ซิงโครไนซ์ Outlook และ Apple iPhone หรือ iPod touch ที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ซิงโครไนซ์ที่ติดต่อระหว่างOutlook บัญชีของคุณและของ Apple iPhone หรือ iPod touch ของApple iTunesที่จำเป็นต้องใช้ คุณสามารถกำหนดรายการที่ซิงโครไนซ์ในระหว่างกระบวนการติดตั้งแบบครั้งเดียว

หลังจากตั้งค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อแบบสัมผัสของ iPhone หรือ iPod ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะถูกซิงโครไนซ์

หมายเหตุ: เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Apple ปัจจุบัน นอกจากนี้ สามารถ prudent และสำรองทั้งบัญชีผู้ใช้ของคุณOutlook และอุปกรณ์ Apple ของคุณก่อนที่คุณเริ่มต้น

ส่งออกข้อมูล Outlook ของคุณ

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกเปิดและส่งออก >นำเข้า/ส่ง ออก

  เลือก เปิดและส่งออก จากนั้นเลือก นำเข้า/ส่งออก

 2. ในตัวช่วยสร้างการส่งออกและนำเข้า เลือกส่งออกไปไฟล์ >ถัดไป

  เลือก ส่งออกเป็นไฟล์

 3. ภายใต้สร้างไฟล์ชนิด เลือกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) >ถัดไป

 4. ภายใต้เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกเฉพาะข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 6. ภายใต้บันทึกไฟล์ที่ส่งออกเป็น คลิกการเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่การบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) พิมพ์ชื่อไฟล์จากนั้น คลิกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ส่งออกก่อน ก่อนหน้าตำแหน่งโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มปรากฏขึ้น พิมพ์ชื่อไฟล์ต่าง ๆนั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยัง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้ว ภายใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. คลิก เสร็จสิ้น

Outlook จะเริ่มส่งออกทันที ยกเว้น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ถูกสร้างขึ้นหรือมีการใช้ไฟล์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • ถ้าคุณกำลังสร้าง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านที่ใส่หรือไม่ก็ได้สามารถช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์รหัสผ่านใน รหัสผ่าน และกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกเป็น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้วซึ่งมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

หลังจากที่ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์.pst เป็นแบบพกพา คุณสามารถบันทึกไฟล์.pst ไป ยัง OneDrive หรือ อุปกรณ์ความจำ USB เก็บข้อมูล ตัวอย่าง แล้ว ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณเลือก ดูการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยัง Outlookเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ขั้นสูง

  เลือกขั้นสูง

 2. ภายใต้ส่วน ส่งออก ให้เลือก ส่งออก

  บนหน้า ขั้นสูง ให้เลือก ส่งออก

 3. คลิกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

 4. คลิกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) >ถัดไป

 5. ภายใต้เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกเฉพาะข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 7. คลิกเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) และใส่ชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กตกลง เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การส่งออกก่อนหน้า ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ก่อนหน้าและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนการใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 8. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst), ภายใต้ตัวเลือก ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 9. คลิก เสร็จสิ้น

การส่งออกจะเริ่มทันทีจนกว่าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) จะถูกสร้างหรือส่งออกเป็นไฟล์ที่มีอยู่ที่มีการป้องกันโดยใช้รหัสผ่าน

 • ถ้าคุณสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ รหัสผ่านเพิ่มเติมสามารถช่วยป้องกันไฟล์ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook จะปรากฏขึ้น ให้ใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณส่งออกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ที่มีการป้องกันโดยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

หลังจากที่ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์.pst เป็นแบบพกพา คุณสามารถบันทึกไฟล์.pst ไป ยัง OneDrive หรือ ไป อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ตัวอย่าง แล้ว ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณเลือก ดูการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยัง Outlookเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกนำเข้า และส่งออก

  เลือก นำเข้าและส่งออก

 2. ภายใต้เลือกการกระทำ เลือกส่งออกเป็นไฟล์ >ถัดไป

  เลือก ส่งออกเป็นไฟล์ จากนั้นเลือก ถัดไป

 3. คลิกโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนบุคคล (.pst) >ถัดไป

 4. เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออก และข้อมูลเฉพาะในโฟลเดอร์ที่ถูกส่งออก

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเช่นปฏิทิน ติดต่อ และกล่องจดหมายเข้าซึ่งในบัญชีผู้ใช้จะถูกส่งออก จากนั้น เลือกถัดไป

 6. คลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และเมื่อต้องการใส่ชื่อไฟล์ คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อไป

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การส่งออกก่อนหน้า ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ก่อนหน้าและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนการใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปที่มีอยู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst), ภายใต้ตัวเลือก ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. คลิก เสร็จสิ้น

เริ่มต้นการส่งออกทันทีเว้นแต่ว่าคุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ หรือคุณกำลังส่งออก เป็นการ.pst อยู่ ไฟล์ที่มีรหัสผ่านได้รับการป้องกัน ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับกล่องโต้ตอบนี้:

ถ้าคุณต้องการป้องกันไฟล์ .pst ของคุณด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก ตกลง

เลือก ตกลง ถ้าคุณไม่ต้องการป้องกันไฟล์ของคุณโดยใช้รหัสผ่าน หรือ:

 • ถ้าคุณต้องการป้องกันไฟล์ .pst ของคุณด้วยรหัสผ่าน: ใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกเป็นส่วนตัวไฟล์โฟลเดอร์ที่มีอยู่ (.pst) ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ใส่รหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง

 1. เชื่อมต่อแบบสัมผัส iPhone หรือ iPod ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายมาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือ โดยการใส่ iPhone หรือ iPod สัมผัสในเทียบสากล Apple

  iTunes เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ใน iTunes ในรายการแหล่งมา ภายใต้อุปกรณ์ คลิกรายการนั้นกับการสัมผัส iPhone หรือ iPod ของคุณ

 3. คลิกที่แท็บข้อมูล

 4. ภายใต้ที่ติดต่อ คลิกซิงค์ที่ติดต่อจาก แล้ว คลิ กOutlook

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทั้งหมด คลิกที่ติดต่อทั้งหมด

  • เมื่อต้องการจำกัดติดต่อที่ซิงโครไนซ์ คลิกกลุ่มที่เลือก แล้ว คลิ กกลุ่มคุณต้องการซิงโครไนซ์

   หมายเหตุ: การเลือกหลายกลุ่ม กด Ctrl ขณะที่คุณคลิกที่ชื่อแต่ละกลุ่ม

 6. คลิก นำไปใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server มีที่ติดต่อมากกว่า 500 ติดต่อทั้งหมดอาจไม่ซิงโครไนซ์เว้นแต่ว่าคุณใช้โหมด Cached Exchange เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมด Cached Exchange ดูเปิด หรือปิดโหมด Cached Exchange

สนับสนุนการซิงโครไนซ์Outlook สำหรับ iPhone, iPod touch และ iTunes ได้รับจากApple สนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าอีเมลใน Outlook แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×