ซิงค์โฟลเดอร์ปัญหาใน Outlook 2010 คืออะไร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณลักษณะนี้คุณจะต้องใช้ Microsoft Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2010 และบัญชีผู้ใช้ Microsoft SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: ความสามารถในการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในโฟลเดอร์แต่ละรายการจะไม่พร้อมใช้งานใน Outlook 2016 และ 2013 เมื่อต้องการแก้ปัญหาการซิงค์กับผู้ให้บริการอีเมลที่เฉพาะเจาะจง ค้นหาโดยใช้คำสำคัญ "ซิงค์" และชื่อผู้ให้บริการ (GMail, Outlook.com หรือ Yahoo จดหมาย)

การตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในโฟลเดอร์ใน Outlook 2010

โฟลเดอร์ปัญหาการซิงโครไนซ์ที่ประกอบด้วยการบันทึกและรายการนั้นMicrosoft Outlook ได้ไม่สามารถซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server หรือ SharePoint ของคุณ โฟลเดอร์ปัญหาการซิงโครไนซ์สี่ที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อคุณดูรายการโฟลเดอร์ ได้

 • บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

  โฟลเดอร์ที่มีข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน

ต่อไปนี้จะอธิบายถึงโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์และรายการที่คุณอาจพบในแต่ละโฟลเดอร์

 • ปัญหาการซิงค์      ประกอบด้วยทั้งหมดของไฟล์บันทึกการซิงโครไนซ์ โฟลเดอร์นี้จะเป็นประโยชน์มากถ้า Outlook กำลังมีปัญหาในการซิงโครไนซ์นั่นคือตัวอย่าง มีรายการที่คุณเห็นในOutlook Web Access แต่ไม่ได้อยู่ ใน Outlook นั่นคือ หรือคุณจะไม่ได้รับข้อความใหม่ในโฟลเดอร์บางเมื่อใช้โหมด Cached Exchange

  ข้อมูลในโฟลเดอร์นี้อาจช่วยทีมสนับสนุนในองค์กรของคุณหรือผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในการระบุว่ามีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ ปัญหาในการทำข้อมูลให้ตรงกัน จะไม่ถูกคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และคุณไม่สามารถดูรายการในโฟลเดอร์ ปัญหาในการทำข้อมูลให้ตรงกัน จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

 • ข้อขัดแย้ง      ประกอบด้วยสำเนาหลายๆ สำเนาของรายการที่ขัดแย้งกันในกล่องจดหมายของคุณ อินโฟบาร์ ที่ด้านบนของรายการต้นฉบับจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อขัดแย้งสำหรับรายการนี้อยู่ รายการที่ขัดแย้งกันจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง การคลิกแถบข้อมูลจะเป็นการแสดงรายการที่ขัดแย้งกัน และอนุญาตให้คุณแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นโดยการระบุว่าคุณต้องการเก็บรายการใดไว้

  ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายการหนึ่ง แต่คุณไม่เห็นรายการที่ปรับปรุงแล้วในโฟลเดอร์บนหน้าต่างการนำทางของคุณ ให้ตรวจหาข้อความแจ้งเตือนบนแถบข้อมูลที่ด้านบนของรายการ ถ้าคุณไม่พบรายการต้นฉบับ ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง อาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับรายการต้นฉบับ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีอยู่ในโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง

 • ความล้มเหลวภายในเครื่อง      ประกอบด้วยรายการทั้งหมดที่ไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรายการในขณะที่ทำงานแบบออฟไลน์ และให้สังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่ปรากฏในไคลเอ็นต์ Outlook อื่น Outlook Web Access หรือรายการ SharePoint ของคุณ คุณควรตรวจสอบโฟลเดอร์นี้

  การเปลี่ยนแปลงภายในเครื่องอาจติดอยู่ในโฟลเดอร์ ความล้มเหลวภายในเครื่อง เป็นการถาวร แถบข้อมูลจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของรายการใดๆ ที่มีสำเนาอีกฉบับหนึ่งเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ความล้มเหลวภายในเครื่อง การคลิกแถบข้อมูลจะเป็นการเปิดโฟลเดอร์ ความล้มเหลวภายในเครื่อง ให้คุณในอีกหน้าต่างหนึ่งที่แยกต่างหาก คุณสามารถดูรายการเหล่านี้ได้เฉพาะในขณะที่ทำงานแบบออฟไลน์ หรือในขณะที่กำลังใช้โหมด Cached Exchange เท่านั้น และไม่สามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  เมื่อคุณซิงโครไนซ์ Outlook กับรายการ SharePoint คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อไม่สามารถซิงโครไนซ์รายการไปยังเซิร์ฟเวอร์

  • อย่าง น้อยหนึ่งรายการล้มเหลวเมื่อต้องการคัดลอก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่แนบมาของพวกเขาจะไม่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ รายการล้มเหลวถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ความล้มเหลวภายในเครื่องของคุณ และแทนที่ ด้วยสำเนาจากเซิร์ฟเวอร์

  • การคัดลอกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการเนื่องจากบางอย่างจะไม่เข้ากันได้กับ SharePoint ล้มเหลว รายการล้มเหลวถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ความล้มเหลวภายในเครื่องของคุณ และแทนที่ ด้วยสำเนาจากเซิร์ฟเวอร์

  • ไม่สามารถมอบหมายงาน <งานชื่อ > เนื่องจาก SharePoint ไม่รู้จักผู้ใช้ที่ถูกมอบหมายงานไปอย่างน้อยหนึ่งอย่าง งานถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ความล้มเหลวภายในเครื่องของคุณ ไม่ว่า จะปรับเปลี่ยนการทำงานถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้ที่ถูกต้อง หรือที่ติดต่อของผู้ดูแลไซต์ของคุณเพื่อขยายรายชื่อสมาชิกของไซต์

  ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อ Outlook พยายามที่จะซิงโครไนซ์ติดต่อกลุ่ม (PDL) ไปยังรายการ SharePoint SharePoint ไม่สนับสนุนกลุ่มที่ติดต่อ Outlook เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถเพิ่มแต่ละรายการที่ติดต่อจากภายในกลุ่มไปยังรายการ SharePoint

  ถ้าข้อผิดพลาดสำหรับงาน อาจถูกมอบหมายงาน SharePoint ไปยังติดต่อ SharePoint ที่มีอยู่อีเมลได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขติดต่อที่ SharePoint กำหนดเมื่อต้องการรวมอยู่อีเมล อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกำหนดงาน SharePoint ไปยังติดต่อ SharePoint อื่นที่มีอยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง

 • ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์     ประกอบด้วยรายการที่ Outlook ล้มเหลวในการซิงโครไนซ์จากกล่องจดหมาย Exchange หรือเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณ เมื่อ Outlook ไม่สามารถซิงโครไนซ์รายการจากเซิร์ฟเวอร์ จะย้ายได้จากตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เดิมลงในโฟลเดอร์ความล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ เนื้อหาของโฟลเดอร์นี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  ถ้าคุณไม่มีข้อความที่ถูกส่งไปคุณ และคุณได้ตรวจสอบกับผู้ส่งข้อความถูกส่ง ตรวจสอบโฟลเดอร์นี้ รายการโดยปกติปรากฏในโฟลเดอร์นี้ก็ต่อเมื่อมีความล้มเหลวในการซิงโครไนซ์รายการเซิร์ฟเวอร์ด้วยไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost), ซึ่งถูกใช้เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ หรือใช้โหมด Cached Exchange มีแถบข้อมูลปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการใด ๆ ที่มีสำเนาของรายการถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ความล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ อีก คลิกที่แถบข้อมูลจะเปิดโฟลเดอร์ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับคุณในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เครื่องมือตรวจสอบความสมบูรณ์ (Scanost.exe) ของแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน แฟ้มบันทึกการสแกนที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถดูได้ใน รายการที่ถูกลบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×