ดาวน์โหลดแอป Office for Android จาก Google Play

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การดาวน์โหลดแอป Office ไปยังโทรศัพท์ Android หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ:

  1. ไปที่ Google Play บนอุปกรณ์ของคุณ

    Google Play ไอคอน

  2. ค้นหาแอป Office ที่คุณต้อง จากนั้น แตะติดตั้ง เท่านั้น

ถ้าแอปที่คุณต้องติดตั้งไว้แล้ว Google Play อาจแสดงตัวเลือกเพื่อเปิด หรืออัปเด แอป ถ้าคุณดูที่อัปเด แตะให้นำอัปเดตล่าสุด และเริ่มใช้แอป

โปรแกรม Office ใด ๆ แล้วติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณสามารถพบในแอป Microsoft ในรายการของแอป

แอป Microsoft

ดูเพิ่มเติม

Office บนแท็บเล็ต Android ของคุณ

Office สำหรับโทรศัพท์ Android

เก็บ Google Play

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×