ซ่อนคอลัมน์และตารางใน Power Pivot

เมื่อใช้ตัวแบบข้อมูลกับรายงาน Power View หรือ PivotTable คุณสามารถซ่อนทั้งตารางหรือแต่ละคอลัมน์เพื่อให้แสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องในรายการเขตข้อมูลได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณมีตารางหรือคอลัมน์ที่ซ้ำซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่ม "ชื่อประเภทผลิตภัณฑ์" ลงในตาราง ผลิตภัณฑ์ คุณอาจไม่ต้องการให้ตาราง ประเภทผลิตภัณฑ์ แสดงขึ้นในรายการเขตข้อมูล

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณยังสามารถซ่อนเขตข้อมูลจากการคำนวณได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการคำนวณขั้นสูงที่มีการคำนวณอื่นๆ รวมอยู่ซึ่งคุณไม่ต้องการแสดง คุณสามารถซ่อนการคำนวณระหว่างทางจากรายการเขตข้อมูล

  1. เริ่มต้นใช้งานAdd-in ของ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 และเปิดหน้าต่าง Power Pivot

  2. เมื่อต้องการซ่อนทั้งตาราง ให้คลิกขวาที่แท็บที่มีตารางนั้น แล้วเลือก ซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

  3. เมื่อต้องการซ่อนแต่ละคอลัมน์ ให้เปิดตารางที่คุณต้องการซ่อนคอลัมน์ คลิกขวาที่คอลัมน์นั้น และคลิก ซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์ คุณสามารถซ่อนทีละหลายๆ คอลัมน์ด้วยการกดแป้น Ctrl หรือแป้น Shift ค้างไว้

  4. เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์จากการคำนวณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่การคำนวณปรากฏอยู่ คลิกขวาที่เขตข้อมูล แล้วคลิก ซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

คอลัมน์จะกลายเป็นสีเทาเพื่อแสดงให้ลูกค้าที่รับรายงานซึ่งดูตัวแบบนี้ทราบว่าคอลัมน์ถูกซ่อนไว้ คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะกลายเป็นสีเทาในตัวแบบเพื่อบ่งบอกสถานะของคอลัมน์ แต่จะยังคงมองเห็นได้ในมุมมองข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถใช้งานคอลัมน์เหล่านี้ต่อไปได้

การซ่อนคอลัมน์ไม่ได้เป็นการเอาคอลัมน์นั้นออกจากตัวแบบ คอลัมน์ที่ซ่อนจะยังคงสามารถใช้เป็นคอลัมน์การเรียงลำดับในตารางได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อ้างอิงในสูตรที่กำหนดคอลัมน์จากการคำนวณหรือเขตข้อมูลจากการคำนวณได้ ความสามารถในการซ่อนคอลัมน์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย เพียงแต่ต้องการทำให้ดูง่ายขึ้นและสั้นลงสำหรับรายงานที่ใช้คอลัมน์นั้น

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การซ่อนตารางและคอลัมน์ที่ถูกใช้งานอยู่แล้ว

ถ้าคุณซ่อนตารางหรือคอลัมน์ที่ใช้งานในเค้าโครงรายงาน (ตัวอย่างเช่น การซ่อนคอลัมน์ทั้งหมดในตารางวันที่หลังจากที่ใช้ปีปฏิทินเป็นตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Excel) เค้าโครงรายงานจะถูกรักษาไว้ สิ่งที่แตกต่างในตัวแบบก็คือตารางหรือคอลัมน์จะไม่ปรากฏอยู่ในรายการเขตข้อมูล คุณไม่สามารถใช้คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ในตอนนี้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงรายงานเพิ่มเติม ใช้ตัวอย่างก่อนหน้าเป็นภาพประกอบ ถ้าคุณลบตัวแบ่งส่วนข้อมูลปีปฏิทิน คุณจะไม่สามารถสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลนั้นขึ้นมาอีกครั้งได้ เนื่องจากจะไม่มีปีปฏิทินในรายการเขตข้อมูลอีกต่อไป

การทำงานกับตารางและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

การมองเห็นในมุมมองข้อมูลจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่า แสดงรายการที่ซ่อนไว้ ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏในพื้นที่มุมมองของแท็บหน้าแรก และเปิดใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน คอลัมน์และตารางที่คุณได้ซ่อนไว้จะยังคงเห็นได้ในมุมมองข้อมูล

หน้าต่าง Power Pivot จะมีปุ่ม ค้นหา ที่ช่วยให้คุณค้นหาคอลัมน์หรือนิพจน์ตามชื่อได้ ถ้าคุณใช้ ค้นหา ในการค้นหาคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง โปรดสังเกตว่าฟังก็ชันนี้จะไม่ค้นหาวัตถุที่คุณซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นแต่ แสดงรายการที่ซ่อนอยู่ จะถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ:  วิดีโอลิขสิทธิ์:

  • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

  • รูปธงชาติได้รับความอนุเคราะห์จาก CIA Factbook (cia.gov)

  • ข้อมูลประชากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN Data) (data.un.org) บน Microsoft Azure Marketplace

  • Olympic Sport Pictograms โดย Thadius856 และ Parutakupiu จัดจำหน่ายตามสิทธิ์การใช้งานบน Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×