ซ่อนชื่อพบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวตรวจสอบเอกสารพบชื่อที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ชื่อเหล่านี้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์สมมติ Solver ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ Solver add-inเพื่อเรียกใช้สถานการณ์ นั้นอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์การคำนวณและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญเป็นชื่อที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณได้

ปัญหา

ตัวตรวจสอบเอกสารไม่สามารถเอาออกชื่อที่ซ่อนอยู่เหล่านี้สำหรับคุณ

วิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ

คุณจำเป็นต้องเรียกใช้แมโครเพื่อซ่อนชื่อเอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแมโครเพื่อเอาซ่อนชื่อในสมุดงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แมโครนี้เมื่อต้องการเอาชื่อที่ซ่อนอยู่ แมโครหรือ add-in ที่ (เช่น Solver) อาจทำงานตามที่คาดไว้ และอาจสูญเสียข้อมูลที่ซ่อนอยู่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา แมโครนี้จะมีผลต่อการกำหนดชื่อใด ๆ ที่ถูกซ่อน ไม่เฉพาะงานที่ถูกเพิ่ม โดย Solver

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×