ชื่อเรื่องเอกสารของฉันระบุว่า [โหมดความเข้ากันได้]

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สาเหตุ: คุณเปิดเอกสารที่ถูกสร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

วิธีแก้ไข:    บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ .docx

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานต่อไปนี้เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ของเอกสาร ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ และออกจากเอกสารในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน นี่คือเนื่องจากบุคคลอื่นอาจไม่สามารถแก้ไขส่วนของเอกสารที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ หรือปรับปรุงใน Word for Mac 2011 และ Word 2016 for mac

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เอกสาร Word (.docx)

 3. ถ้าคุณกำลังใช้ Word for Mac 2011 ให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายการรักษาความเข้ากันได้กับ Word 98 2004 ล้าง

 4. คลิก บันทึก

วิธีแก้ไข:    ทำงานในโหมดความเข้ากันได้

บางฟีเจอร์ใหม่ใน Word สามารถทำให้เอกสารดูแตกต่างไปเมื่อถูกแสดง โดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ในบางกรณี บางส่วนของเอกสารที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า โหมดความเข้ากันได้ปิดฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณแชร์เอกสารกับใครบางคนที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ให้พิจารณาใช้โหมดความเข้ากันได้ เมื่อต้องการใช้โหมดความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิดเอกสารที่มีนามสกุลไฟล์.doc หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบของเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

สาเหตุ: เอกสารถูกบันทึกในรูปแบบเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

วิธีแก้ไข:    บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ .docx

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานต่อไปนี้เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ของเอกสาร ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ และออกจากเอกสารในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน นี่คือเนื่องจากบุคคลอื่นอาจไม่สามารถแก้ไขส่วนของเอกสารที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ หรือปรับปรุงใน Word for Mac 2011 และ Word 2016 for mac

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เอกสาร Word (.docx)

 3. ถ้าคุณกำลังใช้ Word for Mac 2011 ให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายการรักษาความเข้ากันได้กับ Word 98 2004 ล้าง

 4. คลิก บันทึก

วิธีแก้ไข:    ทำงานในโหมดความเข้ากันได้

บางฟีเจอร์ใหม่ใน Word สามารถทำให้เอกสารดูแตกต่างไปเมื่อถูกแสดง โดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ในบางกรณี บางส่วนของเอกสารที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า โหมดความเข้ากันได้ปิดฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณแชร์เอกสารกับใครบางคนที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ให้พิจารณาใช้โหมดความเข้ากันได้ เมื่อต้องการใช้โหมดความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิดเอกสารที่มีนามสกุลไฟล์.doc หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบของเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

สาเหตุ: เอกสารถูกบันทึกไว้กับเปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้

วิธีแก้ไข:    บันทึกเอกสาร ด้วยปิดโหมดความเข้ากันได้

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานต่อไปนี้เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ของเอกสาร ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์เอกสารกับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ และออกจากเอกสารในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน นี่คือเนื่องจากบุคคลอื่นอาจไม่สามารถแก้ไขส่วนของเอกสารที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ หรือปรับปรุงใน Word for Mac 2011 และ Word 2016 for mac

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เอกสาร Word (.docx)

 3. ถ้าคุณกำลังใช้ Word for Mac 2011 ให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายการรักษาความเข้ากันได้กับ Word 98 2004 ล้าง

 4. คลิก บันทึก

วิธีแก้ไข:    ทำงานในโหมดความเข้ากันได้

บางฟีเจอร์ใหม่ใน Word สามารถทำให้เอกสารดูแตกต่างไปเมื่อถูกแสดง โดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ในบางกรณี บางส่วนของเอกสารที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า โหมดความเข้ากันได้ปิดฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณแชร์เอกสารกับใครบางคนที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า ให้พิจารณาใช้โหมดความเข้ากันได้ เมื่อต้องการใช้โหมดความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิดเอกสารที่มีนามสกุลไฟล์.doc หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบของเอกสาร Word 97-2004 (.doc)

ดูเพิ่มเติม

ฉันไม่สามารถเพิ่มแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt

เปิดเอกสารใน Word เวอร์ชันใหม่กว่า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×