ช่วยให้ Access ทำงานได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้ประกอบด้วยเคล็ดลับสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล Microsoft Office Access โดยทำตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถช่วยเร่งความเร็วของฐานข้อมูลการดำเนินการจำนวนมาก เช่นการเรียกใช้รายงาน หรือเปิดฟอร์มที่ยึดตามคิวรีที่ซับซ้อน

วิธีดีที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลหนึ่งจะสร้างดัชนีกับเขตข้อมูลที่ใช้กันทั่วไป ด้วยการสร้างดัชนี คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพมากกว่าคุณสามารถทำได้ โดยใช้เคล็ดลับใด ๆ ในบทความนี้ Access สร้างดัชนีบางอย่างโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ แต่อย่างระมัดระวังคุณควรพิจารณาว่า ดัชนีเพิ่มเติมจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของวัตถุฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่น โดยการสร้างดัชนี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการสร้างและใช้ดัชนีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลภายในเครื่อง

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้หลายคน

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลภายในเครื่อง

แนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล Access ภายในเครื่องเช่นฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่อง แทนการ พิมพ์ บนเครือข่าย ได้

ปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ตั้งค่าฐานข้อมูลการกระชับ และซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ

เปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ฟีเจอร์การแก้ไขชื่ออัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่า หน้าที่การใช้งานของวัตถุฐานข้อมูลยังคงอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อวัตถุฐานข้อมูลอื่นจะขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อตาราง และคิวรีที่ใช้ตารางที่ไม่ การแก้ไขชื่ออัตโนมัติทำให้แน่ใจว่า คิวรีเหล่านั้นไม่แบ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ฟีเจอร์นี้อาจเป็นประโยชน์ ได้ช้าลงประสิทธิภาพการทำงานบางอย่าง

ถ้าดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณมีเสถียรภาพ และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อวัตถุ คุณสามารถอย่างปลอดภัยปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับให้เหมาะสม

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติชื่อ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด

ตั้งค่าฐานข้อมูลการกระชับ และซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ

ช่วงเวลา ประสิทธิภาพการทำงานของไฟล์ฐานข้อมูลสามารถทำงานได้ช้าเนื่องจากพื้นที่ที่ยังคงปันเมื่อต้องการลบหรือวัตถุชั่วคราว คำสั่งกระชับและซ่อมแซม เอาพื้นที่นี้เสีย และสามารถช่วยให้เรียกใช้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่จะเรียกใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม อัตโนมัติเมื่อฐานข้อมูลปิด

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับให้เหมาะสม

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ตัวเลือกแอปพลิเคชัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายกระชับข้อมูลเมื่อปิด

เปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ถ้าคุณเป็นผู้เดียวที่ใช้ฐานข้อมูล เปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นโดยใช้ฐานข้อมูลในเวลาเดียวกัน และสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 1. เริ่มต้น Access แต่อย่าเปิดฐานข้อมูล ถ้าคุณได้เปิดฐานข้อมูล ปิดอยู่

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 3. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด คุณสามารถใช้รายการมองหาใน ถ้าคุณต้องการเรียกดูเพื่อค้นหาไฟล์ฐานข้อมูล

 4. คลิกลูกศรบนปุ่มเปิด แล้ว คลิ กเปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น Access แก้ไขการสะกดขณะพิมพ์ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับให้เหมาะสม

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access คลิกการพิสูจน์อักษร

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณไม่ต้องการ

  หมายเหตุ: คุณไม่ต้องการปิดตัวเลือกอัตโนมัติทั้งหมดเพื่อดูการประโยชน์ แต่ตัวเลือกเพิ่มเติมอัตโนมัติที่คุณปิด ประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่

ด้านบนของหน้า

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้หลายคน

แนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล Access ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้หลายคน

แยกฐานข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกที่ ระดับหน้า หรือ ระดับระเบียน

เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมล็อกระเบียน

ปรับการรีเฟรชเครือข่าย และอัปเดตการตั้งค่า

การแยกฐานข้อมูล

เมื่อคุณแยกฐานข้อมูล คุณย้ายตารางข้อมูลในไฟล์ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายในสิ่งที่เรียกว่าฐานข้อมูลส่วนหลัง คุณสามารถวางอื่น ๆ วัตถุฐานข้อมูล เช่นแบบสอบถาม ฟอร์ม และ รายงาน ในไฟล์ฐานข้อมูลอื่นที่เรียกว่าฐานข้อมูล front-end ผู้ใช้เก็บสำเนาของฐานข้อมูล front-end ของตนเองบนคอมพิวเตอร์ของตน ประสิทธิภาพการทำงานจะช่วยปรับปรุงเนื่องจากตเฉพาะข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่าย

คุณแยกฐานข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างตัวแยกฐานข้อมูล

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มย้ายข้อมูล คลิกฐานข้อมูล Access

เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกที่ ระดับหน้า หรือ ระดับระเบียน

Access ล็อกขนาดของข้อมูลในขณะที่คุณแก้ไขระเบียน จำนวนของข้อมูลที่ถูกล็อกขึ้นอยู่กับการตั้งค่าล็อกที่คุณเลือก คุณสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเลือกล็อกระดับหน้า อย่างไรก็ตาม ล็อกระดับหน้าอาจลดความพร้อมใช้งานข้อมูล เนื่องจากมีล็อกมากกว่าข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยการล็อกระดับระเบียน

 • ล็อกระดับหน้า    Access ล็อกหน้าที่ประกอบด้วยระเบียน (หน้าคือ พื้นที่ของหน่วยความจำที่มีระเบียนที่อยู่) แก้ไขระเบียน ด้วยล็อกหน้าระดับที่เปิดใช้งานอาจเป็นสาเหตุให้ระเบียนอื่น ๆ อยู่ใกล้ ๆ ในหน่วยความจำที่ถูกล็อก อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานได้รวดเร็วโดยทั่วไปเมื่อคุณใช้การล็อกระดับหน้าแทนที่เป็นการล็อกระดับระเบียน

 • ล็อกระดับระเบียน    เข้าถึงล็อกเฉพาะระเบียนที่กำลังแก้ไขอยู่เท่านั้น ระเบียนอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกที่ ระดับหน้า หรือ ระดับระเบียน   

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 3. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ขั้นสูง

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วนขั้นสูง เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายล็อกเปิดฐานข้อมูล โดยใช้ระดับระเบียน

เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมล็อกระเบียน

Access ล็อกระเบียนในขณะที่คุณทำแก้ไข จำนวนของระเบียนที่ล็อก Access และระยะเวลาระเบียนเหล่านั้นจะถูกล็อกขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการล็อกระเบียนที่คุณเลือก

 • ไม่ล็อก     Access ไม่ล็อกระเบียนหรือหน้าจนกว่าผู้ใช้จะบันทึกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูกเพิ่มเติมพร้อมข้อมูล อย่างไรก็ตาม ข้อขัดแย้งในข้อมูล (พร้อมกันการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียนเดียวกัน) อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณใช้การตั้งค่านี้ เมื่อเกิดข้อขัดแย้งข้อมูล ผู้ใช้ต้องตัดสินใจว่า ข้อมูลที่จะเก็บรุ่นใด นี่คือตัวเลือกที่เร็วที่สุดโดยทั่วไป แต่ข้อมูลขัดแย้งอาจ outweigh กำไรประสิทธิภาพการทำงาน

 • ระเบียน Edited     Access ล็อกระเบียนทันทีที่ผู้ใช้เริ่มต้นเพื่อแก้ไขได้ ผลลัพธ์เป็น ระเบียนจะถูกล็อกระยะเวลานาน แต่ข้อขัดแย้งของข้อมูลมีแนวโน้มน้อย

 • ระเบียนทั้งหมด     Access ล็อกระเบียนทั้งหมดในตารางในขณะที่ฟอร์มใด ๆ หรือแผ่นข้อมูลที่ใช้ตารางที่เปิดอยู่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่กำลังแก้ไขข้อมูลในตาราง แต่จะจำกัดผู้ใช้อื่นสามารถแก้ไขข้อมูล มากกว่าทำตัวเลือกอื่น ๆ

เปลี่ยนการตั้งค่าการล็อกระเบียน   

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 3. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ขั้นสูง

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วนขั้นสูง ภายใต้ล็อกระเบียนเริ่มต้น คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ปรับการรีเฟรชเครือข่าย และอัปเดตการตั้งค่า

ลองปรับการรีเฟรชช่วง (วินาที), อัปเดลองช่วง (มิลลิวินาที),จำนวนลองอัปเดต และODBC รีเฟรชช่วง (วินาที) ตั้งค่า เป็นที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้การตั้งค่าการอัปเดลองช่วง และจำนวนลองอัปเดตข้อมูล เพื่อระบุความถี่ และวิธีการเข้าถึงหลายครั้งพยายามบันทึกระเบียนถูกล็อก โดยผู้ใช้อื่น

คุณสามารถใช้การตั้งค่าช่วงเวลาฟื้นฟู ODBC และช่วงเวลาฟื้นฟู เพื่อควบคุมความถี่ที่ Access รีเฟรชข้อมูลของคุณ การรีเฟรชอัปเดตเฉพาะข้อมูลที่มีอยู่แล้วในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มของคุณ การรีเฟรชจัดลำดับระเบียน แสดงระเบียนใหม่ หรือเอาระเบียนที่ถูกลบและระเบียนออกจากผลลัพธ์ของคิวรีที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสอบระเบียนต้นแบบสำหรับฟอร์ม

เปลี่ยนการรีเฟรชเครือข่าย และอัปเดตการตั้งค่า   

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อช่วยในการทำงานเร็วขึ้น

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 3. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ขั้นสูง

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วนขั้นสูง เปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสอบ กด SHIFT + F9

ด้านบนของหน้า

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แนวทางต่อไปนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึง โดยไม่คำนึงว่าฐานข้อมูลที่คุณกำลังทำงานถูกเก็บไว้ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ บนเครือข่าย

ปิดภาพเคลื่อนไหวสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้

ปิดสมาร์ทแท็ก

ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้

เพิ่ม RAM ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ล้างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

บริการ Windows ที่คุณไม่จำเป็นต้องมีการปิดใช้งาน

ปรับการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนของคุณ

ไม่ได้ใช้ตัวรักษาหน้าจอ

ไม่ได้ใช้พื้นหลังบนเดสก์ท็อป

ปิดภาพเคลื่อนไหวสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนติดต่อผู้ใช้เข้าถึงมีภาพเคลื่อนไหว เช่นเมื่อเปิดเมนู แม้ว่าภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยทำให้ง่ายต่อการใช้ส่วนติดต่อ พวกเขาสามารถช้าสิ่งต่าง ๆ ลงในบิต คุณสามารถปิดใช้งานเหล่านั้นเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ขั้นสูง

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการเคลื่อนไหว

ปิดสมาร์ทแท็ก

ถ้าคุณไม่ได้ใช้สมาร์ทแท็ก ปิดใช้งานเหล่านั้นเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ขั้นสูง

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสมาร์ทแท็กบนฟอร์มและรายงาน และแสดงสมาร์ทแท็กบนแผ่นข้อมูล

ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้

ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ทำให้หน่วยความจำเพิ่มเติมพร้อมใช้งานการเข้าถึง ซึ่งช่วยลดใช้ดิสก์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการจบการทำงานบางโปรแกรมที่ยังคงทำงานในเบื้องหลังหลังจากที่คุณปิด มองหาในพื้นที่การแจ้งเตือนของคุณสำหรับโปรแกรมดังกล่าว ความระมัดระวังเมื่อออกจากโปรแกรมเหล่านี้ เนื่องจากโปรแกรมบางอย่างอาจจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังฟังก์ชัน ตามที่คุณคาดไว้ ถ้าคุณมีคุณมีข้อสงสัยใด ๆ คุณอาจควรไม่ออกจากโปรแกรมเหล่านี้

เพิ่ม RAM ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

Ram ขนาดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถช่วยเพิ่มแบบสอบถามขนาดใหญ่ทำงานเร็วขึ้น และอนุญาตให้คุณมีวัตถุฐานข้อมูลเพิ่มเติมที่เปิดในครั้งเดียว ยิ่งไปกว่า RAM จะเร็วกว่าหน่วยความจำเสมือนบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาก เมื่อคุณเพิ่ม RAM คุณช่วยลดใช้ดิสก์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ล้างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

เป็นระยะ ๆ ดำเนินขั้นตอนชุดนี้:

 1. ลบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณไม่จำเป็น

 2. ลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราวของคุณ

 3. ล้างถังรีไซเคิลของคุณ

 4. เรียกใช้การดำเนินการกระชับและซ่อมแซมในฐานข้อมูลของคุณ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนดูเพิ่มเติม

 5. จัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

บริการ Windows ที่คุณไม่จำเป็นต้องมีการปิดใช้งาน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวิธีการสำรองข้อมูลบนเดสก์ท็อปเหมาะสมในสถานที่ คุณควรพิจารณาการปิดใช้งานบริการระบบคืนค่า ปิดใช้งานบริการของ Microsoft Windows ที่คุณไม่ได้ใช้ทำให้ RAM เพิ่มเติมพร้อมใช้งานสำหรับการเข้าถึง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณตัดสินใจที่จะปิดใช้งาน Windows services ติดตามของสิ่งที่คุณปิดใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถได้อย่างง่ายดายเปิดใช้งานใหม่บริการ Windows ใด ๆ ที่คุณตัดสินใจว่า คุณจำเป็นต้องใช้

ปรับการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนของคุณ

ในกรณีส่วนใหญ่ การตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนเริ่มต้นใช้งาน โดย Windows ควรทำอย่างระวัง อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ปรับการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึง ให้พิจารณาการปรับการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนเริ่มต้นในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณไม่มีเนื้อที่ดิสก์พร้อมใช้งานบนไดรฟ์ที่กำลังใช้สำหรับหน่วยความจำเสมือน และไดรฟ์ภายในเครื่องอื่นมีช่องว่างที่พร้อมใช้งาน

 • ไดรฟ์ภายในเครื่องอื่นที่จะเร็วกว่าไดรฟ์ปัจจุบันมีช่องว่างที่พร้อมใช้งาน และจะไม่ใช้มาก

ในกรณีดังกล่าว คุณอาจได้รับประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยระบุไดรฟ์แตกต่างกันสำหรับหน่วยความจำเสมือน

คุณยังอาจได้รับประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยระบุจำนวนเนื้อที่ดิสก์สำหรับหน่วยความจำเสมือนแบบถาวร ให้พิจารณาระบุ 1.5 เวลาเป็นเสมือนหน่วยความจำเป็นจำนวน RAM ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี RAM 1024 เมกะไบต์ (MB) ระบุ 1,536 MB สำหรับหน่วยความจำเสมือน

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการระบุหน่วยความจำเสมือนเพิ่มเติมถ้าคุณมักจะเรียกใช้แอปพลิเคชันขนาดใหญ่หลายอย่างพร้อมกัน

สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน ค้นหาวิธีใช้ของ Windows สำหรับ "การเปลี่ยนแปลงหน่วยความจำเสมือน"

ไม่ได้ใช้ตัวรักษาหน้าจอ

สกรีนใช้หน่วยความจำ และเริ่มโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการปรับปรุงในการออกแบบของหน้าจอ สกรีนจะไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยปกป้องจอภาพของคุณจาก "เขียนเข้า" คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนิด และช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้น โดยไม่ใช้ตัวรักษาหน้าจอ

เคล็ดลับ: คุณไม่ควรใช้ตัวรักษาหน้าจอเพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าถึง เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณขั้นตอนในการเก็บ กดโลโก้ของ Windows คีย์ + L

ไม่ได้ใช้พื้นหลังบนเดสก์ท็อป

คุณอาจเห็นบางโครงการปรับปรุง โดยการตั้งค่าพื้นหลังของเดสก์ท็อป( ไม่มี)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×