ซ่อนชื่อผู้รับ โดยใช้สำเนา (สำเนาลับถึง) ใน Outlook 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถซ่อนชื่อผู้รับและที่อยู่ในข้อความอีเมลของคุณ โดยใช้ Bcc ซึ่งหมายถึง "สำเนาลับ" สำเนาลับถึงช่วยให้คุณเก็บบุคคลในลูป และตามความเป็นส่วนตัวของพวกเขา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขา เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล ชื่อผู้รับของคุณสามารถดูที่อยู่ในเขตข้อมูลถึง และสำเนาถึง แต่ไม่เขตข้อมูลสำเนาลับถึง

ค้นหา และเพิ่มผู้รับลงในเขตข้อมูลสำเนาลับถึง

  1. ในข้อความอีเมล คลิกแท็บตัวเลือก แล้ว คลิ กสำเนาลับถึง

    สำหรับพีซี

    การค้นหาปุ่มสำเนาลับถึงบนแท็บตัวเลือก

    สำหรับ Mac

    ค้นหาสำเนาลับถึงบนแท็บตัวเลือก
  2. พิมพ์ที่อยู่ชื่อหรืออีเมลของผู้รับในเขตข้อมูลสำเนาลับถึง

หมายเหตุ: เขตข้อมูลสำเนาลับถึง ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียกประชุมในขณะนี้ ถ้านี่คือฟีเจอร์คุณต้องการดู เยี่ยมชมกล่องคำแนะนำ Outlookเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ทีมOutlook กำลังกำลังติดตามศูนย์ข้อมูลนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้าง และแทรกลายเซ็นใน Outlook 2016 สำหรับ Mac

แสดง ซ่อน และดูโค้ดเขตข้อมูลสำเนาลับ (สำเนาลับถึง)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×