ซ่อนชื่อผู้รับ โดยใช้สำเนา (สำเนาลับถึง) ใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถซ่อนชื่อผู้รับและที่อยู่ในข้อความอีเมลของคุณ โดยใช้ Bcc ซึ่งหมายถึง "สำเนาลับ" สำเนาลับถึงช่วยให้คุณเก็บบุคคลในลูป และตามความเป็นส่วนตัวของพวกเขา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขา เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล ชื่อผู้รับของคุณสามารถดูที่อยู่ในเขตข้อมูลถึง และสำเนาถึง แต่ไม่เขตข้อมูลสำเนาลับถึง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณส่งข้อความไปยัง Cheryl และ Chester เพิ่ม James ไปยังเขตข้อมูลสำเนาลับถึง Cheryl และ Chester จะไม่รู้ว่า James สำเนาของข้อความยังได้รับ ถ้า Cheryl ใช้ตอบกลับทั้งหมด เมื่อต้องการตอบกลับไปยังข้อความ James จะไม่รวมอยู่ในการตอบกลับ

หมายเหตุ: เขตข้อมูลสำเนาลับถึงตัวไม่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียกประชุมในขณะนี้ ถ้านี่คือฟีเจอร์คุณต้องการดู เยี่ยมชมกล่องคำแนะนำ Outlookเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ทีม Outlook จะตรวจสอบการศูนย์ข้อมูลนี้ได้

ค้นหา และเพิ่มผู้รับลงในเขตข้อมูลสำเนาลับถึง

 1.  

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องสำเนาลับถึงภายใต้กล่องสำเนาถึงเมื่อเขียนอีเมลของคุณ เลือกเมนูตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของข้อความอีเมลใหม่ จากนั้นสำเนาลับถึง จากกลุ่มแสดงเขตข้อมูล

  ถ้าคุณกำลังตอบกลับข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน และต้องการแสดงกล่องสำเนาลับถึง เลือกปุ่มสำเนาลับถึง ที่ด้านบนของหน้าจอในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล

  สำหรับพีซี

  การค้นหาปุ่มสำเนาลับถึงบนแท็บตัวเลือก

  สำหรับ Mac

  ค้นหาสำเนาลับถึงบนแท็บตัวเลือก
 2. พิมพ์ที่อยู่ชื่อหรืออีเมลของผู้รับในเขตข้อมูลสำเนาลับถึง

หมายเหตุ: เขตข้อมูลสำเนาลับถึง ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียกประชุมในขณะนี้ ถ้านี่คือฟีเจอร์คุณต้องการดู เยี่ยมชมกล่องคำแนะนำ Outlookเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ทีมOutlook กำลังกำลังติดตามศูนย์ข้อมูลนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูผู้รับสำเนาลับของข้อความอีเมล

สร้าง และแทรกลายเซ็นใน Outlook 2016 สำหรับ Mac

แสดง ซ่อน และดูโค้ดเขตข้อมูลสำเนาลับ (สำเนาลับถึง)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×