ชะลอหรือจัดกำหนดการส่งข้อความอีเมล

ชะลอหรือจัดกำหนดการส่งข้อความอีเมล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมลแต่ละข้อความ หรือคุณสามารถใช้กฎการหน่วงเวลาส่งข้อความทั้งหมด โดยไม่ได้เก็บไว้ในกล่องจดหมายออก สำหรับช่วงเวลาที่ระบุหลังจากคุณคลิกส่ง

การหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมล

 1. ขณะเขียนข้อความ เลือกลูกศรตัวเลือกเพิ่มเติมจากกลุ่มแท็กใน Ribbon
  เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อตั้งค่าการหน่วงเวลาส่ง

 2. ภายใต้ตัวเลือกการส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ให้ส่งก่อน แล้ว คลิ กส่งวันและเวลาที่คุณต้องการ
  ตั้งค่าวันและเวลาเมื่อต้องการส่งข้อความของคุณ

 3. คลิก ปิด

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วคลิกอีเมลของคุณเรียบเรียงส่ง

หลังจากคุณคลิก ส่ง ข้อความอีเมลนั้นจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก จนกระทั่งถึงเวลาส่งที่ได้กำหนดไว้

ถ้าภายหลังต่อมาคุณได้เปลี่ยนใจว่าต้องการส่งข้อความอีเมลนั้นในทันที ให้ทำดังนี้

 1. สลับไปยังโฟลเดอร์กล่องจดหมายออก

 2. เปิดข้อความอีเมลที่ถูกชะลอส่งนั้น

 3. เลือกลูกศรตัวเลือกเพิ่มเติมจากกลุ่มแท็กใน Ribbon

  เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อตั้งค่าการหน่วงเวลาส่ง

 4. ภายใต้ ตัวเลือกการส่ง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ให้ส่งก่อน

 5. คลิก ปิด

 6. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

การหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมลทั้งหมด

คุณสามารถหน่วงเวลาส่งข้อความทั้งหมด โดยถึงสองชั่วโมง ด้วยการสร้างกฎ

 1. คลิก ไฟล์

 2. คลิก จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 3. คลิก กฎใหม่

 4. ในกล่อง ขั้นที่ 1: เลือกเทมเพลต ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก นำกฎไปใช้กับข้อความที่ฉันส่ง แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในรายการ ขั้นที่ 1: เลือกเงื่อนไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายใดๆ เลย กล่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิก ใช่ กฎที่คุณกำลังสร้างนี้จะถูกนำไปใช้กับข้อความอีเมลทั้งหมดที่คุณส่ง

 6. ในรายการ ขั้นที่ 1: เลือกการกระทำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลื่อนการส่งไปตามจำนวนนาที

 7. ในกล่อง ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ (คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้) ให้คลิกวลีที่ขีดเส้นใต้ จำนวนของ และใส่จำนวนนาทีที่คุณต้องการพักข้อความอีเมลของคุณเอาไว้ก่อนที่จะส่งไป

  คุณสามารถหน่วงเวลาส่งได้ถึง 120 นาที

 8. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป

 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อยกเว้นใดๆ ที่คุณต้องการ

 10. คลิก ถัดไป

 11. ในกล่อง ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้พิมพ์ชื่อให้กับกฎที่สร้างนี้

 12. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานกฎนี้

 13. คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากคุณคลิก ส่ง ข้อความอีเมลแต่ละข้อความจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก เป็นจำนวนเวลาตามที่คุณได้ระบุเอาไว้

การหน่วงเวลาส่งข้อความเดียว

 1. ในข้อความ บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกหน่วงเวลาส่ง รูปปุ่ม

 2. คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการส่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ให้ส่งก่อน แล้วคลิกวันที่และเวลาส่งที่คุณต้องการ

หลังจากคุณคลิก ส่ง ข้อความอีเมลนั้นจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก จนกระทั่งถึงเวลาส่งที่ได้กำหนดไว้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, Outlook ต้องเปิดทิ้งไว้จนกว่าข้อความจะถูกส่งออก เมื่อต้องการกำหนดชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บอีเมล คอลัมน์ชนิด แสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในโปรไฟล์ Outlook ของคุณใช้งานอยู่

การหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมลทั้งหมด

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกกฎและการแจ้งเตือน แล้ว คลิ กกฎใหม่

 2. ในตัวขั้นตอนที่ 1: เลือกเทมเพลต กล่อง,, ภายใต้เริ่มจากกฎว่างเปล่า คลิกตรวจสอบข้อความหลังจากการส่ง จากนั้น คลิกถัดไป

 3. ในตัวขั้นตอนที่ 1: เลือกเงื่อนไข รายการ ตัวเลือกใด ๆ ที่คุณต้องเลือก จากนั้น คลิกถัดไป

  ถ้าคุณไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ กล่องโต้ตอบยืนยันปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิกใช่ กฎคุณกำลังสร้างจะถูกนำไปใช้กับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง

 4. ในตัวขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ รายการ เลือกเลื่อนการส่ง โดยจำนวนนาที

 5. ในตัวขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ (คลิกค่าขีดเส้นใต้) กล่อง คลิวลีขีดเส้นใต้จำนวนหนึ่ง และใส่จำนวนนาทีที่คุณต้องการให้สามารถจัดเก็บก่อนที่จะส่งข้อความ

  คุณสามารถหน่วงเวลาส่งได้ถึง 120 นาที

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป

 7. เลือกข้อยกเว้นใด ๆ ที่คุณต้องการ

 8. คลิก ถัดไป

 9. ในกล่อง ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้พิมพ์ชื่อให้กับกฎที่สร้างนี้

 10. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานกฎนี้

 11. คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากคุณคลิกส่ง แต่ละข้อความยังคงอยู่ในโฟลเดอร์กล่องจดหมายออก ตามจำนวนเวลาที่คุณระบุ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, Outlook ต้องเปิดทิ้งไว้จนกว่าข้อความจะถูกส่งออก เมื่อต้องการกำหนดชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บอีเมล คอลัมน์ชนิด แสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในโปรไฟล์ Outlook ของคุณใช้งานอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×