ชื่อเรื่องเอกสารของฉันระบุว่า [โหมดความเข้ากันได้]

สาเหตุ: คุณเปิดเอกสารที่ถูกสร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

วิธีแก้ไข:    บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ .docx

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ของเอกสาร ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ และปล่อยให้เอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลอื่นอาจไม่สามารถแก้ไขส่วนของเอกสารที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ปรับปรุงใน Word 2011

  1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

  2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เอกสาร Word (.docx)

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง รักษาความเข้ากันได้กับ Word 98-2004 ว่างเปล่า แล้วคลิก บันทึก

วิธีแก้ไข:    ทำงานในโหมดความเข้ากันได้

บางฟีเจอร์ใหม่ใน Word สามารถทำให้เอกสารมีลักษณะแตกต่างกันเมื่อมีดู โดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ในบางกรณี บางส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้น โดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า โหมดความเข้ากันได้จะปิดฟีเจอร์ใหม่ใน Word 2011 ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความไม่เข้ากันกับเวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า พิจารณาใช้โหมดความเข้ากัน เมื่อต้องการใช้โหมดความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิดเอกสารที่มีนามสกุลของชื่อไฟล์.doc หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

สาเหตุ: เอกสารถูกบันทึกในรูปแบบเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

วิธีแก้ไข:    บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ .docx

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ของเอกสาร ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ และปล่อยให้เอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลอื่นอาจไม่สามารถแก้ไขส่วนของเอกสารที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ปรับปรุงใน Word 2011

  1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

  2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เอกสาร Word (.docx)

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง รักษาความเข้ากันได้กับ Word 98-2004 ว่างเปล่า แล้วคลิก บันทึก

วิธีแก้ไข:    ทำงานในโหมดความเข้ากันได้

บางฟีเจอร์ใหม่ใน Word สามารถทำให้เอกสารมีลักษณะแตกต่างกันเมื่อมีดู โดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ในบางกรณี บางส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้น โดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า โหมดความเข้ากันได้จะปิดฟีเจอร์ใหม่ใน Word 2011 ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความไม่เข้ากันกับเวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า พิจารณาใช้โหมดความเข้ากัน เมื่อต้องการใช้โหมดความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิดเอกสารที่มีนามสกุลของชื่อไฟล์.doc หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

สาเหตุ: เอกสารถูกบันทึกไว้กับเปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้

วิธีแก้ไข:    บันทึกเอกสาร ด้วยปิดโหมดความเข้ากันได้

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ของเอกสาร ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ และปล่อยให้เอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลอื่นอาจไม่สามารถแก้ไขส่วนของเอกสารที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ปรับปรุงใน Word 2011

  1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

  2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เอกสาร Word (.docx)

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง รักษาความเข้ากันได้กับ Word 98-2004 ว่างเปล่า แล้วคลิก บันทึก

วิธีแก้ไข:    ทำงานในโหมดความเข้ากันได้

บางฟีเจอร์ใหม่ใน Word สามารถทำให้เอกสารมีลักษณะแตกต่างกันเมื่อมีดู โดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ในบางกรณี บางส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้น โดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า โหมดความเข้ากันได้จะปิดฟีเจอร์ใหม่ใน Word 2011 ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความไม่เข้ากันกับเวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า พิจารณาใช้โหมดความเข้ากัน เมื่อต้องการใช้โหมดความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิดเอกสารที่มีนามสกุลของชื่อไฟล์.doc หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

ดูเพิ่มเติม

ฉันไม่สามารถเพิ่มแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×