ชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ

เมื่อคุณตั้งค่าการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือชำระเงินด้วยบัญชีธนาคาร หรือชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด วิธีการชำระเงินนั้นจะถูกนำไปใช้ต่อในช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินครั้งถัดไป เว้นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณ

หมายเหตุ: การชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศหรือภูมิภาค

ชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณในวันถัดจากวันที่ในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะสิ้นสุดข้อตกลงการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเลือก รับสำเนาของใบแจ้งยอดหนี้ของคุณในอีเมล

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบัตรเครดิตของฉันถูกปฏิเสธและการชำระเงินของฉันเลยวันครบกำหนด

ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และบัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับอีเมลที่แจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมทั้งถ้าบัตรเครดิตของคุณหมดอายุ เราจะยังคงลองทำธุรกรรมใหม่ทุกๆ 2-3 วัน ถ้าการลองเหล่านั้นล้มเหลว คุณจะยังคงได้รับอีเมลที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับความล้มเหลวเหล่านั้น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ ชำระเงินตอนนี้ ได้ตลอดเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และส่งการชำระเงินใหม่ทันที

หมายเหตุ: ถ้าคุณสลับไปใช้บัตรเครดิตใบอื่นเพื่อชำระยอดคงเหลือของการสมัครใช้งานของคุณ บัตรใบนั้นจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติในอนาคตทั้งหมดของการสมัครใช้งานนั้น

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์การจัดการ Office 365 คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนต่อไปนี้บนโฮมเพจ:

วิดเจ็ตการเรียกเก็บเงินบนโฮมเพจศูนย์การจัดการแสดงยอดคงเหลือที่เลยวันครบกำหนด

เมื่อต้องการชำระยอดคงเหลือของคุณ

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในส่วน ใบเรียกเก็บเงินของคุณ ให้เลือก ชำระเงินเดี๋ยวนี้

  ส่วนใบเรียกเก็บเงินของฉันของบัตรการสมัครใช้งานแสดงยอดคงเหลือในวันครบกำหนด
 3. ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัตรเครดิต คุณสามารถเปลี่ยนวันหมดอายุของบัตร โดยเลือกบัตรใบอื่น หรือเพิ่มบัตรใหม่ได้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ ชำระเงินเดี๋ยวนี้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจมากกว่าจำนวนที่แสดงในที่อื่นๆ

  บานหน้าต่างรายละเอียดการชำระเงินที่ระบุว่าบัตรเครดิตหมดอายุแล้ว
 4. ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรเครดิต คุณสามารถเลือกบัตรเครดิตใบอื่น หรือเพิ่มบัตรใหม่ได้

 5. หลังจากที่คุณอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตหรือเปลี่ยนบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน ให้เลือก ส่ง คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่า "วิธีการชำระเงินของคุณได้รับการอัปเดตและชำระเงินตามยอดที่ค้างอยู่ทั้งหมดแล้ว ขอบคุณ”

ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (เช็คหรือ EFT)

ถ้าค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณอยู่ภายในวงเงินจำนวนหนึ่ง (จำนวนจะแตกต่างไปตามตำแหน่งการให้บริการ) คุณจะมีตัวเลือกการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยใช้เช็คหรือ EFT การตรวจสอบเครดิตอาจจำเป็นสำหรับการชำระเงินใบแจ้งหนี้ที่มีจำนวนมาก ถ้าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเครดิต คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณซื้อการสมัครใช้งานของคุณ และ ถ้าคุณยอมรับให้ติดต่อได้ คุณจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำการอนุมัติเครดิตไปใช้ การตรวจสอบเครดิตมักจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันทำการสองวัน

ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งานขงคุณ คุณจะได้รับอีเมลที่ระบุว่าใบแจ้งยอดหนี้ของคุณพร้อมให้ดูแล้ว อีเมลนี้ไม่มีสำเนาของใบแจ้งยอดหนี้ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเลือกรับสำเนาของใบแจ้งยอดหนี้ของคุณในอีเมล ใบแจ้งยอดหนี้ของคุณจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการชำระเงินของคุณ ถ้าคุณใส่หมายเลขใบสั่งซื้อ (PO) เมื่อคุณซื้อการสมัครใช้งาน หมายเลขจะปรากฏบนใบแจ้งยอดหนี้ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงใบแจ้งยอดหนี้ ให้ดู ดูใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้สำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินขององค์กรของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมล Office 365 และที่อยู่อีเมลสำรองของผู้ดูแลระบบส่วนกลางและผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินทุกคนในองค์กรของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำรอง โปรดดู เปลี่ยนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับ Office 365 for business ของคุณ

ฉันสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินทางออนไลน์ได้หรือไม่

น่าเสียดาย ถ้าการสมัครใช้งานของคุณถูกตั้งค่าให้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ เราไม่สามารถยอมรับการชำระเงินทางออนไลน์ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณเป็นบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร และจำนวนเงินจะถูกเรียกเก็บจากบัตรหรือบัญชีของคุณหลังจากแต่ละช่วงเวลาบริการโดยอัตโนมัติ สำหรับ Azure ให้ดู วิธีเปลี่ยนบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Azure

หมายเหตุ: ถ้าคุณสลับให้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอัตโนมัติ อย่าลืมชำระยอดคงเหลือทั้งหมดก่อน ตรวจสอบใบแจ้งยอดหนี้ของคุณสำหรับตัวเลือกและคำแนะนำการชำระเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

ฉันจะส่งเช็คหรือการชำระเงิน EFT ของฉันได้ที่ใด

หมายเหตุ: การชำระเงินด้วยเช็คสามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น คุณสามารถทำตามคำแนะนำในการชำระเงินทางด้านล่างสำหรับประเทศของคุณ หรือตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของคุณ

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมียอดคงเหลือค้างอยู่เท่าไร คุณสามารถตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินและประวัติการเรียกเก็บเงินแบบออนไลน์ของคุณ สำหรับ Azure ให้ดู วิธีการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้การเรียกเก็บเงิน Azure และข้อมูลการใช้งานประจำวันของคุณ

เลือกประเทศหรือภูมิภาค "ใบเรียกเก็บเงินถึง" ของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ทางด้านล่าง

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น KRW เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank

สาขา:

89-29 Shinmunro-2ka Chongro-gu Seoul, Korea 110-062

SWIFT Code:

CITIKRSX

หมายเลขบัญชี:

5001296088

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT KOREA

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

12510049,

หมายเลขบัญชี:

GB95CITI18500812510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น CAD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

เช็ค

ผู้รับเงิน: Microsoft

ที่อยู่ไปรษณีย์: Bank of America, Lockbox 91043, PO Box 4090, STN A, Toronto ON M5W 0E9, Canada

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

SWIFT Code:

BOFACATT

หมายเลขบัญชี:

45571239

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

12207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็นเปโซโคลัมเบียเท่านั้น เพื่อให้การชำระเงินดำเนินการได้ จะต้องมีชื่อบริษัทของคุณและหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Bogota

รหัสธนาคาร:

09

SWIFT Code:

CITICOBB

NIT:

800.198.591-3

หมายเลขบัญชี:

0060534055

ชื่อบัญชี:

Branch of Microsoft Colombia Inc.

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น CNY และอ้างอิงชื่อบริษัทและหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank

สาขา:

ฮ่องกง SAR

SWIFT Code:

CITIHKHX

CNAP Code:

989584000600

หมายเลขบัญชี:

1199527009

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

ข้อสังเกต: ชำระเงินผ่านแชนเนล RMB RTGS ใน HK

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้น เพื่อให้การชำระเงินดำเนินการได้ จะต้องมีชื่อบริษัทของคุณและหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT/BIC Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดทำตามคำแนะนำในการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ของคุณและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

โปรดชำระเป็น DKK เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB19CITI18500812207613

หมายเลขบัญชี:

12207613

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น TRY เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank A.S., Istanbul

SWIFT Code:

CITITRIX

IBAN:

TR420009200000000092407039

หมายเลขบัญชี:

92407039

ชื่อบัญชี:

Microsoft Payments

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น N.T. Dollars เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารผู้รับผลประโยชน์:

CITIBANK TAIWAN LIMITED

รหัสธนาคารและรหัสสาขา:

0210018

SWIFT Code:

CITITWTX

หมายเลขบัญชี:

5038946139

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT TAIWAN CORPORATION

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT CODE:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น NOK เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB94CITI18500812207621

หมายเลขบัญชี:

12207621

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น NZD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank

รหัสธนาคาร:

31

รหัสสาขา:

2840

SWIFT Code:

CITINZ2X

ส่วนต่อท้าย (3 หลัก):

004

ส่วนต่อท้าย (2 หลัก):

04

หมายเลขบัญชี:

0026181

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดทำตามคำแนะนำในการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ของคุณและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT CODE:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

Swift Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

Swift Code:

CITIGB2L

SORT Code:

185008

IBAN:

GB31CITI18500812207591

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALE CORP

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น MYR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น Mexican Pesos เท่านั้น เพื่อให้การชำระเงินของคุณดำเนินการได้ จะต้องมีชื่อบริษัทของคุณและหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank/Banamex

สาขา:

Act. Roberto Medellin 800, P.B. Sur,Col. Santa Fe, Mexico City C.P. 01210, Mexico

SWIFT Code:

BNMXMM

CLABE

002180002337160225

หมายเลขบัญชี:

0233716022

ชื่อบัญชี:

Microsoft Payments Inc.

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น RUB เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

ZAO KB Citibank in Moscow

SWIFT Code:

CITIRUMX

BIK:

044525202

INN:

7731420476

KPP:

773101001

หมายเลขบัญชี:

40702810000702700004

บัญชีที่สอดคล้องกัน:

30101810300000000202 in OPERU Moskovsky GTU Bank of Russia

ชื่อบัญชี:

Microsoft Payments Russia LLC

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น CHF เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

หมายเลขบัญชี:

12207648

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT CODE:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น CHF เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

หมายเลขบัญชี:

12207648

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น SEK เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB22CITI18500812207656

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207656

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

เช็ค

ผู้รับเงิน:

Microsoft

ที่อยู่ไปรษณีย์:

จดหมายธรรมดา: PO Box 842103, Dallas, TX 75284-2103
จดหมายด่วน: Lockbox 842103, 1950 N. Stemmons Frwy, Ste. 5010, Dallas, TX 75207-2103

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

SWIFT Code:

BOFAUS3N

ABA/Routing Number:

111 000 012

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น GBP เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB41CITI18500812207605

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207605

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD และอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Singapore

SWIFT Code:

CITISGSG

หมายเลขบัญชี:

0-817543-138

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น AUD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Sydney

SWIFT Code:

CITIAU2X

BSB Code:

242000

หมายเลขบัญชี:

205565043

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

SORT Code:

185008

IBAN

GB31CITI18500812207591

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN Number:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดทำตามคำแนะนำในการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ของคุณและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

โปรดชำระเป็น IDR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, Indonesia

สาขา:

Jakarta

SWIFT Code:

CITIIDJX

หมายเลขบัญชี:

104468055

ชื่อบัญชี:

PT Microsoft Indonesia

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น ZAR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank

สาขา:

Johannesburg

SWIFT Code:

CITIZAJ

หมายเลขบัญชี:

0201419034

ชื่อบัญชี:

Microsoft Payments

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงิน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

หมายเลขบัญชี:

12510049

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดทำตามคำแนะนำในการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ของคุณและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

HSBC, Hong Kong

รหัสธนาคาร:

004

รหัสสาขา:

848

SWIFT Code:

HSBCHKHH

หมายเลขบัญชี:

848342259001

ชื่อบัญชี:

Microsoft Payments Pte Ltd-Payco Invoice

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา:

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

โปรดชำระเป็น EUR เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ในใบโอนเงินของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Citibank, London

SWIFT Code/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT Code:

185008

หมายเลขบัญชี:

12207591

ชื่อบัญชี:

MICROSOFT

โปรดชำระเป็น USD เท่านั้นและอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณในใบโอนเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร:

Bank of America

สาขา

Dallas

SWIFT Code:

BOFAUS3N

หมายเลขบัญชี:

4426587954

ชื่อบัญชี:

Microsoft

รับสำเนาของใบแจ้งยอดหนี้ของคุณในอีเมล

คุณสามารถเลือกรับสำเนาของใบแจ้งยอดหนี้ของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล ถ้าคุณทำเช่นนั้น โปรดระวังว่า:

 • อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลักและที่อยู๋อีเมลสำรองของทุกคนที่อยู่ในรายการผู้รับการแจ้งเตือน

 • คุณจะได้รับอีเมลแยกกันสองอีเมล: อีเมลหนึ่งจะแจ้งให้คุณทราบว่าใบแจ้งยอดหนี้พร้อมแล้ว ที่มีคำแนะนำให้เข้าสู่ระบบพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Office 365 เพื่อดู และอีกอีเมลหนึ่งที่มีใบแจ้งยอดหนี้เป็นสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการรับใบแจ้งยอดหนี้ของคุณในอีเมล

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ไปที่หน้า การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน นี้

 2. ภายใต้ คุณต้องการรับใบแจ้งยอดหนี้เป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลหรือไม่ ให้สลับเป็น เปิด

  คุณสามารถหยุดรับอีเมลใบแจ้งยอดหนี้ได้ตลอดเวลาโดยการสลับเป็น ปิด

ต้องการสลับวิธีการชำระเงินใช่ไหม

ถ้าเหตุผลเดิมของคุณในการเลือกชำระด้วยใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับการสมัครใช้งานของคุณเพื่อให้ยอดการชำระเงินน้อยลงจนคุณไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการชำระเงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับ Office 365

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม อัปเดต หรือลบบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

การเรียกเก็บเงินของ Office 365 สำหรับธุรกิจ – วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×