ซิงค์สมุดบันทึกด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ต้องผู้อื่นสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสมุดบันทึกที่แชร์จนกว่าคุณเรียบร้อยแล้ว แก้ไขได้ (เช่น ในขณะที่ยังคงถูกตรวจสอบข้อเท็จจริง), คุณสามารถชั่วคราวปิดใช้งานการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ และเปิดอีกครั้งในภายหลัง

ปิดใช้งานการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อต้องการซิงค์ด้วยตนเอง คลิกไฟล์ >ดูสถานะการซิงค์

 2. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ คลิกซิงค์ด้วยตนเอง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ OneNote ไม่พยายามที่จะซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกที่คุณทำในคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าคุณจบการทำงาน และเริ่ม OneNote ใหม่ในภายหลัง ไม่มีใครสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังสมุดบันทึกจนกระทั่งคุณได้เปิดฟีเจอร์การซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง

เปิดการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง

 1. เมื่อต้องการคืนค่าการซิงค์โดยอัตโนมัติ คลิกไฟล์ >ดูสถานะการซิงค์

 2. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ คลิกซิงค์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กซิงค์ทั้งหมด

 3. คลิกปิด เมื่อเสร็จสิ้นการซิงโครไนซ์

ปิดใช้งานการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อต้องการทำงานแบบออฟไลน์ คลิกไฟล์ >ดูสถานะการซิงค์

 2. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ คลิกทำงานแบบออฟไลน์

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ OneNote ไม่พยายามที่จะซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกที่คุณทำในคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าคุณจบการทำงาน และเริ่ม OneNote ใหม่ในภายหลัง ไม่มีใครสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังสมุดบันทึกจนกระทั่งคุณได้เปิดฟีเจอร์การซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง

เปิดการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง

 1. เมื่อต้องการคืนค่าการซิงค์โดยอัตโนมัติ คลิกไฟล์ >ดูสถานะการซิงค์

 2. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ คลิกซิงค์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กซิงค์ทั้งหมด

 3. คลิกปิด เมื่อเสร็จสิ้นการซิงโครไนซ์

ปิดใช้งานการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ที่คุณต้องการปิดใช้งานการซิงโครไนซ์อัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและไฟล์สมุดบันทึกที่แชร์

 2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ซิงค์ แล้ว คลิ กทำงานแบบออฟไลน์

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ OneNote ไม่พยายามที่จะซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกที่คุณทำในคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าคุณจบการทำงาน และเริ่ม OneNote ใหม่ในภายหลัง ไม่มีใครสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังสมุดบันทึกจนกระทั่งคุณได้เปิดฟีเจอร์การซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง

เปิดการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง

 1. เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ซึ่งคุณต้องการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์อัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและไฟล์สมุดบันทึกที่แชร์

 2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ซิงค์ แล้ว คลิ กสถานะการซิงค์สมุดบันทึก

 3. ในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ คลิกซิงค์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กซิงค์เดี๋ยวนี้

 4. คลิกปิด เมื่อเสร็จสิ้นการซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×