ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณ Microsoft ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) จะไม่เปิด หรือถ้าคุณสงสัยว่า ไฟล์เสียหาย ใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า (SCANPST การ EXE) เมื่อต้องการวินิจฉัย และซ่อมแซมข้อผิดพลาดในไฟล์ข้อมูล เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าตรวจสอบแฟ้มข้อมูลOutlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่าพวกเขากำลังอยู่ในรูปร่างที่ดี

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft Exchange และไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ของคุณไม่มีรายการ คุณสามารถลบไฟล์อย่างปลอดภัย Outlook จะสร้างไฟล์ในครั้งถัดไปที่โปรแกรมเปิดขึ้นใหม่

หมายเหตุ: เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าไม่ได้เชื่อมต่อ หรือวิเคราะห์ข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บในกล่องจดหมายExchange การ เครื่องมือเท่านั้นที่ค้นหาข้อผิดพลาด (ความเสียหาย), และมี ใด ๆ ของคุณเพื่ออนุญาตให้เครื่องมือการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

การซ่อมแซมไฟล์ .pst

 1. ออกจากOutlook และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เรียกดู C:\Program Files

   หรือ

  • เรียกดู C:\Program Files (x86)

 2. ในกล่องค้นหา พิมพ์SCANPST EXE

  หมายเหตุ: ถ้าค้นไม่พบSCANPST EXEในโฟลเดอร์เดียวเท่านั้น ลองค้นหาในโฟลเดอร์อื่น ๆ ที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 1 นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์โดยยึดตามOutlook รุ่นของคุณ

  • Outlook 2016: \Microsoft Office\root\Office16 ไฟล์ (x86) C:\Program

  • Outlook 2013: \Microsoft Office\Office15 ไฟล์ (x86) C:\Program

  • Outlook 2010: \Microsoft Office\Office14 ไฟล์ (x86) C:\Program

  • Outlook 2007: \Microsoft Office\Office12 ไฟล์ (x86) C:\Program

 3. เปิดSCANPST EXE การ

 4. ในกล่องใส่ชื่อของไฟล์คุณต้องการสแกน ใส่ชื่อของไฟล์.pst คุณต้องการให้เครื่องมือการตรวจสอบ หรือการเรียกดู เพื่อเลือกไฟล์เลือก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์บันทึกใหม่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการสแกน คุณสามารถเลือกตัวเลือก และเลือกไม่ให้มีสร้างไฟล์บันทึก หรือคุณสามารถให้ผลลัพธ์ผนวกไปยังไฟล์บันทึกที่มีอยู่

 5. เลือกการเริ่มต้น เพื่อเริ่มการสแกน

 6. ถ้าการสแกนพบข้อผิดพลาด เลือกซ่อมแซม เพื่อเริ่มขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านั้น

  แสดงผลลัพธ์ของภาพที่สแกนไฟล์ Outlook .pst ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าของ Microsoft, SCANPST EXE

  หมายเหตุ: การสแกนสร้างไฟล์สำรองในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเริ่มต้นหรือตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์นี้สำรอง ในกล่องชื่อไฟล์สำรอง Enter ใส่ชื่อใหม่ หรือเลือกเรียกดู เพื่อเลือกไฟล์คุณต้องการใช้

 7. เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ เริ่มOutlook ด้วยโปรไฟล์เกี่ยวข้องกับOutlook คุณเพียงแค่ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล

โฟลเดอร์Outlook อื่น ๆ

ในตัวบานหน้าต่างโฟลเดอร์ คุณอาจเห็นโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าการกู้คืนโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์Outlook เริ่มต้นของคุณหรือโฟลเดอร์ร้อยแล้ว แม้ว่ากระบวนการซ่อมแซมสร้างโฟลเดอร์บางอย่างอาจ พวกเขาอาจจะว่างเปล่า โฟลเดอร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ร้อยแล้ว และรายการ โดยการซ่อมแซมการกู้คืนข้อมูลเครื่องมือที่Outlook ไม่สามารถวางในโครงสร้างของพวกเขาต้นฉบับได้

สร้างไฟล์ข้อมูลใหม่

คุณสามารถสร้างแบบใหม่Outlook แฟ้มข้อมูล และลากรายการดังกล่าวในโฟลเดอร์ร้อยแล้ว ลงในไฟล์ข้อมูลใหม่ หลังจากที่คุณย้ายรายการทั้งหมด คุณสามารถเอาออกแฟ้มกู้คืนโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) รวมถึงโฟลเดอร์ร้อยแล้ว

กู้คืนรายการจากไฟล์สำรอง (.bak)

ถ้าคุณสามารถเปิดเดิมOutlook ไฟล์ข้อมูล คุณอาจสามารถกู้คืนรายการเพิ่มเติม เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าสร้างไฟล์สำรอง มีชื่อเดียวกันกับเอกสารต้นฉบับ แต่ มี.bak นาม และจะบันทึกในโฟลเดอร์เดียวกัน อาจมีข้อมูลในไฟล์สำรองที่คุณอาจสามารถกู้คืนว่าไม่สามารถเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า

 1. เรียกดูโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์.pst แล้วคุณจะพบไฟล์.bak (ตัวอย่างเช่น kerimills01@outlook.com.bak) ที่สร้าง โดยเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า

 2. ทำสำเนาของไฟล์.bak และเปลี่ยนชื่อ มีนาม bak.pst Kerimills01@outlook.com.bak.pst ตัวอย่างเช่น

 3. นำเข้าไฟล์ bak.pst ในOutlook และใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกการนำเข้าและการนำเข้ารายการกู้คืนใด ๆ เพิ่มเติมลงในไฟล์.pst ที่สร้างขึ้นใหม่

  หมายเหตุ: เรียนรู้วิธีการนำเข้าไฟล์.pst โดยการอ่านการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pst

ด้านบนของหน้า

สร้างแอแบบออฟไลน์Outlook ไฟล์ข้อมูล (.ost)

บางชนิดบัญชีผู้ใช้ เช่นMicrosoft Exchange Server ใช้ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) การ แฟ้มข้อมูลชนิดนี้เป็นสำเนาของข้อมูลถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับแอไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์สามารถถูกลบ และสร้างขึ้นใหม่ ด้วยการดาวน์โหลดสำเนาของรายการของคุณอีกครั้ง เราไม่แนะนำให้ซ่อมแซมความแบบออฟไลน์Outlook ไฟล์ข้อมูล ดังนั้นถ้าไฟล์ข้อมูลแบบออฟไลน์ของคุณไม่สามารถใช้ได้ คุณควรสร้างขึ้น

 1. ออกจากOutlook

 2. เปิดแผงควบคุม และในกล่องค้นหา Control Panel พิมพ์จดหมาย จากนั้น เลือกจดหมาย

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมาย เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมล

  หมายเหตุ: แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมาย อาจประกอบด้วยชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์ที่มีอยู่แตกต่างกัน เลือกแสดงโปรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้น เลือกคุณสมบัติ การ

 4. เลือกแท็บแฟ้มข้อมูล เลือกบัญชีผู้ใช้Exchange นั้นแล้ว เลือกเปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  หมายเหตุ: หน้าต่าง File Explorer เปิดตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้Exchange กล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และตั้งค่าจดหมาย จะยังคงเปิด เบื้องหลังหน้าต่าง File Explorer

 5. ปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมาย และตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และกลับไปยังหน้าต่าง File Explorer แล้ว

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปิดกล่องโต้ตอบสองเหล่านี้ก่อนที่คุณลบไฟล์ ถ้าพวกเขาจะไม่ปิด Windows อาจแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

 6. ในหน้าต่าง File Explorer คลิกขวาไฟล์ข้อมูลExchange นั้นแล้ว เลือกลบ

  หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มOutlook ไฟล์.ost ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×