ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้า ไฟล์ข้อมูล Microsoft Outlook (.pst) ของคุณไม่เปิดขึ้นมา หรือคุณสงสัยว่าไฟล์ข้อมูลนี้เสียหาย ให้ใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า (Scanpst.exe) ทำการวินิจฉัยและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในไฟล์ เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าจะตรวจสอบไฟล์ข้อมูล Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูความสมบูรณ์ของไฟล์เหล่านั้น

การซ่อมแซมไฟล์ .pst

 1. ออกจาก Outlook และเรียกดู <ไดรฟ์ >: \Program ไฟล์ — หรือ ถ้าคุณเห็นโฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรม (x86) บนไดรฟ์เดียวกัน เรียกดูที่แทน ตัวอย่าง C:\Program Files หรือ C:\Program Files (x86)

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ Scanpst.exe

ถ้าการค้นหาไม่พบ Scanpst.exe ให้ลองค้นหาในโฟลเดอร์อื่นที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 ข้างต้น นั่นคือโฟลเดอร์ Program Files หรือ Program Files (x86)

 1. ดับเบิลคลิกที่ Scanpst.exe

 2. ในกล่อง ใส่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการสแกน ให้ใส่ชื่อไฟล์ (.pst) ที่คุณต้องการตรวจสอบ หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกไฟล์นั้น

 3. ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์บันทึกใหม่จะถูกสร้างขึ้นในระหว่างการสแกน หรือคุณสามารถคลิก ตัวเลือก และเลือกที่จะไม่ใช้สร้างบันทึกขึ้น หรือให้ผนวกผลลัพธ์ในไฟล์บันทึกที่มีอยู่

 4. คลิก เริ่ม

ถ้าการสแกนพบข้อผิดพลาด คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มกระบวนการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหา

การสแกนจะสร้างไฟล์สำรองขึ้นในระหว่างกระบวนการซ่อมแซมนี้ ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อเริ่มต้นหรือตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของไฟล์สำรองนี้ ในกล่อง ใส่ชื่อของไฟล์สํารอง ให้ใส่ชื่อใหม่ หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการใช้

 1. คลิก ซ่อมแซม

  สำเนาของไฟล์บันทึกจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ .pst

 2. เริ่ม Outlook ด้วยโปรไฟล์ที่มีไฟล์ข้อมูล Outlook ที่คุณซ่อมแซม

 3. สลับไปยังมุมมองรายการโฟลเดอร์ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ด้วยการกด Ctrl+6

ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ คุณอาจเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อ โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่กู้คืน ซึ่งมีโฟลเดอร์เริ่มต้นต่างๆ ของ Outlook ของคุณอยู่ หรือโฟลเดอร์ ติดตามของหาย แม้ว่ากระบวนการซ่อมแซมอาจสร้างบางโฟลเดอร์ขึ้นใหม่ แต่โฟลเดอร์เหล่านั้นอาจว่างเปล่า โฟลเดอร์ ติดตามของหาย จะมีโฟลเดอร์และรายการต่างๆ ที่กู้คืนมาโดยเครื่องมือซ่อมแซมที่ Outlook ไม่สามารถวางในโครงสร้างเดิมได้

คุณสามารถสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook และลากรายการต่างๆ ในโฟลเดอร์ ติดตามของหาย เข้าไปในไฟล์ข้อมูลใหม่ หลังจากที่คุณย้ายรายการทั้งหมดแล้ว คุณสามารถลบไฟล์ (.pst) ใน โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่กู้คืน ได้ รวมถึงโฟลเดอร์ ติดตามของหาย

หากคุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูลต้นฉบับของ Outlook คุณอาจสามารถกู้คืนรายการเพิ่มเติมได้ เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าจะสร้างไฟล์สำรองที่มีชื่อเดียวกันไฟล์ต้นฉบับ แต่มีนามสกุลเป็น .bak และจะบันทึกไฟล์นั้นในโฟลเดอร์เดียวกัน คุณอาจสามารถกู้คืนรายการต่างๆ จากไฟล์ .bak นี้ ซึ่งเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าไม่สามารถกู้คืน

เมื่อต้องการกู้คืนรายการต่างๆ จากไฟล์สำรอง (.bak ) ให้ทำสำเนาไฟล์นี้ และตั้งชื่อใหม่ให้ไฟล์สำเนานั้นโดยใช้นามสกุล .pst ตัวอย่างเช่น bak.pst นำเข้าไฟล์ bak.pst มาไว้ใน Outlook แล้วใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออกเพื่อนำเข้ารายการต่างๆ ที่กู้คืนเพิ่มเติมไปไว้ในไฟล์ .pst ที่สร้างขึ้นใหม่

เรียนรู้วิธีการนำเข้าไฟล์.pst โดยการอ่านการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pst

การสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ขึ้นใหม่

บัญชีผู้ใช้บางชนิด เช่น Microsoft Exchange Server ใช้ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์ข้อมูลชนิดนี้คือสำเนาของข้อมูลที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ ถ้าคุณพบปัญหากับไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) สามารถสร้างไฟล์นั้นขึ้นใหม่โดยการดาวน์โหลดสำเนาของรายการอีกครั้ง เราไม่แนะนำให้ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ ดังนั้นถ้าไฟล์ข้อมูลแบบออฟไลน์ของคุณไม่สามารถใช้ได้ คุณควรสร้างไฟล์นั้นขึ้นใหม่โดยการทำดังต่อไปนี้

 1. ให้ออกจาก Outlook

 2. ในแผงควบคุม ให้คลิกหรือดับเบิลคลิกที่ จดหมาย

จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

จดหมาย ปรากฏขึ้นในแผงควบคุมตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก และว่าติดตั้งระบบปฏิบัติการ 32 หรือ 64 บิตหรือเวอร์ชันของ Outlook


วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง
จดหมาย คือการเปิดแผงควบคุมใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย

หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะปรากฏหลังจากที่มีการเริ่ม Outlook เป็นครั้งแรก

แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบันอยู่ เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นๆ ที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโพรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 1. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. บนแท็บ ไฟล์ข้อมูล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

  หน้าต่าง File Explorer จะเปิดไปที่ตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange นั้น กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และ การตั้งค่าจดหมาย จะยังคงเปิด หลังหน้าต่าง File Explorer

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และ การตั้งค่าจดหมาย และกลับไปยังหน้าต่าง File Explorer

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดกล่องโต้ตอบสองกล่องนี้ก่อนที่คุณจะลบไฟล์ ถ้ายังไม่ปิด Windows อาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

 4. ในหน้าต่าง File Explorer ให้คลิกขวาที่ไฟล์ข้อมูล Exchange แล้วคลิก ลบ ครั้งต่อไปที่คุณเริ่มต้นโปรแกรม Outlook ไฟล์ .ost ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×