ซ่อนหรือแสดงปุ่ม ตัวเลือกการวาง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

Excel

Word

เมื่อคุณวางเนื้อหาจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่ง Word จะแสดงปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกการวางแบบอื่น เช่น การคงไว้ซึ่งรูปแบบของต้นฉบับ

ปุ่ม ตัวเลือกการวาง

ตัวเลือกการวาง

ถ้าคุณไม่ต้องการดูปุ่มนี้ คุณสามารถปิดตัวเลือก

  1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร ให้คลิก แก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกำหนดลักษณะ ของ Word

  3. ภายใต้ ตัวเลือกตัดและวางล้างหรือเลือก กล่องกาเครื่องหมายปุ่มแสดงตัวเลือกการวาง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกปุ่มโดยไม่ต้องการซ่อนอย่างถาวร กด ESC หรือเริ่มพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ปิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

Excel

เมื่อคุณวางเนื้อหาจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่ง Excel จะแสดงปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกการวางแบบอื่น เช่น การคงไว้ซึ่งรูปแบบของต้นฉบับ

ปุ่ม ตัวเลือกการวาง

ตัวเลือกการวาง

ถ้าคุณไม่ต้องการดูปุ่มนี้ คุณสามารถปิดตัวเลือก

  1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก แก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกำหนดลักษณะ

  3. ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายการแสดงปุ่มตัวเลือกการวางแบบสมาร์ท

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกปุ่มโดยไม่ต้องการซ่อนอย่างถาวร กด ESC หรือเริ่มพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ปิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×