ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office 365 Access Runtime

Office 365 Access Runtime จะช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชัน Office 365 Access ได้ ถ้าคุณไม่มี Office 365 Access เวอร์ชันเดสก์ท็อปและจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาให้ใช้งานร่วมกับ Access 2010 หรือใหม่กว่า

ยกเว้น Office 365 Enterprise E1 และ Office 365 Business Essentials ที่มีเฉพาะแอปพลิเคชัน Office เวอร์ชันบนเว็บเท่านั้น การสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมดจะมีแอป Access บนเดสก์ท็อป ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Access Runtime ถ้าคุณติดตั้ง Office แล้ว

ติดตั้ง Office 365 Access Runtime

ไฟล์ O365 Access Runtime พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีเป็นเวอร์ชัน 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)

เลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการดรอปดาวน์ แล้วเลือกลิงก์สำหรับเวอร์ชันที่เหมาะสม (32 บิตหรือ 64 บิต) ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าจะเลือกเวอร์ชันใด ให้ดู เลือกระหว่าง Office เวอร์ชัน 64 บิตหรือ 32 บิต

หลังดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้ง

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

กรีก

el-gr

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

เกาหลี

ko-kr

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

คาซัคสถาน

kk-kz

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

โครเอเชีย

hr-hr

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

จีน

zh-tw

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

จีน (ประยุกต์)

zh-cn

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

เช็ก

cs-cz

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

เซอร์เบีย (ละติน)

sr-latn-rs

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ญี่ปุ่น

ja-jp

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ดัตช์

nl-nl

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

เดนมาร์ก

da-dk

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ตุรกี

tr-tr

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ไทย

th-th

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

nb-no

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

บัลแกเรีย

bg-bg

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

โปรตุเกส (บราซิล)

pt-br

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

โปรตุเกส (โปรตุเกส)

pt-pt

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

โปแลนด์

pl-pl

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ฝรั่งเศส

fr-fr

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ฟินแลนด์

fi-fi

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

มลายู

ms-my

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ยูเครน

uk-ua

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

เยอรมัน

de-de

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

รัสเซีย

ru-ru

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

โรมาเนีย

ro-ro

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ลัตเวีย

lv-lv

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ลิทัวเนีย

lt-lt

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

เวียดนาม

vi-vn

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

สเปน

es-es

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

สโลวัก

sk-sk

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

สโลวีเนีย

sl-si

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

สวีเดน

sv-se

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

อังกฤษ

en-us

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

อาหรับ
 

ar-sa
 

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

อิตาลี

it-it

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

อินโดนีเซีย

id-id

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

เอสโตเนีย  

et-ee

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ฮังการี

hu-hu

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ฮินดี

hi-in

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ภาษา

Culture (ll-cc)

ลิงก์ดาวน์โหลด

ฮิบรู

he-il

ดาวน์โหลด (32 บิต)

ดาวน์โหลด (64 บิต)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×