ฐานข้อมูล Business Contact Manager ฉันเลือกอยู่ในภาษาอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นี่คือ เอกสารเบื้องต้น และจะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดฐานข้อมูล แต่ไม่สำเร็จ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:

ฐานข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นในเวอร์ชันภาษาBusiness Contact Manager for Outlook และไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันภาษานี้

สาเหตุ

มีความแตกต่างในรูปแบบฐานข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นในเวอร์ชันภาษาอื่นของBusiness Contact Manager for Outlook และความแตกต่างเหล่านี้หมายความ ว่า ฐานข้อมูลมักจะไม่เข้ากัน

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูล คุณต้องติดตั้งเวอร์ชันที่สร้างฐานข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook และส่งออกที่แล้ว เป็น.bcm ไฟล์ฐานข้อมูล คุณสามารถนำเข้าไฟล์.bcm นี้ลงในเวอร์ชันปัจจุบันของBusiness Contact Manager for Outlook

เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูล คุณต้องติดตั้งเวอร์ชันBusiness Contact Manager for Outlook ซึ่งสร้างฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×