ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ซ่อน หรือแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

ซ่อน หรือแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถซ่อนเวิร์กชีตใดก็ได้ในเวิร์กบุ๊กเพื่อเอาเวิร์กชีตออกจากมุมมอง นอกจากนี้คุณยังสามารถซ่อนหน้าต่างเวิร์กบุ๊กของเวิร์กบุ๊กเพื่อนำออกจากเวิร์กบุ๊กของคุณได้อีกด้วย ข้อมูลในเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏให้เห็นแต่ยังสามารถอ้างอิงได้จากเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กอื่น คุณสามารถแสดงเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่หรือหน้าต่างเวิร์กบุ๊กได้ตามต้องการ

ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่คุณเปิดจะแสดงอยู่บนแถบงานแต่คุณสามารถซ่อนหรือแสดงบนแถบงานได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ยังสามารถระบุได้โดยฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

ซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ด้านล่างของหน้าต่าง Excel

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บที่คุณต้องการให้คลิกปุ่มเลื่อนทางด้านซ้ายของแท็บแผ่นงานเพื่อแสดงแท็บจากนั้นคลิกแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดShiftค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดCtrlค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นๆที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานแล้วคลิกเลือกแผ่นงานทั้งหมดบนเมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อมีการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นงาน[กลุ่ม]จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊กให้คลิกแผ่นงานไม่ได้เลือกใดๆ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานไม่ได้เลือกให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือกแล้วคลิกยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงานบนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มเซลล์ให้คลิกจัดรูปแบบ_GT_ การมองเห็น_GT_ซ่อน &ยกเลิกการซ่อน >ซ่อนแผ่นงาน

  Hid หรือยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตจากหน้าแรก > เซลล์ > รูปแบบ > การมองเห็น > ซ่อน & ยกเลิกการซ่อน

 3. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันแต่เลือกยกเลิกการซ่อน คุณจะแสดงในกล่องโต้ตอบแสดงรายการแผ่นงานที่ถูกซ่อนไว้ดังนั้นให้เลือกรายการที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อน

  กล่องโต้ตอบยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตคุณสามารถทำได้ทีละครั้งเว้นแต่ว่าคุณจะใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) เท่านั้น

 • ถ้าเวิร์กชีตถูกซ่อนไว้ด้วยโค้ด VBA ที่กำหนดคุณสมบัติxlSheetVeryHiddenคำสั่งยกเลิกการซ่อนจะไม่แสดงแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณกำลังใช้เวิร์กบุ๊กที่มีโค้ด VBA และคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ให้ติดต่อเจ้าของเวิร์กบุ๊กสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

 • บนแท็บมุมมองในกลุ่มหน้าต่างให้คลิกซ่อนหรือยกเลิกการซ่อน

  บน Mac ซึ่งอยู่ภายใต้เมนูหน้าต่างในเมนูไฟล์ที่ด้านบนของ ribbon

  ซ่อนหรือแสดงเวิร์กบุ๊กจากมุมมอง > Windows > ซ่อน/ยกเลิกการซ่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตคุณสามารถทำได้ทีละครั้งเท่านั้นให้เลือกจากรายการของแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบยกเลิกการซ่อน

  ยกเลิกการซ่อนกล่องโต้ตอบ windows

 • ถ้ายกเลิกการซ่อนไม่พร้อมใช้งานเวิร์กบุ๊กจะไม่มีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่

 • เมื่อคุณออกจาก Excel คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่หรือไม่ คลิกใช่ถ้าคุณต้องการให้หน้าต่างเวิร์กบุ๊กถูกซ่อนอยู่ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก

ซ่อนหรือแสดงหน้าต่างเวิร์กบุ๊กบนแถบงาน Windows

Excel ๒๐๑๓จะแนะนำส่วนติดต่อเอกสารเดียวที่แต่ละเวิร์กบุ๊กจะเปิดขึ้นในหน้าต่างของตัวเอง

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  สำหรับ Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วเลือกตัวเลือก Excel

 2. จากนั้นคลิกขั้นสูง>แสดง> ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงหน้าต่างทั้งหมดในแถบงาน

ซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ด้านล่างของหน้าต่าง Excel

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บที่คุณต้องการให้คลิกปุ่มเลื่อนทางด้านซ้ายของแท็บแผ่นงานเพื่อแสดงแท็บจากนั้นคลิกแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดShiftค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดคำสั่งค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานแล้วคลิกเลือกแผ่นงานทั้งหมดบนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกจัดรูปแบบ_GT_ ภายใต้การมองเห็น>ซ่อน _AMP_ยกเลิกการซ่อน >ซ่อนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันแต่เลือกยกเลิกการซ่อน คุณจะแสดงในกล่องโต้ตอบแสดงรายการแผ่นงานที่ถูกซ่อนไว้ดังนั้นให้เลือกรายการที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อน

  กล่องโต้ตอบยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน

ซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

 • คลิกเมนูหน้าต่างแล้วคลิกซ่อนหรือยกเลิกการซ่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตคุณสามารถทำได้ทีละครั้งเท่านั้นให้เลือกจากรายการของแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบยกเลิกการซ่อน

  ยกเลิกการซ่อนกล่องโต้ตอบ windows

 • ถ้ายกเลิกการซ่อนไม่พร้อมใช้งานเวิร์กบุ๊กจะไม่มีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่

 • เมื่อคุณออกจาก Excel คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่หรือไม่ คลิกใช่ถ้าคุณต้องการให้หน้าต่างเวิร์กบุ๊กถูกซ่อนอยู่ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก

แท็บแผ่นงานมีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบและการระบุเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊ก คุณจะพบพวกเขาตามด้านล่างของเวิร์กบุ๊กของคุณ

แท็บแผ่นงาน

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้กองข้อความหรือแสดงเฉพาะเวิร์กชีตที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลอื่นคุณสามารถซ่อนแผ่นงานได้มากเท่าที่คุณต้องการตราบเท่าที่แผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นจะยังคงอยู่ในมุมมอง เพียงคลิกขวาที่แท็บแผ่นงานสำหรับแผ่นงานที่คุณต้องการซ่อนแล้วคลิกซ่อน

คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานและคลิกซ่อนเพื่อซ่อนเวิร์กชีต

ยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต

ถ้าคุณต้องการดูเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณยกเลิกการซ่อน:

 1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานใดๆแล้วคลิกยกเลิกการซ่อน

 2. ในกล่องยกเลิกการซ่อนให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อนแล้วคลิกตกลง

ยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต

หมายเหตุ:  ต้องการยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตหลายแผ่นหรือไม่ เพียงทำซ้ำขั้นตอนการยกเลิกการซ่อนสำหรับแต่ละแผ่นงาน

ไม่แน่ใจว่ามีเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่หรือไม่ คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานใดๆและตรวจสอบว่ายกเลิกการซ่อนพร้อมใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ใช้งานเช่นในรูปภาพนี้เวิร์กบุ๊กของคุณจะไม่มีเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่

ตัวเลือก ยกเลิกการซ่อน เป็นสีเทาแสดงว่าไม่มีเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่

การทำงานกับแผ่นงาน

นอกจากการซ่อนและยกเลิกเวิร์กชีตแล้วคุณยังสามารถแทรกแผ่นงานใหม่หรือลบเปลี่ยนชื่อและจัดลำดับเวิร์กชีตที่มีอยู่โดยใช้แท็บแผ่นงานได้อีกด้วย Here’s how:

ลบแท็บแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณลบแท็บแผ่นงานคุณจะยังไม่ได้ลบเวิร์กชีตและข้อมูลนั้นด้วย เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลของคุณถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงให้ลองซ่อนแท็บแผ่นงานแทน

คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของเวิร์กชีตที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบ

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

 1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. คลิกเปลี่ยนชื่อแล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  เคล็ดลับ: แท็บแผ่นงานจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับชื่อ

เมื่อคุณมีแท็บแผ่นงานจำนวนมากที่มีชื่อที่ยาวคุณอาจไม่สามารถดูทั้งหมดได้ เลื่อนไปยังแท็บแผ่นงานล่าสุดที่มองเห็นได้แล้วลองคลิกปุ่มเปิดใช้งานแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ถัดไป(จุดสามจุดหลังแท็บแผ่นงานที่มองเห็นล่าสุด)

ปุ่มเพื่อแสดงแท็บเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่

จัดลำดับแท็บแผ่นงานใหม่

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถจัดลำดับแผ่นงานใหม่ได้ในแต่ละครั้งเพื่อให้คุณมีการสั่งซื้อแผ่นงานแบบกำหนดเอง:

 1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของเวิร์กชีตที่คุณต้องการย้ายแล้วเลือกจัดลำดับใหม่

 2. ในกล่องย้ายแผ่นงานที่เลือกให้คลิกแผ่นงานก่อนหน้าที่คุณต้องการย้ายแผ่นงานที่เลือกแล้วคลิกตกลง

ในตัวอย่างนี้แผ่น6จะปรากฏขึ้นหลังจากแผ่นงาน8และการจัดลำดับใหม่จะย้ายก่อนแผ่นงาน7

คลิกที่แท็บแผ่นงาน แล้วลากแผ่นงานไปยังลำดับใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ซ่อนหรือแสดงแถวหรือคอลัมน์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×