ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

เมื่อใช้ Office คุณจะสามารถรวบรวม แสดง และแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และใช้ขั้นตอนต่างๆ ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณ

เพื่อช่วยรักษาระดับความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขหรือนำผู้เขียนและข้อมูลติดต่อใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเอกสาร Office ออกก็ได้ ผู้เขียนและข้อมูลติดต่อที่คุณระบุจะปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งเอกสารที่คุณแชร์กับบุคคลอื่น เว้นแต่ว่าคุณนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเอกสาร

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ข้อมูลผู้ใช้  ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ข้อมูลผู้ใช้

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน Office หนึ่ง ข้อมูลนั้นจะอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

นำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสาร

ถ้าคุณแชร์เอกสารกับบุคคลอื่น คุณสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้เขียนและบริษัทซึ่ง Office เพิ่มลงในเอกสารโดยอัตโนมัติออกได้

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ความปลอดภัย  ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย

 3. ภายใต้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากไฟล์นี้เมื่อบันทึก

 4. บันทึกเอกสาร

  หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะถูกนำออกจากไฟล์ของคุณ:

  • ในคุณสมบัติเอกสาร คุณสมบัติ ผู้เขียนผู้จัดการ และ บริษัท บนแท็บ สรุป และ บันทึกล่าสุด โดย บนแท็บ สถิติ

  • ชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะถูกเปลี่ยนเป็น "ผู้เขียน" ถ้าคุณเพิ่มหรือแก้ไขชื่อของคุณในข้อคิดเห็นหนึ่งโดยเฉพาะหรือในที่อื่นๆ ในไฟล์ของคุณ ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกนำออกโดยกระบวนงานนี้ คุณต้องนำข้อมูลนั้นออกด้วยตนเอง

ปิดการติดตามของเอกสารที่ใช้ล่าสุด

บนเมนู ไฟล์ คำสั่ง เปิดล่าสุด จะแสดงรายการเอกสารที่คุณเปิดล่าสุด คุณสามารถซ่อนตัวเลือกเมนูนี้เพื่อให้บุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถดูรายการเอกสารที่ใช้ล่าสุดได้

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามเอกสารที่เปิดล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

ป้องกันเอกสารด้วยรหัสผ่าน

Excel

เมื่อใช้ Office คุณจะสามารถรวบรวม แสดง และแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และใช้ขั้นตอนต่างๆ ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณ

เพื่อช่วยรักษาระดับความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขหรือนำผู้เขียนและข้อมูลติดต่อใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเอกสาร Office ออกก็ได้ ผู้เขียนและข้อมูลติดต่อที่คุณระบุจะปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งเอกสารที่คุณแชร์กับบุคคลอื่น เว้นแต่ว่าคุณนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเอกสาร

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน Office หนึ่ง ข้อมูลนั้นจะอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

นำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสาร

ถ้าคุณแชร์เอกสารกับบุคคลอื่น คุณสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้เขียนและบริษัทซึ่ง Office เพิ่มลงในเอกสารโดยอัตโนมัติออกได้

หมายเหตุ: Excel จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเวิร์กบุ๊กที่แชร์

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การแชร์และความเป็นส่วนตัว ให้คลิก ความปลอดภัย  ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากไฟล์นี้เมื่อบันทึก

 4. บันทึกเวิร์กบุ๊ก

  หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะถูกนำออกจากไฟล์ของคุณ:

  • ในคุณสมบัติเวิร์กบุ๊ก คุณสมบัติ ผู้เขียนผู้จัดการ และ บริษัท บนแท็บ สรุป และ บันทึกล่าสุด โดย บนแท็บ สถิติ

  • ชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะถูกเปลี่ยนเป็น "ผู้เขียน" ถ้าคุณเพิ่มหรือแก้ไขชื่อของคุณในข้อคิดเห็นหนึ่งโดยเฉพาะหรือในที่อื่นๆ ในไฟล์ของคุณ ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกนำออกโดยกระบวนงานนี้ คุณต้องนำข้อมูลนั้นออกด้วยตนเอง

  • อยู่อีเมลของผู้ส่งที่ปรากฏในส่วนหัวของข้อความอีเมลเมื่อคุณส่งเวิร์กบุ๊กโดยใช้อีเมล

ปิดการติดตามของเอกสารที่ใช้ล่าสุด

บนเมนู ไฟล์ คำสั่ง เปิดล่าสุด จะแสดงรายการเอกสารที่คุณเปิดล่าสุด คุณสามารถซ่อนตัวเลือกเมนูนี้เพื่อให้บุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถดูรายการเอกสารที่ใช้ล่าสุดได้

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้

ดูเพิ่มเติม

ต้องการรหัสผ่านในการเปิดหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊ก

PowerPoint

เมื่อใช้ Office คุณจะสามารถรวบรวม แสดง และแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และใช้ขั้นตอนต่างๆ ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณ

เพื่อช่วยรักษาระดับความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขหรือนำผู้เขียนและข้อมูลติดต่อใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเอกสาร Office ออกก็ได้ ผู้เขียนและข้อมูลติดต่อที่คุณระบุจะปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งเอกสารที่คุณแชร์กับบุคคลอื่น เว้นแต่ว่าคุณนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเอกสาร

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. คลิก ขั้นสูง  ปุ่มการกำหนดลักษณะขั้นสูงของ PowerPoint

 3. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ในกล่อง ชื่อ และกล่อง ชื่อย่อ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน Office หนึ่ง ข้อมูลนั้นจะอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ปิดการติดตามของเอกสารที่ใช้ล่าสุด

บนเมนู ไฟล์ คำสั่ง เปิดล่าสุด จะแสดงรายการเอกสารที่คุณเปิดล่าสุด คุณสามารถซ่อนตัวเลือกเมนูนี้เพื่อให้บุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถดูรายการเอกสารที่ใช้ล่าสุดได้

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. คลิก ทั่วไป ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไปของ PowerPoint แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามเอกสารที่เปิดล่าสุด

Outlook

เมื่อใช้ Office คุณจะสามารถรวบรวม แสดง และแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และใช้ขั้นตอนต่างๆ ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณ

เพื่อช่วยรักษาระดับความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขหรือนำผู้เขียนและข้อมูลติดต่อใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเอกสาร Office ออกก็ได้ ผู้เขียนและข้อมูลติดต่อที่คุณระบุจะปรากฏในเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งเอกสารที่คุณแชร์กับบุคคลอื่น เว้นแต่ว่าคุณนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเอกสาร

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ติดต่อ  ปุ่ม มุมมองที่ติดต่อ

 2. บนแแท็บ จัดระเบียบ คลิก ฉัน

  แท็บจัดระเบียบ ที่ติดต่อ, ฉัน

 3. คลิกแท็บที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน Office หนึ่ง ข้อมูลนั้นจะอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ใช้บัญชีผู้ใช้ Mac OS เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าบุคคลมากกว่าหนึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้แยกต่างหากเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อความอีเมลและรายการ Outlook อื่นๆ ของคุณได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าต้องการทำตามกระบวนงานต่อไปนี้ คุณต้องมีชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน

 1. บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ

 2. ภายใต้ ระบบ ให้คลิก บัญชี

 3. ถ้าแม่กุญแจล็อกอยู่ ให้คลิกที่แม่กุญแจ  ปุ่ม กำหนดลักษณะการล็อกบัญชีผู้ใช้ ใน Mac OS แล้วใส่ชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน

 4. ภายใต้รายการบัญชี ให้คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้  เพิ่ม กรอกข้อความในกล่อง แล้วคลิก สร้างบัญชี

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูวิธีใช้ Mac

ดูเพิ่มเติม

จัดการโปรไฟล์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×