ซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าสูตรของคุณมีข้อผิดพลาด ที่คุณคาดหมายว่าจะไม่จำเป็นต้องแก้ไข คุณสามารถปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์ของคุณ โดยการซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

สูตรสามารถส่งกลับข้อผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ตัวอย่างเช่น Excel ไม่สามารถหาร ด้วย 0 และถ้าคุณใส่ในสูตร= 1/0, Excel ส่งกลับ #DIV/0 ค่าความผิดพลาดรวม #DIV/0 !, # n/a, #NAME?, #NULL !, #NUM !, #REF !, และ #VALUE เซลล์ที่ มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด ซึ่งปรากฏเป็นสามเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายของเซลล์ ประกอบด้วยข้อผิดพลาดในสูตร

ซ่อนตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

ถ้าเซลล์ประกอบด้วยสูตรที่ขัดแย้งกับกฎที่ใช้ Excel เพื่อตรวจสอบปัญหา รูปสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของเซลล์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตัวบ่งชี้เหล่านี้แสดง

เซลล์ที่ถูกตั้งค่าสถานะ ด้วยตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดเซลล์

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกตรวจสอบข้อผิดพลาด ไอคอนการตรวจสอบข้อผิดพลาด แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง  

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถซ่อนถูกอ้าง และการขึ้นต่อกันลูกศรตัวติดตาม เมื่อคุณได้ระบุเซลล์ที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น บนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกเอาลูกศร

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าความผิดพลาด

 2. ตัดสูตรต่อไปนี้รอบสูตรในเซลล์ ซึ่งold_formulaคือสูตรที่ถูกก่อนหน้านี้ในเซลล์

  = IF (ISERROR (old_formula),"", old_formula)

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแสดง

  ให้ทำดังนี้

  เครื่องหมายยัติภังค์เมื่อค่าเป็นข้อผิดพลาด

  พิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ภายในเครื่องหมายอัญประกาศในสูตร

  NA เมื่อค่าเป็นข้อผิดพลาด

  ชนิด NA ภายในเครื่องหมายอัญประกาศในสูตร

  # N/a เมื่อค่าเป็นข้อผิดพลาด

  แทนเครื่องหมายอัญประกาศในสูตร ด้วย na ()

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์ PivotTable คลิกตัวเลือก

  บนแท็บ วิเคราะห์ PivotTable เลือก ตัวเลือก

 3. บนแท็บแสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเป็นค่าความผิดพลาด แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการแสดง

  ให้ทำดังนี้

  ค่าในตำแหน่งของค่าความผิดพลาด

  พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงแทนที่เป็นข้อผิดพลาด

  เซลล์ว่างในตำแหน่งของค่าความผิดพลาด

  ลบอักขระใด ๆ ในกล่อง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถซ่อนถูกอ้าง และการขึ้นต่อกันลูกศรตัวติดตาม เมื่อคุณได้ระบุเซลล์ที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น บนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกเอาลูกศร

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์ PivotTable คลิกตัวเลือก

  บนแท็บ วิเคราะห์ PivotTable เลือก ตัวเลือก

 3. บนแท็บแสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเซลล์ว่างเป็น แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการแสดง

  ให้ทำดังนี้

  ค่าในเซลล์ว่าง

  พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงในเซลล์ว่าง

  เซลล์ว่างในเซลล์ว่าง

  ลบอักขระใด ๆ ในกล่อง

  เลขศูนย์ในเซลล์ว่าง

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายเซลล์ว่างเป็น

ซ่อนตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

ถ้าเซลล์ประกอบด้วยสูตรที่ขัดแย้งกับกฎที่ใช้ Excel เพื่อตรวจสอบปัญหา รูปสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของเซลล์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตัวบ่งชี้เหล่านี้แสดง

เซลล์ที่ถูกตั้งค่าสถานะ ด้วยตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดเซลล์

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกตรวจสอบข้อผิดพลาด ปุ่ม กำหนดลักษณะการตรวจสอบข้อผิดพลาด ใน Excel แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง  

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถซ่อนถูกอ้าง และการขึ้นต่อกันลูกศรตัวติดตาม เมื่อคุณได้ระบุเซลล์ที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น บนแท็บสูตร ภายใต้การตรวจสอบสูตร คลิกเอาลูกศร ปุ่ม เอาลูกศรออกทั้งหมด  

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าความผิดพลาด

 2. ตัดสูตรต่อไปนี้รอบสูตรในเซลล์ ซึ่งold_formulaคือสูตรที่ถูกก่อนหน้านี้ในเซลล์

  = IF (ISERROR (old_formula),"", old_formula)

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแสดง

  ให้ทำดังนี้

  เครื่องหมายยัติภังค์เมื่อค่าเป็นข้อผิดพลาด

  พิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ภายในเครื่องหมายอัญประกาศในสูตร

  NA เมื่อค่าเป็นข้อผิดพลาด

  ชนิด NA ภายในเครื่องหมายอัญประกาศในสูตร

  # N/a เมื่อค่าเป็นข้อผิดพลาด

  แทนเครื่องหมายอัญประกาศในสูตร ด้วย na ()

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บ PivotTable ภายใต้ ข้อมูล ให้คลิก ตัวเลือก

  แท็บ PivotTable กลุ่ม ข้อมูล

 3. บนแท็บแสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเป็นค่าความผิดพลาด แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการแสดง

  ให้ทำดังนี้

  ค่าในตำแหน่งของค่าความผิดพลาด

  พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงแทนที่เป็นข้อผิดพลาด

  เซลล์ว่างในตำแหน่งของค่าความผิดพลาด

  ลบอักขระใด ๆ ในกล่อง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถซ่อนลูกศรติดตามถูกอ้าง และการขึ้นต่อกันเมื่อคุณได้ระบุเซลล์ที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น บนแท็บสูตร ภายใต้การตรวจสอบสูตร คลิกเอาลูกศร ปุ่ม เอาลูกศรออกทั้งหมด  

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บ PivotTable ภายใต้ ข้อมูล ให้คลิก ตัวเลือก

  แท็บ PivotTable กลุ่ม ข้อมูล

 3. บนแท็บแสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเซลล์ว่างเป็น แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการแสดง

  ให้ทำดังนี้

  ค่าในเซลล์ว่าง

  พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงในเซลล์ว่าง

  เซลล์ว่างในเซลล์ว่าง

  ลบอักขระใด ๆ ในกล่อง

  เลขศูนย์ในเซลล์ว่าง

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายเซลล์ว่างเป็น

ดูเพิ่มเติม

เอาการอ้างอิงแบบวงกลมออกหรืออนุญาตการอ้างอิงแบบวงกลม

เพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อน หรือแถบลงในแผนภูมิขึ้น/ลง

แก้ไขสูตรไม่สอดคล้องกัน

แสดง หรือซ่อนค่าศูนย์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×