ชนิดไฟล์เสียงและภาพยนตร์ที่คุณสามารถเพิ่มลงในไฟล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ชนิดไฟล์เสียงและภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่เปิดใน QuickTime เวอร์ชันของคุณมีแนวโน้มที่จะเปิดได้ใน Office ได้ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดไฟล์คุณสามารถเพิ่มลงในไฟล์ของคุณ

ชนิดไฟล์เสียง

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

Apple Lossless Audio

.m4a

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound

.mov, .moov, .qt

CCITT A-Law (ระบบโทรศัพท์ยุโรป) Audio Format

.alaw

CCITT U-Law (ระบบโทรศัพท์สหรัฐอเมริกา) Audio Format

.auu, .snd, .ulaw, .au, .al

Core Audio File

.caf

Global System for Mobile Audio

.gsm

Microsoft Windows Waveform

.wave, .wav

MPEG-2 Audio

.mpa, .mp2v

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3

MPEG-4 Audio

.mpeg, .mpg

Musical Instrument Digital Interface

.midi, .mid, .kar, .rmi

PureVoice Audio

.qcp

Sound Designer 2

.sd2

Windows Media Audio

.wma, .asf

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเล่นเสียงและวิดีโอ Windows Media คุณจำเป็นต้องมีคอมโพเนนต์ของ Windows Media สำหรับ QuickTime โดย Flip4Mac ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบริษัทรายอื่น

ชนิดไฟล์ภาพยนตร์

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

QuickTime Movie Sound

.mov, .moov, .qt

MPEG-4 Video

.mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .mpv, .mp4

Digital Video

.dv

Autodesk Animation

.flc

Animated GIF

.gif

Synchronized Multimedia Integration Language

.smil

Audio Video Interleave

.avi

Windows Media Video

.wmv

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเล่นเสียงและวิดีโอ Windows Media คุณจำเป็นต้องมีคอมโพเนนต์ของ Windows Media สำหรับ QuickTime โดย Flip4Mac ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบริษัทรายอื่น

PowerPoint

ชนิดไฟล์เสียงและภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่เปิดใน QuickTime เวอร์ชันของคุณมีแนวโน้มที่จะเปิดได้ใน Office ได้ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดไฟล์คุณสามารถเพิ่มลงในไฟล์ของคุณ

ชนิดไฟล์เสียง

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

Apple Lossless Audio

.m4a

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound

.mov, .moov, .qt

หมายเหตุ: ไฟล์ QuickTime Virtual Reality (QTVR) ที่มีนามสกุลไฟล์ .mov หรือ .qt จะไม่เล่นหากถูกเพิ่มในงานนำเสนอ PowerPoint 2011

CCITT A-Law (ระบบโทรศัพท์ยุโรป) Audio Format

.alaw

CCITT U-Law (ระบบโทรศัพท์สหรัฐอเมริกา) Audio Format

.auu, .snd, .ulaw, .au, .al

Core Audio File

.caf

Global System for Mobile Audio

.gsm

Microsoft Windows Waveform

.wave, .wav

MPEG-2 Audio

.mpa, .mp2v

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3

MPEG-4 Audio

.mpeg, .mpg

Musical Instrument Digital Interface

.midi, .mid, .kar, .rmi

PureVoice Audio

.qcp

Sound Designer 2

.sd2

Windows Media Audio

.wma, .asf

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเล่นเสียงและวิดีโอ Windows Media คุณจำเป็นต้องมีคอมโพเนนต์ของ Windows Media สำหรับ QuickTime โดย Flip4Mac ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบริษัทรายอื่น

ชนิดไฟล์ภาพยนตร์

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

QuickTime Movie Sound

.mov, .moov, .qt

MPEG-4 Video

.mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .mpv, .mp4

Digital Video

.dv

Autodesk Animation

.flc

Animated GIF

.gif

Synchronized Multimedia Integration Language

.smil

Audio Video Interleave

.avi

Windows Media Video

.wmv

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเล่นเสียงและวิดีโอ Windows Media คุณจำเป็นต้องมีคอมโพเนนต์ของ Windows Media สำหรับ QuickTime โดย Flip4Mac ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบริษัทรายอื่น

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มวิดีโอลงใน PowerPoint ของคุณสำหรับงานนำเสนอ Mac

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

สื่อที่ฝังตัวใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

Excel

ชนิดไฟล์เสียงและภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่เปิดใน QuickTime เวอร์ชันของคุณมีแนวโน้มที่จะเปิดได้ใน Office ได้ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดไฟล์คุณสามารถเพิ่มลงในไฟล์ของคุณ

ชนิดไฟล์เสียง

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

Apple Lossless Audio

.m4a

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound

.mov, .moov, .qt

CCITT A-Law (ระบบโทรศัพท์ยุโรป) Audio Format

.alaw

CCITT U-Law (ระบบโทรศัพท์สหรัฐอเมริกา) Audio Format

.auu, .snd, .ulaw, .au, .al

Core Audio File

.caf

Global System for Mobile Audio

.gsm

Microsoft Windows Waveform

.wave, .wav

MPEG-2 Audio

.mpa, .mp2v

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3

MPEG-4 Audio

.mpeg, .mpg

Musical Instrument Digital Interface

.midi, .mid, .kar, .rmi

PureVoice Audio

.qcp

Sound Designer 2

.sd2

Windows Media Audio

.wma, .asf

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเล่นเสียงและวิดีโอ Windows Media คุณจำเป็นต้องมีคอมโพเนนต์ของ Windows Media สำหรับ QuickTime โดย Flip4Mac ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบริษัทรายอื่น

ชนิดไฟล์ภาพยนตร์

ชนิดไฟล์

นามสกุลของชื่อไฟล์

QuickTime Movie Sound

.mov, .moov, .qt

MPEG-4 Video

.mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .mpv, .mp4

Digital Video

.dv

Autodesk Animation

.flc

Animated GIF

.gif

Synchronized Multimedia Integration Language

.smil

Audio Video Interleave

.avi

Windows Media Video

.wmv

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเล่นเสียงและวิดีโอ Windows Media คุณจำเป็นต้องมีคอมโพเนนต์ของ Windows Media สำหรับ QuickTime โดย Flip4Mac ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบริษัทรายอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×