ดำเนินการวิเคราะห์การถดถอย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LINESTเพื่อดำเนินการวิเคราะห์การถดถอย

และคุณสามารถทำการวิเคราะห์การถดถอย เช่น เมื่อคุณต้องการทราบว่า ประสิทธิภาพของนักกีฬาได้รับผลกระทบจากอายุ ส่วนสูง และน้ำหนักอย่างไร จากนั้นคุณสามารถนำผลลัพธ์นั้น ไปใช้คาดคะเนประสิทธิภาพของนักกีฬาคนใหม่ที่ไม่เคยทดสอบมาก่อน อีกนัยหนึ่งคือ คุณกำลังทำการประมาณค่าความน่าจะเป็นนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น คุณมีข้อมูลของยอดขายจากเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ และคุณต้องการคาดคะเนยอดขายสำหรับเดือนกันยายน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LINEST ได้ดังนี้

โปรดอย่าลืมใส่LINESTเป็นสูตรอาร์เรย์(กด Ctrl + Shift + Enter แทนด Enter)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×