ซื้อสิทธิ์การใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. บนหน้า การสมัครใช้งาน ให้เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน แล้วเลือก เพิ่ม/นำออกสิทธิ์การใช้งาน

  ควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่เห็นลิงก์เพิ่ม/นำออก

 3. ในกล่อง สิทธิ์การใช้งานทั้งหมด ให้ใส่จำนวนสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการสมัครใช้งานนี้ แล้วเลือก ส่ง > ปิด ตัวอย่าง ถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้งาน 100 สิทธิ์ และคุณต้องการเพิ่มอีก 5 สิทธิ์ ให้ใส่ 105

กล่อง สิทธิ์การใช้งานทั้งหมด และปุ่ม ส่ง
กล่องสิทธิ์การใช้งานทั้งหมด และค่าใช้จ่ายรายเดือนใหม่ แสดงผลรวมใหม่

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานของคุณด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร สิทธิ์การใช้งานใหม่ที่คุณซื้อจะพร้อมใช้งานทันทีหลังจากที่คุณได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ คุณอาจต้องรอการตรวจสอบเครดิตก่อนสิทธิ์การใช้งานใหม่ของคุณจะพร้อมใช้งาน

 • ถ้าคุณชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการสมัครใช้งานของคุณด้วยคีย์ผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเพิ่มสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม โดยเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของสิทธิการใช้งานใหม่ หลังจากคุณสั่งซื้อสิทธิการใช้งานใหม่แล้ว เราจะเพิ่มสิทธิการใช้งานที่สองโดยมีจำนวนของสิทธิการใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่มด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานที่ชำระเงินล่วงหน้าที่มี 5 สิทธิการใช้งาน แล้วซื้อเพิ่มอีก 10 สิทธิการใช้งาน คุณจะเห็นการสมัครใช้งานสองรายการแสดงอยู่: รายการหนึ่งจะมีสิทธิการใช้งานที่ชำระเงินล่วงหน้า 5 รายการ และอีกการสมัครใช้งานจะมีสิทธิการใช้งานใหม่ 10 รายการ

 • การชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศหรือภูมิภาค

ควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่เห็นลิงก์เพิ่ม/นำออกสิทธิ์การใช้งาน

ส่วนนี้อธิบายสาเหตุที่ลิงก์ เพิ่ม/นำออกสิทธิ์การใช้งาน อาจไม่พร้อมใช้งาน และสิ่งที่คุณสามารถทำได้

การตรวจสอบเครดิตค้างอยู่

ถ้าถ้าคุณอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเครดิต คุณจะเห็นข้อความ”กำลังรอการตรวจสอบเครดิต” และคุณจะไม่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานจนกว่าการตรวจสอบเครดิตจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเครดิต ให้กลับมาตรวจสอบในภายหลังว่าการตรวจสอบเครดิตเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ การตรวจสอบเครดิตโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกินสองวันทำการ

หลังจากที่ตรวจสอบเครดิตเสร็จสมบูรณ์ คุณควรเห็นลิงก์ เพิ่ม/นำออกสิทธิ์การใช้งาน ในส่วน ผู้ใช้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ไปที่ ซื้อสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

คุณเปิดใช้งานการสมัครใชงานโดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์

หากคุณซื้อการสมัครใช้งานและเปิดใช้งานโดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ ก็จะเห็นข้อความ “จ่ายล่วงหน้า” หากการสมัครใช้งานเป็นแบบจ่ายล่วงหน้าโดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ โปรดดู เพิ่มสิทธิ์การใช้งานในการสมัครใช้งานแบบชำระเงินเพื่อใช้คีย์ผลิตภัณฑ์

คุณซื้อการสมัครใช้งานของคุณผ่านคู่ค้า

ถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งานผ่านคู่ค้า ก็จะเห็นลิงก์ของศูนย์บริการ Volume Licensing (VLSC) หากคุณซื้อสิทธิ์การใช้งานผ่านคู่ค้า โปรดดู เพิ่มสิทธิ์การใช้งานในการสมัครใช้งานผ่านศูนย์บริการ Volume Licensing

คุณซื้อการสมัครใช้งานของคุณผ่านผู้จัดจำหน่าย

ถ้าซื้อการสมัครใช้งานผ่านคู่ค้า Cloud Solution Provider (CSP) คุณต้องติดต่อคู่ค้า CSP ของคุณเพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

คุณมีการสมัครใช้งานแบบทดลองใช้

ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานแบบทดลองใช้ คุณต้องซื้อการสมัครใช้งานแบบทดลองใช้ก่อน จากนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม เวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 365 จะแสดงข้อความ “เวอร์ชันทดลองใช้” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจจากเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี

สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์การใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ

 • คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365

 • เมื่อต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งาน และเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในการสมัครใช้งานของคุณในเวลาเดียวกัน ให้ดู เพิ่มผู้ใช้แต่ละรายหรือแบบกลุ่มใน Office 365 - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

 • ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อสิทธิการใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นบนวิธีการชำระเงินของคุณในสองวัน

 • ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่จะปรากฏบนใบแจ้งยอดหนี้ถัดไปของคุณ

 • ถ้าคุณซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่ระหว่างช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งยอดหนี้แรกของคุณอาจมีค่าธรรมเนียมบางส่วน ยอดคงเหลือจะถูกรวมไว้บนใบแจ้งยอดหนี้ถัดไปของคุณ

บทความเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

บทความเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×