ดำเนินการวิเคราะห์การถดถอย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LINESTเพื่อดำเนินการวิเคราะห์การถดถอย

และคุณสามารถทำการวิเคราะห์การถดถอย เช่น เมื่อคุณต้องการทราบว่า ประสิทธิภาพของนักกีฬาได้รับผลกระทบจากอายุ ส่วนสูง และน้ำหนักอย่างไร จากนั้นคุณสามารถนำผลลัพธ์นั้น ไปใช้คาดคะเนประสิทธิภาพของนักกีฬาคนใหม่ที่ไม่เคยทดสอบมาก่อน อีกนัยหนึ่งคือ คุณกำลังทำการประมาณค่าความน่าจะเป็นนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น คุณมีข้อมูลของยอดขายจากเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ และคุณต้องการคาดคะเนยอดขายสำหรับเดือนกันยายน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LINEST ได้ดังนี้

โปรดอย่าลืมใส่LINESTเป็นสูตรอาร์เรย์(กด Ctrl + Shift + Enter แทนด Enter)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×