ซิงโครไนซ์ Outlook และ Apple iPhone หรือ iPod touch ปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การซิงโครไนซ์ปฏิทินระหว่างOutlook และของ Apple iPhone หรือ iPod touchApple iTunesที่จำเป็นต้องใช้ คุณสามารถกำหนดรายการที่ซิงโครไนซ์ในระหว่างกระบวนการติดตั้งแบบครั้งเดียว

หลังจากตั้งค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อแบบสัมผัสของ iPhone หรือ iPod ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะถูกซิงโครไนซ์

หมายเหตุ: เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Apple ปัจจุบัน เป็นทั้ง คุณยังสามารถสำรองข้อมูล Outlook ของคุณก่อนที่คุณเริ่มต้น

ซิงค์ปฏิทินOutlook ของคุณกับอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. เชื่อมต่อแบบสัมผัส iPhone หรือ iPod ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายมาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือ โดยการใส่ iPhone หรือ iPod สัมผัสในเทียบสากล Apple

  iTunes เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ใน iTunes ในรายการแหล่งมา ภายใต้อุปกรณ์ คลิกรายการนั้นกับการสัมผัส iPhone หรือ iPod ของคุณ

 3. คลิกที่แท็บข้อมูล

 4. ภายใต้ปฏิทิน คลิกซิงค์ปฏิทินจาก แล้ว คลิ กOutlook

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ปฏิทินทั้งหมด คลิกปฏิทินทั้งหมด

  • เมื่อต้องการจำกัดปฏิทินที่ซิงโครไนซ์ คลิกปฏิทินที่เลือก แล้ว คลิ กปฏิทินคุณต้องการซิงโครไนซ์

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายปฏิทิน กด Ctrl ขณะที่คุณคลิกที่ชื่อแต่ละปฏิทิน

 6. คลิก นำไปใช้

สนับสนุนการซิงโครไนซ์Outlook สำหรับ iPhone, iPod touch และ iTunes ไว้โดยApple สนับสนุน

สำรองข้อมูล Outlook ของคุณ

เมื่อคุณสำรองข้อมูลของคุณOutlook คุณกำลังสร้าง (ส่งออก) ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่ใช้สำหรับPOP3 และบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกเปิดและส่งออก >นำเข้า/ส่ง ออก

  เลือกเปิดและส่งออก แล้ว เลือกนำเข้า/ส่งออก

 2. ในตัวช่วยสร้างการส่งออกและนำเข้า เลือกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

  เลือกส่งออกไปยังไฟล์

 3. ภายใต้สร้างไฟล์ชนิด เลือกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) >ถัดไป

 4. ภายใต้เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกเฉพาะข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 6. ภายใต้บันทึกไฟล์ที่ส่งออกเป็น คลิกการเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ การบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) พิมพ์ชื่อไฟล์แล้ว คลิกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ส่งออกก่อน ก่อนหน้าตำแหน่งโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มปรากฏขึ้น พิมพ์ชื่อไฟล์ต่าง ๆนั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยัง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้ว ภายใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. คลิก เสร็จสิ้น

Outlook จะเริ่มส่งออกทันที ยกเว้น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ถูกสร้างขึ้นหรือมีการใช้ไฟล์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • ถ้าคุณกำลังสร้าง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านที่ใส่หรือไม่ก็ได้สามารถช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์รหัสผ่านใน รหัสผ่าน และกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกเป็น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้วซึ่งมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

หลังจากที่ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์.pst เป็นแบบพกพา คุณสามารถบันทึกไฟล์.pst ไป ยัง OneDrive หรือ ไป อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ตัวอย่าง แล้ว ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณเลือก ดูการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยัง Outlookเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ขั้นสูง

  เลือกขั้นสูง

 2. ภายใต้ส่วนการส่งออก เลือกส่งออก

  บนหน้าขั้นสูง เลือกส่งออก

 3. คลิกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

 4. คลิกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) >ถัดไป

 5. ภายใต้เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกเฉพาะข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 7. คลิกเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) และใส่ชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเคยใช้ฟีเจอร์การส่งออก ก่อนหน้าตำแหน่งโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนที่จะใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 8. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst), ภายใต้ตัวเลือก ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 9. คลิก เสร็จสิ้น

ส่งออกเริ่มต้นทันทียกเว้นไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ถูกสร้างขึ้น หรือส่งออกเป็นไฟล์ที่มีอยู่ที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • ถ้าคุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ รหัสผ่านเพิ่มเติมสามารถช่วยปกป้องไฟล์ เมื่อกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ที่ปรากฏขึ้น ใส่รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ป้อนรหัสผ่าน แล้ว คลิ กตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ใส่รหัสผ่าน แล้ว คลิ กตกลง

หลังจากที่ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์.pst เป็นแบบพกพา คุณสามารถบันทึกไฟล์.pst ไป ยัง OneDrive หรือ ไป อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ตัวอย่าง แล้ว ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณเลือก ดูการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยัง Outlookเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกนำเข้า และส่งออก

  เลือกนำเข้าและส่งออก

 2. ภายใต้เลือกการกระทำ เลือกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

  เลือกส่งออกไปยังไฟล์ นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 3. คลิกโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนบุคคล (.pst) >ถัดไป

 4. เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออก และข้อมูลที่เฉพาะในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 6. คลิกการเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) และใส่ชื่อไฟล์นั้น คลิกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเคยใช้ฟีเจอร์การส่งออก ก่อนหน้าตำแหน่งโฟลเดอร์และไฟล์ชื่อปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนที่จะใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst), ภายใต้ตัวเลือก ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. คลิก เสร็จสิ้น

เริ่มการส่งออกทันทียกเว้นว่าคุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ หรือคุณกำลังส่งออก ถูกเพื่อ.pst ที่มีอยู่ไฟล์ที่มีรหัสผ่านป้องกัน ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับกล่องโต้ตอบนี้:

ถ้าคุณไม่ต้องการรหัสผ่าน ปกป้องไฟล์.pst ของคุณ เลือกตกลง

เลือกตกลง ถ้าคุณไม่ต้องการรหัสผ่านป้องกันไฟล์ของคุณ มิฉะนั้น:

 • ถ้าคุณต้องการรหัสผ่าน ปกป้องไฟล์.pst ของคุณ: ใส่รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน และคลิกตกลง แล้ว ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ป้อนรหัสผ่าน แล้ว คลิ กตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกเป็นส่วนตัวแฟ้มโฟลเดอร์ที่มีอยู่ (.pst) ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ใส่รหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×