ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ดาวน์โหลดไฟล์และโฟลเดอร์จาก OneDrive หรือ SharePoint

ดาวน์โหลดไฟล์และโฟลเดอร์จาก OneDrive หรือ SharePoint

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์และโฟลเดอร์จาก OneDrive หรือจาก SharePoint Online หรือ SharePoint Server 2019 ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังดาวน์โหลดเป็นประจำจากโฟลเดอร์ที่แชร์ คุณสามารถ เพิ่มและซิงค์โฟลเดอร์ที่แชร์ไปยัง OneDrive ของคุณเองได้

 1. บนเว็บไซต์ OneDriveSharePoint Server 2019 หรือ SharePoint Online ของคุณ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์ตั้งแต่หนึ่งไฟล์ขึ้นไป ให้เลือกแต่ละไฟล์โดยการคลิกกล่องกาเครื่องหมายรูปวงกลมที่ปรากฏขึ้น (รูปภาพล่างซ้ายแสดงรายการในมุมมองรายการ รูปภาพขวาแสดงรายการในมุมมองไทล์หรือรูปถ่าย) (คุณสามารถเลือกหลายไฟล์ได้พร้อมกันโดยเลือกไฟล์หนึ่ง เลื่อนลงในรายการ แล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้พร้อมกับคลิกซ้ายที่รายการสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก)

   สกรีนช็อตของการเลือกไฟล์ใน OneDrive ในมุมมองรายการ สกรีนช็อตของการเลือกไฟล์ใน OneDrive ในมุมมองไทล์

  • เมื่อต้องการเลือกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ คลิกที่วงกลมทางด้านซ้ายของแถวส่วนหัว หรือกด CTRL + A บนคีย์บอร์ดของคุณ

   สกรีนช็อตของการเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดใน OneDrive

  • เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ไม่ใช่แค่เนื้อหา คุณอาจต้องเลือกขึ้นหรือย้อนกลับไประดับหนึ่งเพื่อเลือกทั้งโฟลเดอร์

   เลือกโฟลเดอร์ OneDrive

   เลือกโฟลเดอร์ OneDrive

 2. ในการนำทางด้านบน ให้เลือก ดาวน์โหลด (คุณสามารถคลิกขวาที่ไฟล์ รูปถ่าย หรือโฟลเดอร์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด)

  สกรีนช็อตของการเลือกไฟล์ OneDrive และการดาวน์โหลด

  หมายเหตุ: 

  • ปุ่ม ดาวน์โหลด จะปรากฏเฉพาะเวลาเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์

  • ปุ่ม ดาวน์โหลด อาจหายไปในบางครั้งถ้าคุณรีเฟรชเว็บเพจในขณะที่ดูโฟลเดอร์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถขึ้นไปหนึ่งระดับในไดเรกทอรีโฟลเดอร์แล้วกลับมา หรือปิดแท็บนั้นในเบราว์เซอร์ของคุณ และนำทางไปยังโฟลเดอร์อีกครั้ง

 3. ถ้าเบราว์เซอร์พร้อมท์ถึงคุณ ให้เลือก บันทึก หรือ บันทึกเป็น และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกการดาวน์โหลด (เบราว์เซอร์บางชนิดจะเริ่มบันทึกไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ของคุณทันที)

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างใน OneDrive ของคุณ ให้ดาวน์โหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายนอกโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ (ดูด้านล่าง) คุณสามารถลบสำเนาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน OneDrive เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณได้
   มุมมอง File Explorer

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน OneDrive

ถ้าคุณเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด เบราว์เซอร์ของคุณจะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ .zip ที่ประกอบด้วยไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่คุณเลือก ถ้าคุณอยู่ในโฟลเดอร์และคุณเลือก ดาวน์โหลด โดยไม่เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ เบราว์เซอร์ของคุณจะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จากมุมมอง ไฟล์ที่แชร์ ได้โดยตรง คุณจะต้องเปิดไฟล์และบันทึกสำเนาในตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ

 • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดบันทึก OneNote ได้ ถ้าคุณดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสมุดบันทึก OneNote ไฟล์.zip จะประกอบด้วยข้อความข้อผิดพลาดในรูปแบบไฟล์.txt

 • ตัวเลือกในการดาวน์โหลดหลายไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งานใน SharePoint Server ภายในองค์กร (เมื่อองค์กรของคุณไม่ได้สมัครใช้งาน Office 365 แผนธุรกิจ)

 • ปุ่ม ดาวน์โหลด อาจหายไปในบางครั้งถ้าคุณรีเฟรชเว็บเพจในขณะที่ดูโฟลเดอร์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถขึ้นไปหนึ่งระดับในไดเรกทอรีโฟลเดอร์แล้วกลับมา หรือปิดแท็บนั้นในเบราว์เซอร์ของคุณ และนำทางไปยังโฟลเดอร์อีกครั้ง

 • ใน OneDrive for Business คุณไม่สามารถใช้ Internet Explorer เพื่อดาวน์โหลดหลายๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ คุณสามารถใช้ Microsoft Edge หรือ Google Chrome เพื่อดาวน์โหลดหลายๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์

 • การดาวน์โหลดจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: ขีดจำกัดขนาดไฟล์แต่ละไฟล์: 10 กิกะไบต์ ขีดจำกัดขนาดไฟล์ zip ทั้งหมด: 20 กิกะไบต์ ขีดจำกัดจำนวนไฟล์ทั้งหมด: 10,000 ไฟล์

ทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

คุณสามารถทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะคล้ายกับการดาวน์โหลดไฟล์ จากแอป OneDrive ใน iOS, Android หรือโทรศัพท์ Windows 10 ให้มองหาไอคอนออฟไลน์ ( ปุ่มออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Android สำหรับ Android หรือ iOS หรือ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10 สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Windows)

 1. ในแอป OneDrive เลือกไฟล์ที่คุณต้องการใช้แบบออฟไลน์ (กดค้างไว้เพื่อเลือกไฟล์)

 2. เลือก เก็บเป็นแบบออฟไลน์

หมายเหตุ: แอป OneDrive ยังไม่สามารถทำให้โฟลเดอร์หรือสมุดบันทึก OneNote พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูเพจการสนับสนุนสำหรับ OneDrive เพิ่มเติมและ OneDrive for Business
สำหรับแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูที่ แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน OneDrive for Business จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เลือกไอคอน OneDrive ในพื้นที่แจ้งให้ทราบหรือแถบเมนู จากนั้นเลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ถูกใจบางอย่าง

OneDrive for Business ผู้ดูแลระบบยังสามารถดู ชุมชมทางเทคนิคของ OneDrive for Businessวิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 for Business

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่หรือไม่
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×