ซิงค์ข้อมูลโรงเรียนแอตทริบิวต์ที่จำเป็นสำหรับการซิงค์ Clever

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

แทนที่จะใช้ไฟล์ (ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค) CSV การซิงโครไนซ์ข้อมูลระบบข้อมูลโรงเรียน (SIS) กับOffice 365 คุณสามารถใช้ซิงค์ข้อมูลโรงเรียนการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ Clever ของคุณโดยตรง ด้วยวิธีนี้ซิงค์ คุณใช้ปลายทาง API นเหลือให้มา Clever การซิงค์ข้อมูลได้โดยตรงจาก Clever การOffice 365

เมื่อคุณกำลังสร้างโปรไฟล์ซิงค์โดยใช้วิธีการซิงค์ Clever คุณต้องมีจำเป็นต้องมีแอตทริบิวต์แสดงด้านล่าง รวบรวมทั้งหมดในอินสแตนซ์ Clever วัตถุที่ไม่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ที่จำเป็นจะล้มเหลวในการซิงค์ และสร้างข้อผิดพลาดภายในพอร์ทัล SDS คุณสามารถรวมแอตทริบิวต์ทางเลือกที่แสดงด้านล่างนี้เช่นใดก็

หัวข้อนี้แสดงรายการแอตทริบิวต์ที่จำเป็น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้โรงเรียนซิงค์ข้อมูล โดยใช้ Clever ซิงค์

แอตทริบิวต์ของโรงเรียน

แอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในอินสแตนซ์ Clever

 • Clever ID   – Clever ID ของโรงเรียน

 • ชื่อ   คือชื่อของโรงเรียน

แอตทริบิวต์ส่วน

แอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนในอินสแตนซ์ Clever

 • Clever ID   – Clever ID ของส่วน

 • ID Clever โรงเรียน   – Clever ID ของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับส่วน

 • ชื่อของส่วน   – ชื่อของส่วนใน Clever

แอตทริบิวต์ของครู

แอตทริบิวต์เหล่านี้ 2 จำเป็นต้องมี โดยไม่คำนึงถึงวิธีการซิงค์ (สร้างเปรียบเทียบกับผู้ใช้ใหม่ซิงค์ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว) หรือข้อมูลเฉพาะตัวตรงกับตัวเลือกที่เลือกในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโปรไฟล์ซิงค์

 • Clever ID   – Clever ID ของครูผู้ที่

 • ID Clever โรงเรียน   – Clever ID ของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับครูที่

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกซิงค์ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว ภายในโปรไฟล์ซิงค์ คุณจะต้องการซิงค์สอดคล้องกันเดียวแอตทริบิวต์ที่เลือกในข้อมูลเฉพาะตัวจับคู่ส่วนตัวเลือกของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าซิงค์โปรไฟล์

 • ชื่อผู้ใช้   – เท่านั้นจำเป็นถ้าคุณเลือกชื่อผู้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลประจำตัวจับคู่แอตทริบิวต์ภายในโปรไฟล์ซิงค์

 • อีเมลรอง   – เท่านั้นจำเป็นถ้าคุณเลือกอีเมลรองเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของแหล่งข้อมูลแอตทริบิวต์ภายในการซิงค์โปรไฟล์ที่ตรงกัน

 • ตัวเลขสำหรับคุณครู   – เท่านั้นจำเป็นถ้าคุณเลือกหมายเลขสำหรับคุณครูเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของแหล่งข้อมูลแอตทริบิวต์ภายในการซิงค์โปรไฟล์ที่ตรงกัน

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกสร้างผู้ใช้ใหม่ ภายในโปรไฟล์ซิงค์ คุณจะต้องซิงค์แอตทริบิวต์ 3 ที่ด้านล่าง เพื่อสร้างวัตถุผู้ใช้สอดคล้องกันใน Azure AD เรียบร้อยแล้ว

 • ชื่อผู้ใช้   – Username Clever ของผู้ใช้ใน Clever

 • ชื่อ   คือชื่อของผู้ใช้ใน Clever

 • นามสกุล   – นามสกุลของผู้ใช้ใน Clever

แอตทริบิวต์ของนักเรียน

แอตทริบิวต์เหล่านี้ 2 จำเป็นต้องมี โดยไม่คำนึงถึงวิธีการซิงค์ (สร้างเปรียบเทียบกับผู้ใช้ใหม่ซิงค์ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว) หรือข้อมูลเฉพาะตัวตรงกับตัวเลือกที่เลือกในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโปรไฟล์ซิงค์

 • Clever ID   – Clever ID ของนักเรียนแบบ

 • ID Clever โรงเรียน   – Clever ID ของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับนักเรียนแบบ

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกซิงค์ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว ภายในโปรไฟล์ซิงค์ คุณจะต้องการซิงค์สอดคล้องกันเดียวแอตทริบิวต์ที่เลือกในข้อมูลเฉพาะตัวจับคู่ส่วนตัวเลือกของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าซิงค์โปรไฟล์

 • ชื่อผู้ใช้   – เท่านั้นจำเป็นถ้าคุณเลือกชื่อผู้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลประจำตัวจับคู่แอตทริบิวต์ภายในโปรไฟล์ซิงค์

 • อีเมลรอง   – เท่านั้นจำเป็นถ้าคุณเลือกอีเมลรองเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของแหล่งข้อมูลแอตทริบิวต์ภายในการซิงค์โปรไฟล์ที่ตรงกัน

 • ตัวเลขสำหรับคุณครู   – เท่านั้นจำเป็นถ้าคุณเลือกหมายเลขสำหรับคุณครูเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของแหล่งข้อมูลแอตทริบิวต์ภายในการซิงค์โปรไฟล์ที่ตรงกัน

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกสร้างผู้ใช้ใหม่ ภายในโปรไฟล์ซิงค์ คุณจะต้องซิงค์แอตทริบิวต์ 3 ที่ด้านล่าง เพื่อสร้างวัตถุผู้ใช้สอดคล้องกันใน Azure AD เรียบร้อยแล้ว

 • ชื่อผู้ใช้   – Username Clever ของผู้ใช้ใน Clever

 • ชื่อ   คือชื่อของผู้ใช้ใน Clever

 • นามสกุล   – นามสกุลของผู้ใช้ใน Clever

แอตทริบิวต์ TeacherRoster

แอตทริบิวต์ใช้สำหรับครูในส่วนการแมป

 • ID Clever ส่วน   – SIS ID ของส่วน

 • ID Clever สำหรับคุณครู   – SIS ID ของครูผู้ที่

แอตทริบิวต์ StudentEnrollment

แอตทริบิวต์ใช้สำหรับนักเรียนในส่วนการแมป

 • ID Clever ส่วน   – SIS ID ของส่วน

 • Student Clever ID   – SIS ID ของนักเรียนแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของโรงเรียนข้อมูลซิงค์และห้องเรียน

วิธีการปรับใช้โรงเรียนซิงค์ข้อมูล โดยใช้ Clever ซิงค์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×