ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ศูนย์การฝึกอบรม office >การฝึกอบรม OneNote >การฝึกอบรม 2016 OneNote > ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

กลับไปยังหน้าก่อนหน้า ไปที่หน้าถัดไป

ซิงโครไนซ์หมายความว่า กระทบยอดเปลี่ยนแปลงไปยังสมุดบันทึกเพื่อที่คุณกำลังดูอัปเดตล่าสุด ว่าคุณหรือบุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลง ซิงโครไนซ์เกิดขึ้นในพื้นหลังอย่างสม่ำเสมอ ในบางครั้งคุณอาจต้องการซิงโครไนซ์สมุดบันทึก ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่า คุณจะเห็นเนื้อหาล่าสุด ตัวอย่าง คุณอาจสามารถทำงานบนโครงการตามเวลา หรือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงหน้าจำนวนมากที่ซิงโครไนซ์ด้วยตนเอง

ภาพรวมของการซิงโครไนซ์

มีหลายวิธีการซิงโครไนซ์สมุดบันทึก โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ของคุณ ไปส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถค้นหาวิธีการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกกับ:

2016 OneNote สำหรับ Windows

2016 OneNote for Mac

OneNote แบบออนไลน์

OneNote บน iPad

OneNote บน iPhone

OneNote for Android

OneNote for Windows Phone

OneNote for Windows 10

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกกับ OneNote 2016 สำหรับ Windows

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์:

 1. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ดูสถานะการซิงค์

  ดูสถานะการซิงค์สมุดบันทึกของ OneNote
 2. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ของคุณทั้งหมด คลิกซิงค์ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกเฉพาะเจาะจง คลิกซิงค์เดี๋ยว นี้

เมื่อต้องการดูสถานะการซิงโครไนซ์:

 1. เปิดสมุดบันทึกที่แชร์

 2. เลือกไฟล์ >ข้อมูล >ดูสถานะการซิงค์

 3. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ เลือกซิงค์เดี๋ยวนี้ หรือซิงค์ทั้งหมด

ด้านบนสุดของมอดูล

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกกับ OneNote 2016 for Mac

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์:

 1. ทางด้านซ้ายของแท็บส่วน คลิกชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบัน

  ดูสถานะการซิงค์สมุดบันทึกของ OneNote
 2. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในรายการสมุดบันทึก ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการซิงโครไนซ์ แล้ว คลิ กการขยายปุ่ม ขยาย ที่ปรากฏอยู่ด้านข้าง

  • ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ซิงค์

  หมายเหตุ: เมื่อใดก็ ตามที่คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ สมุดบันทึกของคุณจะแสดงความไอคอนแบบออฟไลน์ ไอคอนออฟไลน์ ที่อยู่ถัดจากชื่อของสมุดบันทึกของคุณ

เมื่อต้องการดูสถานะการซิงโครไนซ์:

 1. ทางด้านซ้ายของแท็บส่วน คลิกชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันเพื่อเปิดรายการสมุดบันทึก

 2. ในรายการของสมุดบันทึกที่เปิด ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องเพื่อตรวจสอบ แล้ว คลิ กการขยายปุ่ม ขยาย ที่ปรากฏอยู่ด้านข้าง

 3. ถัดจากการซิงค์ครั้งล่าสุด ตรวจสอบวันหรือเวลาที่สมุดบันทึกถูกซิงโครไนซ์ครั้งล่าสุด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบครั้งสุดท้ายที่ถูกซิงโครไนซ์สมุดบันทึกของคุณ เปิดรายการสมุดบันทึก ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการตรวจสอบ แล้ว คลิ กการขยายปุ่ม ขยาย ที่ปรากฏอยู่ถัดจากนั้น เมื่อต้องการด้วยตนเองได้ซิงโครไนซ์ สมุดบันทึกของคุณให้คลิกซิงค์

ด้านบนสุดของมอดูล

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก ด้วย OneNote Online

แม้ว่าคุณไม่สามารถซิงโครไนซ์สมุดบันทึกใน OneNote Online คุณสามารถคลิในเปิด ONENOTE บน ribbon เพื่อซิงโครไนซ์บันทึกย่อจากป OneNote บนเดสก์ท็อปด้วยตนเอง

เปิดสมุดบันทึกจาก OneNote Online

ด้านบนสุดของมอดูล

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก ด้วย OneNote บน iPad

 • เมื่อต้อง การตรวจสอบครั้งสุดท้ายที่ถูกซิงโครไนซ์สมุดบันทึก หรือเมื่อต้อง การซิงโครไนซ์ด้วยตนเอง แตะไฟล์

  ปุ่มเมนูไฟล์

เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกบนแบบเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมากได้ ไปที่การตั้งค่า >เครือข่ายโทรศัพท์ เลื่อนลงไปใช้เครือข่ายโทรศัพท์ข้อมูลสำหรับ ค้นหาOneNote ในรายการ และปิดการตั้งค่า

ด้านบนสุดของมอดูล

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก ด้วย OneNote บน iPhone

 1. แตะที่ สมุดบันทึก

 2. ค้นหาสมุดบันทึกที่คุณต้อง การซิงโครไนซ์แล้ว เปิดสมุดงาน

 3. แตะการกระทำ ปุ่ม การกระทำ >ซิงค์เดี๋ยวนี้ เวลาถูกซิงโครไนซ์ครั้งล่าสุดอยู่ที่ด้านบนของเมนู

  IPhone คำสั่งซิงค์เดี๋ยวนี้

ด้านบนสุดของมอดูล

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก ด้วย OneNote for Android

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์บันทึกทั้งหมด และส่วนใด ๆ สมุดบันทึกใหม่บน OneDrive หน้าในสมุดบันทึก แตะเมนูเกิน เมนูที่เกินมาบนแถบการกระทำ บนแถบแอคชัน นั้นแล้ว กดซิงค์ทั้งหมด

เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกบนแบบเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมากได้ แตะการตั้งค่า และเปิดซิงค์บนแบบเท่านั้น

ด้านบนสุดของมอดูล

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกกับ OneNote สำหรับ Windows Phone

 1. If necessary, open the notebook you want to sync. Click < at the top of the OneNote window until you navigate back to the notebook.

 2. คลิก...แล้ว คลิ กซิงค์

ด้านบนสุดของมอดูล

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกกับ OneNote สำหรับ Windows 10

 1. บนหน้าใด ๆ เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม

 2. ในบานหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น (ภายในในอุปกรณ์แบบสัมผัส กด ค้าง) ให้คลิกขวาชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการซิงโครไนซ์

 3. เลือก ซิงค์สมุดบันทึกนี้

ด้านบนสุดของมอดูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

ด้านบนสุดของมอดูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×