนค่าบนระเบียนแต่ละระเบียนเป็น 3,600 วินาทีหรือน้อยกว่านี้

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่า DNS ของคุณ ให้ไปที่ คู่มือ Office 365 DNS ของเรา

กำหนดเส้นทางอีเมลของคุณไปยัง Office 365 โดยตรง

ระบบอีเมลจะใช้ระเบียน DNS ที่เรียกว่า ระเบียน MX เพื่อค้นหาตำแหน่งที่จะส่งอีเมล ในระหว่างขั้นตอนการโยกย้ายอีเมล ระเบียน MX ของคุณจะชี้ไปยังระบบอีเมลภายในองค์กรของคุณ ในตอนนี้ การโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365 ก็เสร็จสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะชี้ระเบียน MX ของคุณไปยัง Office 365 ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลขาเข้าจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ การย้ายระเบียน MX จะช่วยให้คุณสามารถปิดระบบอีเมลเดิมของคุณเมื่อคุณพร้อม

สำหรับผู้ให้บริการ DNS จำนวนมาก เรามีคำแนะนำเฉพาะในการเปลี่ยนระเบียน MX ของคุณ ถ้าผู้ให้บริการ DNS ของคุณไม่แสดงอยู่ที่นี่ หรือถ้าคุณต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของเราโดยคร่าวๆ เรายังมีคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับระเบียน MX ด้วยเช่นกัน

อาจต้องใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงเพื่อให้ระบบอีเมลของลูกค้าและคู่ค้าของคุณจดจำระเบียน MX ที่เปลี่ยนแปลง โปรดรออย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะทำงานขั้นต่อไป

ลบชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

หลังจากที่คุณเปลี่ยนระเบียน MX และตรวจสอบว่าอีเมลทั้งหมดได้ถูกกำหนดเส้นทางไปยังกล่องจดหมาย Office 365 แล้ว คุณสามารถลบชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นได้ ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลบชุดการโยกย้าย:

 • ผู้ใช้ทั้งหมดในชุดการโยกย้ายกำลังใช้กล่องจดหมาย Office 365 ของพวกเขา หลังจากที่ชุดการโยกย้ายถูกลบแล้ว จดหมายที่ส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server ภายในองค์กร จะไม่ถูกคัดลอกไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ที่เกี่ยวข้อง

 • กล่องจดหมาย Office 365 จะถูกซิงค์อย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากที่จดหมายเริ่มถูกส่งไปยังกล่องจกหมายเหล่านั้นโดยตรง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในกล่อง เวลาที่ทำการซิงค์ล่าสุด สำหรับชุดการโยกย้ายเป็นปัจจุบันกว่าเวลาที่จดหมายถูกกำหนดเส้นทางไปยังกล่องจดหมาย Office 365 โดยตรง

เมื่อคุณลบชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น บริการการโยกย้ายจะล้างข้อมูลระเบียนที่เกี่ยวข้องกับชุดการโยกย้าย จากนั้นจะลบชุดการโยกย้าย ชุดการโยกย้ายจะถูกเอาออกจากรายการของชุดการโยกย้ายบนแดชบอร์ดการโยกย้าย

เมื่อต้องการลบชุดการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้น

 1. ใน ศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ ผู้รับ > การโยกย้าย

 2. บนแดชบอร์ดการโยกย้าย ให้เลือกชุดการโยกย้าย แล้วเลือก ลบ

  อาจใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อลบชุดการโยกย้าย

 3. ใน ศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ ผู้รับ > การโยกย้าย

 4. ตรวจสอบว่าชุดการโยกย้ายไม่ได้แสดงรายการอยู่บนแดชบอร์ดการโยกย้ายอีกต่อไป

ดำเนินการสำหรับงานหลังการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365 มีงานหลังการโยกย้ายที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการดำเนินการสำหรับงานหลังการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

 1. เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับบัญชีที่โยกย้ายโดยการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน    ถ้าคุณไม่กำหนดสิทธิ์การใช้งาน กล่องจดหมายจะถูกปิดใช้งานเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาผ่อนผัน (30 วัน) เมื่อต้องการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานใน ศูนย์การจัดการ Office 365 ให้ดูที่ มอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

 2. สร้างระเบียน DNS การค้นหาอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย    หลังจากกล่องจดหมายภายในองค์กรทั้งหมดถูกโยกย้ายไปยัง Office 365 คุณสามารถกำหนดค่าระเบียน DNS การค้นหาอัตโนมัติสำหรับองค์กร Office 365 ของคุณ เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Office 365 ใหม่ด้วย Outlook และไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระเบียน DNS การค้นหาอัตโนมัติต้องใช้ Namespace เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับองค์กร Office 365 ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้า Namespace บนระบบ Cloud ของคุณคือ cloud.contoso.com ระเบียน DNS การค้นหาอัตโนมัติที่คุณต้องสร้างคือ autodiscover.cloud.contoso.com

  Office 365 ใช้ระเบียน CNAME เพื่อนำบริการการค้นหาอัตโนมัติไปใช้กับ Outlook และไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระเบียน CNAME การค้นหาอัตโนมัติต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  • Alias:autodiscover

  • Target:autodiscover.outlook.com

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างระเบียน DNS สำหรับ Office 365 เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS ของคุณ

 3. ยกเลิกการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Exchange ภายในองค์กร    หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบว่าอีเมลทั้งหมดได้รับการกำหนดเส้นทางไปยังกล่องจดหมาย Office 365 โดยตรงแล้ว ให้ทำการโยกย้ายจนเสร็จสิ้น และไม่จำเป็นต้องเก็บองค์กรอีเมลแบบภายในองค์กรไว้อีกต่อไป คุณสามารถถอนการติดตั้ง Exchange ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูรายการต่อไปนี้

  หมายเหตุ: การยกเลิกการใช้งาน Exchange อาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ก่อนยกเลิกการใช้งานองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

ดูเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นไปยัง Office 365

วิธีโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×