ชนิดไฟล์กราฟิกที่คุณสามารถแทรกและบันทึก

ชนิดไฟล์กราฟิกที่คุณสามารถแทรกในเอกสาร Office

ชนิดของไฟล์กราฟิกใดๆ ที่เปิดขึ้นใน QuickTime เวอร์ชันของคุณมีแนวโน้มที่จะเปิดใน Office ได้ คุณสามารถแทรกชนิดไฟล์กราฟิกใดๆ ที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างในเอกสาร Office ไฟล์กราฟิกที่คุณแทรกจะถูกบันทึกกับเอกสาร Office

ชนิดไฟล์

รูปแบบไฟล์

BMP

Windows บิตแมป

EMF

Windows Enhanced Metafile

EMZ

Compressed Windows Enhanced Metafile

EPS

Encapsulated PostScript

FPix, FPX

FlashPix

GIF

Graphics Interchange Format

JPEG, JFIF, JPEG-2000

Joint Photographic Experts Group

PDF

Portable Document Format

PICT, PCT

Macintosh Picture

PNG

Portable Network Graphics

PNTG

Macintosh Paint

PSD

Photoshop Document

QTIF

QuickTime Image Format

SGI

Silicon Graphics Incorporated

TGA, TPIC

Targa

TIFF, TIF

Tagged Image File Format

WMF

Windows Metafile

WMZ

Compressed Windows Metafile

ชนิดไฟล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกไฟล์กราฟิกแยกต่างหาก

คุณสามารถบันทึกกราฟิกและวัตถุที่อยู่ในเอกสาร Office เป็นไฟล์แยกต่างหากในหลากหลายชนิดไฟล์ได้ ไฟล์กราฟิกบางชนิดเหมาะกับงานบางอย่างมากกว่าไฟล์ชนิดอื่นๆ ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณระบุชนิดไฟล์กราฟิกที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกกราฟิกที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Office เป็นไฟล์แยกต่างหาก คุณไม่สามารถควบคุมการบีบอัดหรือการตั้งค่าอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของรูปได้ ถ้าคุณมีเวอร์ชันดั้งเดิมของไฟล์กราฟิก คุณสามารถควบคุมการบีบอัดและลักษณะอื่นๆ ของรูปภาพได้โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์กราฟิกเฉพาะเพื่อบันทึกไฟล์

เมื่อบันทึกกราฟิก จากแอปพลิเคชัน Office

ใช้ไฟล์กราฟิกชนิดนี้

สำหรับใช้กับเบราว์เซอร์

JPEG, GIF, PNG

สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ทั้ง Macintosh และ Windows

GIF, JPEG, PNG, PDF

ด้วยสีหลายแสนหรือหลายล้านสี

JPEG, PNG, BMP

ด้วยสี 256 สีหรือน้อยกว่า

GIF

สำหรับใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Macintosh

GIF, JPEG, PDF

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×