ซ่อนหรือแสดงเส้นตารางบนเวิร์กชีตใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ซ่อนหรือแสดงเส้นตารางบนเวิร์กชีตใน Excel 2016 สำหรับ Windows

เส้นตารางคือเส้นจางๆ ที่ปรากฏระหว่างเซลล์บนเวิร์กชีต

เส้นตารางจะแสดงตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนได้

เวิร์กชีตซึ่งมีเส้นตารางแสดงอยู่

ซ่อนหรือแสดงเส้นตารางในเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง

  หมายเหตุ: เส้นตารางจะถูกนำไปใช้กับทั้งเวิร์กชีตเสมอ และไม่สามารถนำไปใช้กับเซลล์หรือช่วงที่เฉพาะเจาะจงได้ ถ้าคุณต้องการนำเส้นตารางไปใช้กับบางส่วนของเซลล์หรือช่วงของเซลล์ใดๆ โดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ เส้นขอบแทนหรือใช้ร่วมกับเส้นตาราง

 2. เมื่อเลือกเวิร์กชีต ในกลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการซ่อนเส้นตาราง ให้ล้างกล่องการเครื่องหมาย เส้นตาราง

  • เมื่อต้องการแสดงเส้นตาราง ให้เลือกกล่องการเครื่องหมาย เส้นตาราง

  ตัวเลือกในกลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับเส้นตาราง

ขณะทำงานกับเส้นตาราง โปรดจำจุดเหล่านี้:

 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เส้นตารางจะแสดงในเวิร์กชีตโดยใช้สีที่กำหนดโดย Excel ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางสำหรับเวิร์กชีตที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยการคลิก สีเส้นตาราง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ (แท็บ ไฟล์, ตัวเลือก, ประเภท ขั้นสูง)

 • ผู้ที่ทำงานใน Excel มักจะสับสนระหว่างเส้นตารางกับ เส้นขอบ เส้นขอบสามารถกำหนดเอกได้หลายวิธีแต่ไม่สามารถกำหนดเส้นตารางด้วยตนเองได้

 • ถ้าคุณใช้สีเติมกับเซลล์บนเวิร์กชีตของคุณ คุณจะไม่สามารถมองเห็นหรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์เหล่านั้นได้ เมื่อต้องการดูหรือพิมพ์เส้นตารางเหล่านั้นสำหรับเซลล์ ให้เอาสีเติมออกด้วยการเลือกเซลล์ แล้วคลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) และถ้าต้องการเอาสีเติมออก ให้คลิก ไม่เติม

  หมายเหตุ: คุณจะต้องเอาสีเติมออกทั้งหมด ถ้าคุณเปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการเก็บสีเติมไว้และยังสามารถเห็นเส้นที่ใช้แยกเซลล์ คุณสามารถใช้ เส้นขอบ แทนเส้นตารางได้

 • เส้นตารางจะแสดงหรือไม่ก็ตาม จะไม่พิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้เส้นตารางปรากฏในหน้าที่พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ ภายใต้ เส้นตาราง (แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน)

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แทรกหรือเอาเส้นขอบเซลล์ออกบนเวิร์กชีต

เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีต

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×