ซิงค์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการเข้าถึงไฟล์ Office ที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจาก iPad, iPhone อุปกรณ์ Android หรืออุปกรณ์ของคุณ Windows ซึ่งคุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive กล่องหล่นลง หรือไซต์ทีมได้ นอกจากนี้ คุณสามารถส่งอีเมลสิ่งที่แนบมากับตัวคุณเอง และเปิดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ในส่วนด้านล่าง คุณจะพบคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ

เมื่อต้องการอัปโหลด และเปิดไฟล์:

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ OneDrive, Dropbox หรือทีมไซต์ Office 365 ของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ใหม่ ให้แตะ เปิด > เพิ่มตำแหน่ง แล้วเลือกบริการของคุณ เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในปัจจุบัน ให้แตะ เปิด > เรียกดู

 2. อัปโหลดไฟล์ของคุณ

 3. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ Android ของคุณ

 4. แตะ เปิด แตะบริการที่คุณบันทึกไฟล์ แล้วค้นหาไฟล์

  เปิดไฟล์

  ถ้าคุณเปิดไฟล์ไว้แล้ว ให้คลิกไอคอนหรือเมนู ไฟล์ แล้วแตะ เปิด จากนั้นแตะบริการที่คุณบันทึกไฟล์ แล้วค้นหาไฟล์

  สกรีนช็อตของเมนูไฟล์ในแอป Office บนโทรศัพท์ Android

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาอีเมล:

 1. เปิดแอปอีเมลบนอุปกรณ์ Android ของคุณ แล้วเปิดข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา คุณจะพบสิ่งที่แนบมาอยู่ที่ด้านล่างของข้อความ คุณอาจต้องแตะสิ่งที่แนบมาเพื่อทำการดาวน์โหลด

  ขึ้นอยู่กับขนาด การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาสักครู่ คุณจะเห็นหน้าต่างความคืบหน้าในขณะที่กำลังดาวน์โหลดไฟล์

 2. แตะสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดใน Word, PowerPoint หรือ Excel

เมื่อต้องการอัปโหลด และเปิดไฟล์:

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ OneDrive, Dropbox หรือทีมไซต์ Office 365 ของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ใหม่ ให้แตะ เปิด > เพิ่มตำแหน่ง แล้วเลือกบริการของคุณ เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ ให้แตะ เปิด > เพิ่มเติม

 2. อัปโหลดไฟล์ของคุณ

 3. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ลงชื่อเข้าใช้ใน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 4. แตะและลงชื่อเข้าใช้บริการที่คุณบันทึกไฟล์ แล้วแตะ เปิด เพื่อค้นหาไฟล์

  ค้นหาไฟล์ของคุณ

  ถ้าคุณเปิดไฟล์ไว้แล้ว ให้แตะ ย้อนกลับ ก่อน

  แตะย้อนกลับ

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาอีเมล:

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาในอีเมลด้วย Word, Excel, PowerPoint และ Visio ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เปิดแอปอีเมล แล้วค้นหาข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา คุณจะพบสิ่งที่แนบมาอยู่ทางด้านล่างของข้อความ คุณอาจต้องแตะสิ่งที่แนบมาหนึ่งครั้งเพื่อดาวน์โหลด

 2. แตะสิ่งที่แนบมาค้างไว้จนกว่ากลุ่มไอคอนจะปรากฏขึ้น

  ไอคอนแอป

 3. แตะไอคอนเพื่อเปิดไฟล์ของคุณใน Word, Excel, PowerPoint หรือ Visio

เมื่อต้องการอัปโหลด และเปิดไฟล์:

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ OneDrive, Dropbox หรือทีมไซต์ Office 365 ของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในปัจจุบัน ให้แตะ เปิด > เรียกดู

 2. อัปโหลดไฟล์ของคุณ

 3. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ Windows Mobile ของคุณ

 4. แตะไอคอน Word, PowerPoint หรือ Excel เพื่อเปิดแอป ค้นหาไฟล์ของคุณ แล้วแตะเพื่อเปิด

  ถ้าคุณเปิดไฟล์ไว้แล้ว ให้แตะแท็บหรือเมนู ไฟล์ แตะ เปิด แล้วค้นหาไฟล์ของคุณ

  เมนู ไฟล์

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาอีเมล:

 1. บนอุปกรณ์ Windows Mobile ของคุณ เปิดแอปอีเมลของคุณ แล้วเปิดข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา คุณจะพบสิ่งที่แนบมาอยู่ที่ด้านล่างของข้อความ

 2. แตะสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดใน Word, PowerPoint หรือ Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×