ช่วยปกป้องไฟล์ของคุณในกรณีที่เกิดการหยุดทำงาน

โปรแกรมหยุดทำงาน ไฟฟ้าดับ และในบางครั้ง อาจมีใครเผลอปิดแฟ้มโดยที่ไม่ได้บันทึกไว้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้งานของคุณสูญหายเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าการกู้คืนอัตโนมัติและการบันทึกอัตโนมัติถูกเปิดอยู่

ถ้าคุณเคยพบกับปัญหาเอกสารถูกปิดและบานหน้าต่างงาน กู้คืนเอกสาร ปรากฎขึ้น ให้ดู กู้คืนไฟล์ Office ของคุณ

ถ้าคุณมี Office 2016 พร้อมการสมัครใช้งาน Office 365 คุณควรมีฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติ ซึ่งบันทึกสิ่งที่คุณทำงานอยู่แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติตราบใดที่ไฟล์ที่คุณทำงานอยู่ถูกบันทึกไปยัง OneDrive หรือ SharePoint ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office
 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > บันทึก

  ใน Outlook ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่อง บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ x นาที ไว้

 3. ในโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่อง เก็บเวอร์ชันล่าสุดที่กู้คืนโดยอัตโนมัติไว้ถ้าฉันปิดโดยไม่บันทึก ไว้

  สิ่งสำคัญ:  ปุ่ม บันทึก ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียงานล่าสุดของคุณไป ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl+S) บ่อยๆ

การเข้าถึงการตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละโปรแกรม Office 2007 เลือกโปรแกรมทางด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำเฉพาะ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือก Excel

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ x นาที

 4. ในรายการ นาที ให้ระบุความถี่ที่คุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะของโปรแกรม

 5. หรือ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (ที่ระบุในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่กู้คืนอัตโนมัติ) ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกเวอร์ชันของไฟล์ที่คุณทำงานอยู่โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  ปุ่ม บันทึก ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียงานล่าสุดของคุณไป ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl+S) บ่อยๆ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรายการโดยอัตโนมัติทุกๆ: x นาที

 4. ในรายการ นาที ให้ระบุความถี่ที่คุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะของโปรแกรม

 5. หรือ บนเมนู บันทึกรายการโดยอัตโนมัติใน ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ Outlook บันทึกรายการโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  ปุ่ม บันทึก ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียงานล่าสุดของคุณไป ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl+S) บ่อยๆ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ x นาที

 4. ในรายการ นาที ให้ระบุความถี่ที่คุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะของโปรแกรม

สิ่งสำคัญ:  ปุ่ม บันทึก ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียงานล่าสุดของคุณไป ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl+S) บ่อยๆ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ บันทึก

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ x นาที

 3. ในรายการ นาที ให้ระบุความถี่ที่คุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  ปุ่ม บันทึก ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียงานล่าสุดของคุณไป ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl+S) บ่อยๆ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ บันทึก/เปิด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ x นาที

 3. ในรายการ นาที ให้ระบุความถี่ที่คุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  ปุ่ม บันทึก ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียงานล่าสุดของคุณไป ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl+S) บ่อยๆ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ x นาที

 4. ในรายการ นาที ให้ระบุความถี่ที่คุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะของโปรแกรม

 5. หรือ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (ที่ระบุในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่กู้คืนอัตโนมัติ) ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกเวอร์ชันของไฟล์ที่คุณทำงานอยู่โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  ปุ่ม บันทึก ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียงานล่าสุดของคุณไป ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl+S) บ่อยๆ

เคล็ดลับ

จำนวนของข้อมูลใหม่ที่อยู่ในไฟล์ที่ถูกกู้คืนจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่โปรแกรม Microsoft Office บันทึกไฟล์ที่กู้คืน ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์ที่กู้คืนถูกบันทึกทุกๆ 15 นาที ไฟล์ที่กู้คืนของคุณจะไม่มีงานที่คุณทำในช่วง 14 นาทีก่อนไฟฟ้าดับหรือเกิดปัญหาอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ให้ใส่จำนวนน้อยๆ ในกล่อง นาที เช่น 5 หรือ 10 ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่เสียงานที่ทำไปมากกว่า 5 หรือ 10 นาที

ในทางกลับกัน ถ้าคุณต้องการให้ Office ทำงานเร็วขึ้น ให้ลองใส่จำนวนที่มากขึ้นในกล่อง นาที เช่น 20

เรียนรู้เพิ่มเติม

การกู้คืนอัตโนมัติไม่เพียงบันทึกแฟ้มของคุณ แต่ยังบันทึกพื้นที่ทำงานของคุณไว้ได้อีกด้วย (ถ้าสามารถทำได้) สมมติว่าคุณเปิดกระดาษคำนวณหลายแผ่นใน Excel แล้วเกิดไฟฟ้าดับ เมื่อคุณเริ่มต้น Excel ใหม่ การกู้คืนอัตโนมัติจะพยายามเปิดกระดาษคำนวณของคุณอีกครั้ง จัดเค้าโครงให้เหมือนกับที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้พร้อมทั้งเลือกเซลล์เดิมที่เคยเลือกไว้

หลังจากที่โปรแกรมปิดอย่างไม่คาดคิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ให้ใช้บานหน้าต่างงาน การกู้คืนเอกสาร เพื่อกู้คืนไฟล์ Office ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×