ซ่อน หรือแสดงคอลัมน์ (เพิ่ม หรือเอาคอลัมน์)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณซ่อนคอลัมน์ใน Microsoft Office Project คอลัมน์จะถูกเอาออกจากมุมมอง ไม่ถูกลบออกจากแผนของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ยัง การซ่อนคอลัมน์ไม่ใด ๆ เอาข้อมูลออกจากแผนของคุณ

  1. ในมุมมองแผ่นงาน เลือกคอลัมน์ (เขตข้อมูล) ที่คุณต้องการซ่อน

  2. บนเมนูแก้ไข คลิกซ่อนคอลัมน์

แสดงคอลัมน์อีก เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์เหมือนกับคอลัมน์ใหม่ใด ๆ ที่คุณใช้ แบบกำหนดเองจัดรูปแบบใด ๆ ที่คุณนำไปใช้กับคอลัมน์ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้จะต้องถูกนำไปใช้เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่

  1. ในมุมมองแผ่น เลือกคอลัมน์ (เขตข้อมูล ) ทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงคอลัมน์ ถ้าคุณต้องการให้แสดงคอลัมน์เป็นคอลัมน์สุดท้าย คุณต้องการแทรกคอลัมน์สุดท้ายก่อน จากนั้น ให้ย้าย ด้วยการลากส่วนหัวของ

  2. บนเมนูแทรก คลิกคอลัมน์

  3. ระบุเขตข้อมูลชื่อ และชื่อเรื่อง แล้วคลิ กจัดแนวชื่อเรื่องจัดตำแหน่งข้อมูล และระบุความกว้าง คอลัมน์

  4. เมื่อต้องการตัดข้อความส่วนหัวคอลัมน์ไปยังบรรทัดถัดไป เลือกกล่องกาเครื่องหมายการตัดข้อความส่วนหัว

  5. เมื่อต้องการตั้งค่าความกว้างคอลัมน์ไปยังรายการที่ยาวที่สุดในคอลัมน์ คลิพอดี

ปุ่ม เริ่มคู่มือ

การสร้างกราฟิกหลักเป้าหมาย

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการปรับความกว้างของคอลัมน์ใด ๆ ในมุมมองแผ่นงานให้พอดีกับรายการที่ยาวที่สุดในคอลัมน์ได้อย่างรวดเร็ว ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบด้านขวาของชื่อคอลัมน์ ความกว้างของคอลัมน์จะปรับขนาดให้พอดีกับข้อความในเซลล์ใด ๆ สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์ คลิกชื่อเรื่อง เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรแบบสี่ ตัวชี้แยก ลากคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×