ซ่อนวัตถุหน้าต้นแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจะสามารถดูหน้าสิ่งพิมพ์ คุณสามารถซ่อนทั้งหมดของเนื้อหาหน้าต้นแบบ รวมถึงข้อมูลหัวกระดาษและท้ายกระดาษ อย่างไรก็ตามเส้นบอกแนวระยะขอบ, TE000128323, TE000128415 และเส้นบอกแนวหลัก จะยังคงปรากฏให้เห็น

บนหน้าเดียว

 1. เปิดใช้งานไปยังหน้าต้นแบบที่มีวัตถุที่คุณต้องการซ่อนหน้า

 2. บนเมนูมุมมอง คลิกละเว้นหน้าต้นแบบ

บนสองหน้า

 1. เปิดการกระจายแบบสองหน้าวัตถุที่มีหน้าต้นแบบที่คุณต้องการซ่อน

 2. บนเมนูมุมมอง คลิกละเว้นหน้าต้นแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบละเว้นหน้าต้นแบบ ภายใต้ละเว้นหน้าต้นแบบสำหรับ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการซ่อนวัตถุหน้าต้นแบบบนหน้าซ้าย เลือกซ้ายของหน้า

  • เมื่อต้องการซ่อนวัตถุหน้าต้นแบบบนหน้าขวา เลือกหน้าที่เหมาะสม

  • เมื่อต้องการซ่อนวัตถุหน้าต้นแบบบนทั้งสองหน้า เลือกทั้งหน้าไปทางซ้าย และขวาของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×