ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มฐานข้อมูลโดยใช้การกระชับและซ่อมแซม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไฟล์ฐานข้อมูลสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วตามการใช้งานของคุณ บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ในบางครั้งไฟล์เหล่านั้นอาจขัดข้องหรืเสียหาย คุณสามารถใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ใน Microsoft Office Access เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้

บทความนี้ไม่ได้อธิบายวิธีการสำรองข้อมูลหรือจัดเก็บฐานข้อมูล ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน ดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ทำไมคุณกระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูล

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูล

ทำไมคุณต้องกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

ภาพรวมนี้อธิบายวิธีใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม สามารถช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่มีผลต่อฐานข้อมูลบางครั้ง: ไฟล์มีขนาดใหญ่ โดยใช้การเติบโตและไฟล์เสีย

ไฟล์ฐานข้อมูลขยายจากการใช้งาน

เมื่อคุณเพิ่มและอัปเดตข้อมูลและเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ ไฟล์ฐานข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ขึ้น การขยายขนาดนี้อาจมาจากข้อมูลใหม่ แต่บางครั้งอาจมาจากแหล่งข้อมูลอื่น:

 • Access สร้างวัตถุชั่วคราวที่ถูกซ่อนเพื่อทำงานต่างๆ ให้สำเร็จ บางครั้ง วัตถุชั่วคราวเหล่านี้ยังคงอยู่ในฐานข้อมูลหลังจาก Access ไม่ต้องการอีกต่อไป

 • เมื่อคุณลบวัตถุในฐานข้อมูล พื้นที่ว่างในดิสก์ที่มีวัตถุดังกล่าวอยู่จะยังไม่กลับมาโดยอัตโนมัติ — ไฟล์ฐานข้อมูลจะยังคงใช้พื้นที่ว่างในดิสก์ดังกล่าว แม้ว่าจะลบวัตถุไปแล้วก็ตาม

เมื่อไฟล์ฐานข้อมูลของคุณเต็มไปด้วยวัตถุชั่วคราวและวัตถุที่ถูกลบไปแล้ว ประสิทธิภาพการทำงานของไฟล์จะลดลง วัตถุอาจเปิดได้ช้าขึ้น อาจใช้เวลาในการเรียกใช้คิวรีนานกว่าปกติ และการดำเนินการทั่วไปอาจใช้เวลานานขึ้น

หมายเหตุ: การกระชับไม่ใช่การบีบอัดข้อมูลของคุณ — แต่เป็นการทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดเล็กลงโดยการกำจัดพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้

ไฟล์ฐานข้อมูลอาจเสียหาย

ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ไฟล์ฐานข้อมูลสามารถเสียหาย ถ้าไฟล์ฐานข้อมูลจะถูกแชร์ผ่านเครือข่าย และผู้ใช้หลายคนทำงานได้โดยตรงกับไฟล์พร้อม ๆ กัน ไฟล์ที่มีความเสี่ยงของเสีย ความเสี่ยงของความเสียหายจะอยู่บ้างมากขึ้นถ้าผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูล Memo บ่อย และความเสี่ยงมีขนาดใหญ่เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถลดความเสี่ยงนี้ โดยใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม

บ่อยครั้งที่ชนิดความเสียหายนี้เป็นผลจากการเกิดปัญหากับ Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล และเป็นต้นเหตุข้อความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล อย่างไรก็ตาม ความเสียหายชนิดนี้จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของรูปแบบฐานข้อมูล เช่น สูญเสียรหัส VBA หรือฟอร์มไม่เสถียร

การเสียหายของไฟล์ฐานข้อมูลมักจะไม่ส่งผลให้สูญเสียข้อมูล โดยปกติแล้ว ความสูญเสียนี้จะจำกัดเพียงการกระทำล่าสุดของผู้ใช้คนหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเดียวที่เกิดขึ้นกับข้อมูล เมื่อผู้ใช้เริ่มเปลี่ยนข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงเสียหาย — เช่น เนื่องจากสูญเสียบริการเครือข่าย — Acces ทำทำเครื่องหมายว่าไฟล์ฐานข้อมูลเสียหาย คุณสามารถซ่อมแซมไฟล์ได้ แต่ข้อมูลบางอย่างอาจหายไปหลังการซ่อมแซมเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: การแยกฐานข้อมูลสามารถช่วยป้องกันไฟล์ฐานข้อมูลจากความเสียหายและจำกัดการสูญหายของข้อมูลได้ด้วยการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในไฟล์ที่แยกต่างหากซึ่งผู้ใช้ไม่ได้เข้าถึงโดยตรงนั่นเอง

Access พร้อมท์คุณให้ซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหาย

เมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหาย คุณได้รับพร้อมท์ให้เข้าถึงซ่อมแซมไฟล์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซม และเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหายด้วยตนเอง

ถ้า Access ซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหายเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความระบุสถานะว่าการซ่อมแซมสำเร็จและคุณควรตรวจสอบเนื้อหาของฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย

ถ้า Access ซ่อมแซมสำเร็จแค่บางส่วน โปรแกรมจะติดตามวัตถุในฐานข้อมูลที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจว่าคุณต้องการกู้คืนจากข้อมูลสำรองหรือไม่

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกฐานข้อมูลที่ทำการกระชับและซ่อมแซมฟีเจอร์ทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณปิดฐานข้อมูลเฉพาะเจาะจง ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เฉพาะของฐานข้อมูล คุณควรตั้งค่าตัวเลือกนี้ ในฐานข้อมูลผู้ใช้หลายคน คุณอาจไม่ต้องการตั้งค่าตัวเลือกนี้ เนื่องจากนั้นในอีกสามารถรบกวนความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

พิจารณาใช้การดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มการดำเนินการกระชับและซ่อมแซม:

 • เสมอทำการสำรองข้อมูล    ในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม Access อาจตัดข้อมูลบางอย่างจากตารางที่จะรับความเสียหาย ในบางครั้งก็จะสามารถกู้คืนข้อมูลจากการสำรองข้อมูล นอกเหนือจากกลยุทธ์การสำรองข้อมูลของคุณตามปกติ คุณควรทำให้สำรองข้อมูลก่อนที่คุณใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม คุณสามารถทำการสำรองข้อมูล โดยใช้คำสั่งสำรองฐานข้อมูล:

  • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ จัดการ จากนั้นภายใต้ จัดการ ฐานข้อมูลนี้ ให้คลิก สำรองฐานข้อมูล

 • โดยอัตโนมัติกระชับ และซ่อมแซม    เว้นแต่ว่าคุณกำลังแชร์ไฟล์ฐานข้อมูลเดียวกับผู้อื่นบนเครือข่าย คุณควรตั้งค่าฐานข้อมูลของคุณเมื่อต้องการโดยอัตโนมัติกระชับ และซ่อมแซม

 • จดบันทึกตารางข้อผิดพลาดการกู้คืนของระบบ    เมื่อ Access ไม่สามารถซ่อมแซมวัตถุทั้งหมดในไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหายได้ วัตถุใดๆ ที่ไม่สามารถกู้คืนได้จะถูกจดบันทึกลงในตารางที่ชื่อ MSysCompactErrors ถ้ามีข้อผิดพลาด Access จะเปิดตาราง MSysCompactErrors ใน มุมมองแผ่นข้อมูล

  ถ้าคุณมีข้อมูลสำรองของฐานข้อมูลท่คุณทำก่อนที่ฐานข้อมูลจะเสียหาย คุณสามารถใช้ตาราง MSysCompactErrors เพื่อตรวจสอบวัตถุที่คุณต้องการนำเข้าจากข้อมูลสำรองของฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่ซ่อมแซมแล้วของคุณได้

 • ขอรับเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณเมื่อต้องการใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม   ถ้าคุณเป็นผู้เดียวที่ใช้ฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถข้ามส่วนเหลือของส่วนนี้ และไปยังกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยตรงได้

  การดำเนินการกระชับและซ่อมแซมจำเป็นต้องมีการเข้าถึงพิเศษไปยังไฟล์ฐานข้อมูล เนื่องจากการดำเนินการอาจรบกวนผู้ใช้คนอื่น คุณควรแจ้งให้ผู้ใช้คนอื่นทราบเมื่อคุณวางแผนที่จะเรียกใช้การดำเนินการกระชับและซ่อมแซม เพื่อให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการใช้ฐานข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว

  บอกผู้ใช้ว่าพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงการใช้ฐานข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าใด ถ้าคุณเรียกใช้การดำเนินการกระชับและซ่อมแซมเป็นประจำ ให้บันทึกระยะเวลาที่ใช้อยู่เสมอ จากนั้นคุณสามารถทำการประเมินที่แม่นยำมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับระยะเวลาที่พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการใช้งานฐานข้อมูล

 • รับ สิทธิ์ อย่างเพียงพอเพื่อเรียกใช้การกระชับและซ่อมแซม:    ถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์ฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้าและคุณเป็นส่วนหนึ่งของ เวิร์กกรุ๊ป คุณอาจไม่สามารถกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลด้วยตัวเองได้ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่เพียงพอและคุณจำเป็นต้องกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเวิร์กกรุ๊ปของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ด้านบนของหน้า

การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาแฟ้มฐานข้อมูลโดยใช้กระชับและซ่อมแซม

กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูลเมื่อจะปิดโดยอัตโนมัติ

กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูลด้วยตนเอง

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด

คุณสามารถเลือกตัวเลือกฐานข้อมูล กระชับเมื่อปิด ถ้าคุณต้องการให้กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อปิด

หมายเหตุ: การตั้งค่าตัวเลือกนี้จะส่งผลเฉพาะกับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เท่านั้น คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกนี้ต่างหากสำหรับแต่ละฐานข้อมุลที่คุณต้องการให้กระชับและซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแอปพลิเคชัน เลือกกล่องโต้ตอบ กระชับข้อมูลเมื่อปิด

ด้านบนของหน้า

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลด้วยตนเอง

นอกจากนี้ หรือแทนที่ จะใช้ตัวเลือกกระชับข้อมูลเมื่อปิด ฐานข้อมูล คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม ด้วยตนเอง คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งเมื่อคุณได้เปิดฐานข้อมูล และคุณสามารถเรียกใช้คำสั่งบนฐานข้อมูลที่ไม่ได้เปิดอยู่ คุณยังสามารถสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปที่เรียกใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซม ในไฟล์ฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลที่คุณเปิด

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้อื่นยังคงใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลอยู่ คุณจะไม่สามารถดำเนินการกระชับและซ่อมแซมได้

 • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่จัดการ แล้ว ภายใต้จัดการฐานข้อมูลนี้ คลิ กกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลที่ไม่ได้เปิด

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้อื่นใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลอยู่ คุณจะไม่สามารถดำเนินการกระชับและซ่อมแซมได้ ขณะที่คุณกำลังเรียกใช้การดำเนินการกระชับและซ่อมแซม จะไม่มีใครสามารถใช้ไฟล์ฐานข้อมูลได้

 1. เริ่ม Access แต่ไม่ต้องเปิดฐานข้อมูล

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่จัดการ แล้ว ภายใต้จัดการฐานข้อมูลนี้ คลิ กกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูลเพื่อกระชับจาก ให้นำทางแล้วคลิกสองครั้งบนฐานข้อมูลที่คุณต้องการกระชับหรือซ่อมแซม

สร้างเส้นทางลัดไปยังเดสก์ท็อปที่กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลเฉพาะส่วน

คุณสามารถสร้างเส้นทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลเฉพาะได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ Msaccess.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน โดยทั่วไปแล้วไฟล์ Msaccess.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม Msaccess.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ค้นหาแฟ้มนั้นและสังเกตชื่อของเส้นทางแบบเต็ม

สร้างทางลัดไปยังเดสก์ท็อป    

 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อป ให้ชี้ไปที่ ใหม่ จากนั้นคลิก ทางลัด บนเมนูทางลัด

 2. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างทางลัด ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") จากนั้นจึงใส่เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ Msaccess.exe (รวมทั้งชื่อไฟล์) แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่ปิดท้ายข้อความ (หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือกไฟล์ ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ)

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe "

 3. ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้พิมพ์ช่องวาง จากนั้นเส้นทางเต็มไปยังฐานข้อมูลที่คุณต้องการกระชับและซ่อมแซม ถ้าเส้นทางมีช่องว่าง ให้ใส่อัญประกาศไว้ที่ส่วนท้ายของเส้นทาง พิมพ์ช่องว่างอีกช่อง จากนั้นพิมพ์ /compact

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับทางสำหรับทางลัด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดและวางไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ

 6. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัด

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อปลงในเมนู เริ่ม ให้คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก ตรึงกับเมนูเริ่ม บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×