ซิงโครไนซ์ Outlook และ Apple iPhone หรือ iPod touch ปฏิทิน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ซิงโครไนซ์ปฏิทินระหว่างOutlook และของ Apple iPhone หรือ iPod touch ของApple iTunesที่จำเป็นต้องใช้ คุณสามารถกำหนดรายการที่ซิงโครไนซ์ในระหว่างกระบวนการติดตั้งแบบครั้งเดียว

หลังจากตั้งค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อแบบสัมผัสของ iPhone หรือ iPod ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะถูกซิงโครไนซ์

หมายเหตุ: เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Apple ปัจจุบัน เป็นทั้ง คุณยังสามารถสำรองข้อมูล Outlook ของคุณก่อนที่คุณเริ่มต้น

ซิงค์ปฏิทินOutlook ของคุณกับอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. เชื่อมต่อแบบสัมผัส iPhone หรือ iPod ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายมาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือ โดยการใส่ iPhone หรือ iPod สัมผัสในเทียบสากล Apple

  iTunes เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ใน iTunes ในรายการแหล่งมา ภายใต้อุปกรณ์ คลิกรายการนั้นกับการสัมผัส iPhone หรือ iPod ของคุณ

 3. คลิกที่แท็บข้อมูล

 4. ภายใต้ปฏิทิน คลิกซิงค์ปฏิทินจาก แล้ว คลิ กOutlook

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ปฏิทินทั้งหมด คลิกปฏิทินทั้งหมด

  • เมื่อต้องการจำกัดปฏิทินที่ซิงโครไนซ์ คลิกปฏิทินที่เลือก แล้ว คลิ กปฏิทินคุณต้องการซิงโครไนซ์

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายปฏิทิน กด Ctrl ขณะที่คุณคลิกที่ชื่อแต่ละปฏิทิน

 6. คลิก นำไปใช้

สนับสนุนการซิงโครไนซ์Outlook สำหรับ iPhone, iPod touch และ iTunes โดยApple สนับสนุน

สำรองข้อมูล Outlook ของคุณ

เมื่อคุณสำรองข้อมูลของคุณOutlook คุณกำลังสร้าง (ส่งออก) ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่ใช้สำหรับPOP3 และบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกเปิดและส่งออก >นำเข้า/ส่ง ออก

  เลือก เปิดและส่งออก จากนั้นเลือก นำเข้า/ส่งออก

 2. ในตัวช่วยสร้างการส่งออกและนำเข้า เลือกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

  เลือก ส่งออกเป็นไฟล์

 3. ภายใต้สร้างไฟล์ชนิด เลือกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) >ถัดไป

 4. ภายใต้เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกเฉพาะข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 6. ภายใต้บันทึกไฟล์ที่ส่งออกเป็น คลิกการเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่การบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) พิมพ์ชื่อไฟล์จากนั้น คลิกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ส่งออกก่อน ก่อนหน้าตำแหน่งโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มปรากฏขึ้น พิมพ์ชื่อไฟล์ต่าง ๆนั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยัง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้ว ภายใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. คลิก เสร็จสิ้น

Outlook จะเริ่มส่งออกทันที ยกเว้น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ถูกสร้างขึ้นหรือมีการใช้ไฟล์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • ถ้าคุณกำลังสร้าง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านที่ใส่หรือไม่ก็ได้สามารถช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์รหัสผ่านใน รหัสผ่าน และกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกเป็น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้วซึ่งมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

หลังจากที่ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์.pst เป็นแบบพกพา คุณสามารถบันทึกไฟล์.pst ไป ยัง OneDrive หรือ ไป อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ตัวอย่าง แล้ว ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณเลือก ดูการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยัง Outlookเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ขั้นสูง

  เลือกขั้นสูง

 2. ภายใต้ส่วน ส่งออก ให้เลือก ส่งออก

  บนหน้า ขั้นสูง ให้เลือก ส่งออก

 3. คลิกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

 4. คลิกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) >ถัดไป

 5. ภายใต้เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกเฉพาะข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 7. คลิกเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) และใส่ชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การส่งออกก่อนหน้า ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ก่อนหน้าและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนการใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 8. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst), ภายใต้ตัวเลือก ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 9. คลิก เสร็จสิ้น

การส่งออกจะเริ่มทันทีจนกว่าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) จะถูกสร้างหรือส่งออกเป็นไฟล์ที่มีอยู่ที่มีการป้องกันโดยใช้รหัสผ่าน

 • ถ้าคุณสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ รหัสผ่านเพิ่มเติมสามารถช่วยป้องกันไฟล์ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook จะปรากฏขึ้น ให้ใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณส่งออกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ที่มีการป้องกันโดยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

หลังจากที่ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์.pst เป็นแบบพกพา คุณสามารถบันทึกไฟล์.pst ไป ยัง OneDrive หรือ ไป อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ตัวอย่าง แล้ว ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณเลือก ดูการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยัง Outlookเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกนำเข้า และส่งออก

  เลือก นำเข้าและส่งออก

 2. ภายใต้เลือกการกระทำ เลือกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

  เลือก ส่งออกเป็นไฟล์ จากนั้นเลือก ถัดไป

 3. คลิกโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนบุคคล (.pst) >ถัดไป

 4. เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออก และข้อมูลเฉพาะในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 6. คลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และเมื่อต้องการใส่ชื่อไฟล์ คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อไป

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การส่งออกก่อนหน้า ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ก่อนหน้าและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนการใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst), ภายใต้ตัวเลือก ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. คลิก เสร็จสิ้น

เริ่มต้นการส่งออกทันทีเว้นแต่ว่าคุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ หรือคุณกำลังส่งออก เป็นการ.pst อยู่ ไฟล์ที่มีรหัสผ่านได้รับการป้องกัน ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับกล่องโต้ตอบนี้:

ถ้าคุณต้องการป้องกันไฟล์ .pst ของคุณด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก ตกลง

เลือก ตกลง ถ้าคุณไม่ต้องการป้องกันไฟล์ของคุณโดยใช้รหัสผ่าน หรือ:

 • ถ้าคุณต้องการป้องกันไฟล์ .pst ของคุณด้วยรหัสผ่าน: ใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกเป็นส่วนตัวไฟล์โฟลเดอร์ที่มีอยู่ (.pst) ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ใส่รหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×