ดาวน์โหลดรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตใน Outlook 2016 โดยอัตโนมัติสำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้นOutlook 2016 for Mac ไม่ได้โดยอัตโนมัติดาวน์โหลดรูปภาพหรือรูปถ่ายในข้อความอีเมลถ้ารูปจะถูกเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ต แนวทางปฏิบัตินี้ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้เนื่องจากการดาวน์โหลดรูปภาพที่มี Internet สามารถเตือนผู้ส่งที่ อยู่อีเมลของอยู่ และที่ คุณได้รับข้อความ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดการกำหนดลักษณะนี้ หรือเลือกที่จะดาวน์โหลดรูปภาพอินเทอร์เน็ตเฉพาะจากที่ติดต่อของคุณถูกบันทึก

หมายเหตุ: กระบวนการนี้ไม่มีผลต่อรูปภาพที่แนบหรือรูปภาพที่ฝังตัวในเนื้อความของข้อความ

  1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้อีเมล คลิกอ่าน

  3. ภายใต้ความปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกในการระบุเวลาที่คุณต้องการดาวน์โหลดรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ: ได้ทั้ง ในข้อความทั้งหมด หรือเฉพาะข้อความจากที่ติดต่อของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×