ซิงค์สมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองใน OneNote สำหรับ Windows 8

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote สำหรับ Windows 8 หรือโดยอัตโนมัติใช้ cloud สมุดบันทึกของคุณให้ตรงกันตลอดเวลา เสมอไม่ว่าถี่คุณแก้ไข รักษาการจัดระเบียบ ทำการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่บริการถูกขัดจังหวะ (เช่น สูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างเครื่องบินเป็น long), OneNote โดยอัตโนมัติซิงค์บันทึกย่อของคุณในทันทีที่คุณกำลังเชื่อมต่ออีกครั้ง

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการซิงค์บันทึกย่อของคุณด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น หลังจากการวางบันทึกย่อหรือเอกสารจำนวนมากลงในสมุดบันทึกก่อนที่คุณจะปิด) การซิงค์ด้วยตนเองจะเป็นการทำให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดทั้งหมดของคุณจะถูกอัปโหลดในทันที และให้ผู้เขียนรายอื่นในสมุดบันทึกที่แชร์เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดได้ในทันที

เมื่อต้องการซิงค์สมุดบันทึกด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้
  1. บนหน้าใดๆ ให้แตะไอคอนกริปเปอร์ที่อยู่ถัดจาก บันทึกย่อล่าสุด ที่มุมบนซ้าย

  2. ในบานหน้าต่างสีเทาที่ปรากฏขึ้นทางด้านซ้าย ให้แตะค้างไว้ที่ชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการซิงค์ เส้นขอบหนาและเครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นรอบสมุดบันทึกเพื่อยืนยันว่าสมุดบันทึกถูกเลือก

  3. ในแถบแอปที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ ซิงค์

การซิงค์สมุดบันทึกใดๆ ด้วยตนเองจะไม่ขัดจังหวะหรือหยุดการซิงค์สมุดบันทึกอัตโนมัติและต่อเนื่องเป็นกิจวัตรของ OneNote

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×