ซ่อน หรือแสดงปุ่มตัวเลือกการวางบน Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณวางเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีก Word และ Excel แสดงปุ่มที่ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกการวางที่แตกต่างกัน เช่นเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ

ปุ่ม ตัวเลือกการวาง

ตัวเลือกการวาง

ถ้าคุณไม่ต้องการดูปุ่มนี้ คุณสามารถปิดตัวเลือก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกปุ่มโดยไม่ต้องการซ่อนอย่างถาวร กด ESC หรือเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแสดง หรือซ่อนปุ่มตัวเลือกการวางบนเครื่อง mac ถ้าคุณต้องการขั้นตอนสำหรับพีซี ดูซ่อนหรือแสดงปุ่มตัวเลือกการวาง

Word

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร ให้คลิก แก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกำหนดลักษณะ ของ Word

 3. ภายใต้ตัดและตัวเลือกการวาง ยกเลิกเลือก หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงวางปุ่มตัวเลือก

Excel

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก แก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ตัดและตัวเลือกการวาง ยกเลิกเลือก หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวเลือกการวาง

ดูเพิ่มเติม

ปิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

Word

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร ให้คลิก แก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกำหนดลักษณะ ของ Word

 3. ภายใต้ตัดและตัวเลือกการวาง ยกเลิกเลือก หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงวางปุ่มตัวเลือก

Excel

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก แก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกำหนดลักษณะ

 3. ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายการแสดงปุ่มตัวเลือกการวางแบบสมาร์ท

ดูเพิ่มเติม

ปิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×