ซ่อน หรือแสดงแถวหรือคอลัมน์

ซ่อน หรือแสดงแถวหรือคอลัมน์

คุณสามารถซ่อนแถวหรือซ่อนคอลัมน์ได้โดยใช้คำสั่ง ซ่อน หรือโดยการเปลี่ยนความสูงของแถวหรือความกว้างของคอลัมน์ให้เป็น 0 (ศูนย์) คุณสามารถแสดงแถวและคอลัมน์ได้อีกครั้งโดยใช้คำสั่ง ยกเลิกการซ่อน

คุณสามารถยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ใดๆ ที่ต้องการ หรือจะยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่พร้อมกันก็ได้ ถ้าคุณจะซ่อนแถวแรกหรือคอลัมน์แรกในเวิร์กชีต คุณต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในส่วนท้ายของบทความนี้

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2013 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ยังสามารถระบุได้โดยฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ซ่อนแถวหรือคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์

แสดงแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่อย่างน้อยหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์

แสดงแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในเวลาเดียวกัน

ยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์แรกของเวิร์กชีต

ซ่อนแถวหรือคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  กลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ การมองเห็น ให้ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ซ่อนแถว หรือ ซ่อนคอลัมน์

  • ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ 0 ในกล่อง ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์ (หรือเลือกหลายๆ แถวหรือหลายๆ คอลัมน์) จากนั้นคลิก ซ่อน

ด้านบนของหน้า

แสดงแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่อย่างน้อยหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงแถวที่ซ่อนอยู่ ให้เลือกแถวที่อยู่ด้านบนและแถวที่อยู่ด้านล่างของแถวที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อน

  • เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกันทางด้านใดก็ได้ของคอลัมน์ที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อน

  • เมื่อต้องการแสดงแถวแรกหรือคอลัมน์แรกที่ซ่อนอยู่ในแผ่นงาน ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์ดังกล่าวด้วยการพิมพ์ A1 ใน กล่องชื่อ ถัดจาก แถบสูตร

   เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ ไปยัง ได้อีกด้วย บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปยัง ในกล่อง การอ้างอิง ให้พิมพ์ A1 แล้วคลิก ตกลง

   วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  กลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ การมองเห็น ให้ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว หรือ ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

  • ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ค่าที่คุณต้องการในกล่อง ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาส่วนที่เลือกของแถวและคอลัมน์ที่แสดงอยู่ซึ่งล้อมรอบแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อน ได้

ด้านบนของหน้า

แสดงแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในเวลาเดียวกัน

 1. เมื่อต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

   ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  • กด Ctrl+A

   หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตนั้นมีข้อมูลและเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ด้านบนหรือทางด้านขวาของข้อมูล การกด Ctrl+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบันที่มีข้อมูลอยู่ การกด Ctrl+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งเวิร์กชีต

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  กลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ การมองเห็น ให้ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว หรือ ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

  • ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ค่าที่คุณต้องการในกล่อง ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์ ความสูงเริ่มต้นของแถวคือ 15 และความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์คือ 8.43

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์แรกของแผ่นงาน

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณได้ซ่อนแถวแรกหรือคอลัมน์แรกในเวิร์กชีต

 1. เมื่อต้องการเลือกแถวหรือคอลัมน์แรกที่ซ่อนอยู่ในแผ่นงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง กล่องชื่อ ที่อยู่ถัดจากแถบสูตร ให้พิมพ์ A1

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปยัง ในกล่อง การอ้างอิง ให้พิมพ์ A1 แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  กลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ การมองเห็น ให้ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว หรือ ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

  • ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ค่าที่คุณต้องการในกล่อง ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

การซ่อนหรือแสดงแผ่นงานหรือสมุดงาน

การแทรกหรือลบแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×