ชะลอหรือจัดกำหนดการส่งข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมลแต่ละข้อความ หรือคุณสามารถใช้กฎการหน่วงเวลาส่งข้อความทั้งหมด โดยไม่ได้เก็บไว้ในกล่องจดหมายออก สำหรับช่วงเวลาที่ระบุหลังจากคุณคลิกส่ง

เมื่อต้องการหน่วงเวลาส่งข้อความ

การหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมล

 1. ในข้อความอีเมลนั้น ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกลุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก หน่วงเวลาการส่ง

  คำสั่ง หน่วงเวลาการส่ง บน Ribbon

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการส่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ให้ส่งก่อน แล้วคลิกวันที่และเวลาส่งที่คุณต้องการ

หลังจากคุณคลิก ส่ง ข้อความอีเมลนั้นจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก จนกระทั่งถึงเวลาส่งที่ได้กำหนดไว้

ถ้าภายหลังต่อมาคุณได้เปลี่ยนใจว่าต้องการส่งข้อความอีเมลนั้นในทันที ให้ทำดังนี้

 1. ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก

 2. เปิดข้อความอีเมลที่ถูกชะลอส่งนั้น

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ในกลุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก หน่วงเวลาการส่ง

 5. ภายใต้ ตัวเลือกการส่ง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ให้ส่งก่อน

 6. คลิก ปิด

 7. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

การหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมลทั้งหมด

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 3. คลิก กฎใหม่

 4. ในกล่อง ขั้นที่ 1: เลือกเทมเพลต ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก นำกฎไปใช้กับข้อความที่ฉันส่ง แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในรายการ ขั้นที่ 1: เลือกเงื่อนไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายใดๆ เลย กล่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิก ใช่ กฎที่คุณกำลังสร้างนี้จะถูกนำไปใช้กับข้อความอีเมลทั้งหมดที่คุณส่ง

 6. ในรายการ ขั้นที่ 1: เลือกการกระทำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลื่อนการส่งไปตามจำนวนนาที

 7. ในกล่อง ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ (คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้) ให้คลิกวลีที่ขีดเส้นใต้ จำนวนของ และใส่จำนวนนาทีที่คุณต้องการพักข้อความอีเมลของคุณเอาไว้ก่อนที่จะส่งไป

  คุณสามารถหน่วงเวลาส่งได้ถึง 120 นาที

 8. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป

 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อยกเว้นใดๆ ที่คุณต้องการ

 10. คลิก ถัดไป

 11. ในกล่อง ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้พิมพ์ชื่อให้กับกฎที่สร้างนี้

 12. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานกฎนี้

 13. คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากคุณคลิก ส่ง ข้อความอีเมลแต่ละข้อความจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก เป็นจำนวนเวลาตามที่คุณได้ระบุเอาไว้

ด้านบนของหน้า

การหน่วงเวลาส่งข้อความเดียว

 1. ในข้อความ บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกหน่วงเวลาส่ง รูปปุ่ม

 2. คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการส่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ให้ส่งก่อน แล้วคลิกวันที่และเวลาส่งที่คุณต้องการ

หลังจากคุณคลิก ส่ง ข้อความอีเมลนั้นจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก จนกระทั่งถึงเวลาส่งที่ได้กำหนดไว้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, Outlook ต้องเปิดทิ้งไว้จนกว่าข้อความจะถูกส่งออก เมื่อต้องการกำหนดชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บอีเมล คอลัมน์ชนิด แสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในโปรไฟล์ Outlook ของคุณใช้งานอยู่

การหน่วงเวลาส่งข้อความอีเมลทั้งหมด

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกกฎและการแจ้งเตือน แล้ว คลิ กกฎใหม่

 2. ในตัวขั้นตอนที่ 1: เลือกเทมเพลต กล่อง,, ภายใต้เริ่มจากกฎว่างเปล่า คลิกตรวจสอบข้อความหลังจากการส่ง จากนั้น คลิกถัดไป

 3. ในตัวขั้นตอนที่ 1: เลือกเงื่อนไข รายการ ตัวเลือกใด ๆ ที่คุณต้องเลือก จากนั้น คลิกถัดไป

  ถ้าคุณไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ กล่องโต้ตอบยืนยันปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิกใช่ กฎคุณกำลังสร้างจะถูกนำไปใช้กับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง

 4. ในตัวขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ รายการ เลือกเลื่อนการส่ง โดยจำนวนนาที

 5. ในตัวขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ (คลิกค่าขีดเส้นใต้) กล่อง คลิวลีขีดเส้นใต้จำนวนหนึ่ง และใส่จำนวนนาทีที่คุณต้องการให้สามารถจัดเก็บก่อนที่จะส่งข้อความ

  คุณสามารถหน่วงเวลาส่งได้ถึง 120 นาที

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป

 7. เลือกข้อยกเว้นใด ๆ ที่คุณต้องการ

 8. คลิก ถัดไป

 9. ในกล่อง ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้พิมพ์ชื่อให้กับกฎที่สร้างนี้

 10. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานกฎนี้

 11. คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากคุณคลิกส่ง แต่ละข้อความยังคงอยู่ในโฟลเดอร์กล่องจดหมายออก ตามจำนวนเวลาที่คุณระบุ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, Outlook ต้องเปิดทิ้งไว้จนกว่าข้อความจะถูกส่งออก เมื่อต้องการกำหนดชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บอีเมล คอลัมน์ชนิด แสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในโปรไฟล์ Outlook ของคุณใช้งานอยู่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×