ซิงค์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เมื่อต้องการเข้าถึงไฟล์ Office ที่บันทึกอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณจาก iPad, iPhone, อุปกรณ์ Android หรืออุปกรณ์ Windows ให้อัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive, Dropbox หรือทีมไซต์ หรือส่งเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมลถึงตัวคุณเองแล้วเปิดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

อัปโหลดและเปิดไฟล์

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ OneDrive, Dropbox หรือทีมไซต์ Office 365 ของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ใหม่ ให้แตะ เปิด > เพิ่มตำแหน่ง แล้วเลือกบริการของคุณ เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในปัจจุบัน ให้แตะ เปิด > เรียกดู

 2. อัปโหลดไฟล์ของคุณ

 3. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ Android ของคุณ

 4. แตะ เปิด แตะบริการที่คุณบันทึกไฟล์ แล้วค้นหาไฟล์

  เปิดไฟล์

  ถ้าคุณเปิดไฟล์ไว้แล้ว ให้คลิกไอคอนหรือเมนู ไฟล์ แล้วแตะ เปิด จากนั้นแตะบริการที่คุณบันทึกไฟล์ แล้วค้นหาไฟล์

  สกรีนช็อตของเมนูไฟล์ในแอป Office บนโทรศัพท์ Android

เปิดสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 1. เปิดแอปอีเมลบนอุปกรณ์ Android ของคุณ แล้วเปิดข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา คุณจะพบสิ่งที่แนบมาอยู่ที่ด้านล่างของข้อความ คุณอาจต้องแตะสิ่งที่แนบมาเพื่อทำการดาวน์โหลด

  ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งที่แนบมา การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาสักครู่ คุณจะเห็นหน้าจอความคืบหน้าในขณะที่ดาวน์โหลดไฟล์

 2. แตะสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดใน Word, PowerPoint หรือ Excel

อัปโหลดและเปิดไฟล์

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ OneDrive, Dropbox หรือทีมไซต์ Office 365 ของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ใหม่ ให้แตะ เปิด > เพิ่มตำแหน่ง แล้วเลือกบริการของคุณ เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ ให้แตะ เปิด > เพิ่มเติม

 2. อัปโหลดไฟล์ของคุณ

 3. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ลงชื่อเข้าใช้ใน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 4. แตะและลงชื่อเข้าใช้บริการที่คุณบันทึกไฟล์ แล้วแตะ เปิด เพื่อค้นหาไฟล์

  ค้นหาไฟล์ของคุณ

  ถ้าคุณเปิดไฟล์ไว้แล้ว ให้แตะ ย้อนกลับ ก่อน

  แตะย้อนกลับ

เปิดสิ่งที่แนบมาในอีเมล

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาในอีเมลด้วย Word, Excel, PowerPoint และ Visio ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เปิดแอปอีเมล แล้วค้นหาข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา คุณจะพบสิ่งที่แนบมาอยู่ทางด้านล่างของข้อความ คุณอาจต้องแตะสิ่งที่แนบมาหนึ่งครั้งเพื่อดาวน์โหลด

 2. แตะสิ่งที่แนบมาค้างไว้จนกว่ากลุ่มไอคอนจะปรากฏขึ้น

  ไอคอนแอป

 3. แตะไอคอนเพื่อเปิดไฟล์ของคุณใน Word, Excel, PowerPoint หรือ Visio

อัปโหลดและเปิดไฟล์

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ OneDrive, Dropbox หรือทีมไซต์ Office 365 ของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในปัจจุบัน ให้แตะ เปิด > เรียกดู

 2. อัปโหลดไฟล์ของคุณ

 3. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ Windows Mobile ของคุณ

 4. แตะไอคอน Word, PowerPoint หรือ Excel เพื่อเปิดแอป ค้นหาไฟล์ของคุณ แล้วแตะเพื่อเปิด

  ถ้าคุณเปิดไฟล์ไว้แล้ว ให้แตะแท็บหรือเมนู ไฟล์ แตะ เปิด แล้วค้นหาไฟล์ของคุณ

  เมนู ไฟล์

เปิดสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 1. บนอุปกรณ์ Windows Mobile ของคุณ เปิดแอปอีเมลของคุณ แล้วเปิดข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา คุณจะพบสิ่งที่แนบมาอยู่ที่ด้านล่างของข้อความ

 2. แตะสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดใน Word, PowerPoint หรือ Excel

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×