ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ชนิดและตัวเลือกของคอลัมน์รายการและไลบรารี

ชนิดและตัวเลือกของคอลัมน์รายการและไลบรารี

ชนิดคอลัมน์จะกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลและแสดงในรายการหรือไลบรารี เมื่อคุณสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารีคุณเลือกชนิดของคอลัมน์ที่ระบุชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ในคอลัมน์เช่นตัวเลขเฉพาะข้อความที่จัดรูปแบบหรือตัวเลขที่คำนวณโดยอัตโนมัติ คอลัมน์จะถูกเพิ่มลงในมุมมองของรายการหรือไลบรารีอย่างน้อยหนึ่งมุมมองเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลด้วยวิธีที่มีความหมาย

ส่วนต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของคอลัมน์เริ่มต้นที่คุณสามารถสร้างและเมื่อต้องการใช้คอลัมน์แต่ละชนิด ชนิดของคอลัมน์เพิ่มเติมอาจพร้อมใช้งานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลงแสดง/ซ่อนหรือลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีรวมถึงการสร้างหรือลบรายการออกจากหน้าหรือไซต์ใน SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการหรือไลบรารีที่มีรายการหลายรายการให้ดูที่จัดการรายการและไลบรารีขนาดใหญ่ใน SharePoint

เลือกมุมมอง SharePoint ของคุณจากแท็บใดแท็บหนึ่งด้านล่างนี้

คอลัมน์จะช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองที่มีความหมายของรายการในรายการหรือไลบรารีได้ โดยการใช้คอลัมน์คุณสามารถเรียงลำดับจัดกลุ่มและกรองรายการและคุณยังสามารถคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับรายการโดยอัตโนมัติและแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณเหล่านั้นได้อีกด้วย นอกจากนี้คอลัมน์ยังช่วยให้คุณสามารถระบุข้อมูลที่ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการเมื่อมีบุคคลอื่นเพิ่มรายการลงในรายการหรือไลบรารี เมื่อมีการเพิ่มรายการฟอร์มจะปรากฏขึ้นและแสดงเขตข้อมูลและตัวเลือกสำหรับการใส่ข้อมูล เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารีบางคอลัมน์เช่นชื่อเรื่องหรือการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คอลัมน์ที่คุณสร้างจะกำหนดว่าเขตข้อมูลและตัวเลือกใดที่จะปรากฏในฟอร์มนั้นและคอลัมน์ที่สามารถเพิ่มลงในมุมมองของรายการหรือไลบรารีได้

คุณระบุชนิดของคอลัมน์ที่คุณต้องการเมื่อคุณสร้างคอลัมน์ ในบางกรณีคุณยังสามารถเลือกชนิดคอลัมน์ที่แตกต่างกันสำหรับคอลัมน์ที่มีอยู่ได้แต่จะขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์และจำนวนข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนชนิดคอลัมน์ของคอลัมน์ที่มีอยู่อาจทำให้ข้อมูลถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บข้อมูลชนิดใดก่อนที่คุณจะสร้างคอลัมน์ เมื่อตัดสินใจว่าชนิดคอลัมน์ใดที่คุณต้องการให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการจัดเก็บ ตัวอักษรเท่านั้นหรือไม่ ตัวเลขเท่านั้นหรือไม่ ข้อความที่จัดรูปแบบแล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถจัดเก็บจดหมายในคอลัมน์ตัวเลขได้ การรู้ชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บเป็นขั้นตอนแรกในการเลือกชนิดคอลัมน์ที่เหมาะสมที่สุด

 • คุณต้องการใช้ข้อมูลในการคำนวณทางการเงินหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นชนิดคอลัมน์สกุลเงินเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

 • คุณต้องการใช้ข้อมูลในการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือไม่ ความแม่นยำของการคำนวณจะต้องมีความแม่นยำอย่างไร คุณสามารถคำนวณข้อมูลในคอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงินได้แต่จะไม่มีคอลัมน์ข้อความ นอกจากนี้การคำนวณในคอลัมน์สกุลเงินมีความแม่นยำมากที่สุด

 • คุณต้องการเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์อย่างไร ในคอลัมน์ข้อความตัวเลขจะถูกเรียงลำดับเป็นสตริงของอักขระ (1, 10, ๑๐๐, 2, 20, ๒๐๐และอื่นๆ) ไม่ใช่เป็นค่าตัวเลข เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลขเป็นค่าตัวเลขให้ใช้คอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงิน นอกจากนี้รูปแบบวันที่หลายรูปแบบจะไม่เรียงลำดับอย่างถูกต้องถ้าถูกจัดเก็บอยู่ในคอลัมน์ข้อความ เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียงลำดับวันที่เหมาะสมให้ใช้คอลัมน์วันที่และเวลา

 • คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ใส่ข้อมูลในคอลัมน์หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถระบุได้ว่าคอลัมน์นั้นจำเป็นและไม่สามารถเพิ่มรายการได้โดยไม่ต้องใส่ข้อมูล

ใช้ในการรวบรวมและแสดงจำนวนของข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบเล็กน้อยในหนึ่งบรรทัดรวมถึง:

 • ข้อความเท่านั้นเช่นชื่อนามสกุลหรือชื่อแผนก

 • การรวมข้อความและตัวเลขเช่นที่อยู่หรือหมายเลขบัญชีผู้ใช้

 • ตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณเช่นหมายเลข ID ของพนักงานหมายเลขโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขชิ้นส่วน

หนึ่งบรรทัดของคอลัมน์ข้อความสามารถแสดงอักขระได้สูงสุด๒๕๕อักขระในหนึ่งบรรทัด ถ้าคุณกำลังสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารีและต้องการแสดงข้อความที่จัดรูปแบบหรือบรรทัดมากกว่าหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้งให้สร้างคอลัมน์ข้อความหลายบรรทัด คุณสามารถเปลี่ยนเส้นเดียวที่มีอยู่ของคอลัมน์ข้อความไปยังหลายบรรทัดของคอลัมน์ข้อความได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลที่เก็บอยู่ในคอลัมน์แล้ว

คุณสามารถกำหนดเส้นเดียวของคอลัมน์ข้อความได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดขีดจำกัดของอักขระ    จำกัดจำนวนอักขระโดยการตั้งค่าจำนวนอักขระสูงสุดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บหมายเลข ID ของพนักงานห้าหลักคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ใส่อักขระเพียงห้าอักขระเท่านั้น

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงข้อความที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ข้อความที่แตกต่างกันถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เมื่อคุณตั้งค่าเริ่มต้นผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้นโดยการยอมรับค่าเริ่มต้นเว้นแต่ว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บชื่อของบริษัทที่กำหนดให้กับโครงการและองค์กรของคุณจะทำงานกับบริษัทที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการส่วนใหญ่คุณสามารถใส่ชื่อของบริษัทนั้นเป็นค่าเริ่มต้นได้ ด้วยเหตุชื่อบริษัทจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มโครงการใหม่ลงในรายการและสมาชิกทีมไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อ

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นข้อความที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงข้อความที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่ข้อความอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นข้อความที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบเช่น [วันนี้] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบันหรือ [me] เพื่อแสดงชื่อของบุคคลที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ใช้ในรายการหรือไลบรารีเพื่อรวบรวมและแสดงข้อความที่จัดรูปแบบหรือข้อความและตัวเลขที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดเช่นคำอธิบายของรายการ คอลัมน์ข้อความหลายบรรทัดสามารถจัดเก็บอักขระได้สูงสุด๖๓,๙๙๙และคุณสามารถระบุจำนวนบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อมีคนใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ชนิดของคอลัมน์นี้จะแสดงข้อความทั้งหมดเมื่อมีการดูคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

คุณสามารถกำหนดหลายบรรทัดของคอลัมน์ข้อความได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดขีดจำกัดของการแสดงผล    จำกัดจำนวนบรรทัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีบุคคลใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีจำนวนบรรทัดสำหรับการตั้งค่าการแก้ไข ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บบันทึกย่อที่ยาวนานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินคุณอาจเลือกที่จะแสดงข้อความ10บรรทัด การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลได้ง่ายขึ้นเนื่องจากพวกเขาสามารถดูข้อความทั้งหมดที่พวกเขาใส่ได้อย่างง่ายดาย ตรงกันข้ามถ้าคอลัมน์จัดเก็บเฉพาะประโยคหรือสองเหตุการณ์คุณอาจเลือกที่จะแสดงเฉพาะข้อความสองบรรทัดหรือสามบรรทัดเท่านั้น

  ถ้าคุณกำหนดขีดจำกัดของการแสดงผลจะไม่จำกัดจำนวนข้อความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคอลัมน์ปรากฏในรายการ ข้อความทั้งหมดที่ใส่สำหรับรายการจะปรากฏในคอลัมน์

 • อนุญาตให้มีความยาวไม่จำกัด   (พร้อมใช้งานเฉพาะในไลบรารีเอกสาร) เมื่อใช้ข้อความหลายบรรทัดในไลบรารีเอกสารคุณสามารถระบุได้ว่าเขตข้อมูลนั้นจะไม่ถูกจำกัดความยาว

 • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการจัดรูปแบบข้อความ   (พร้อมใช้งานเฉพาะในรายการ)ใช้ rich text (rich text ที่มีรูปภาพตารางและไฮเปอร์ลิงก์)ตั้งค่าว่าจะให้ผู้ใช้สามารถนำการจัดรูปแบบตัวหนาตัวเอียงหรือสีไปใช้กับข้อความได้หรือไม่ ถ้าปิดใช้งานรายการจะไม่สนับสนุนตัวเลือกการจัดรูปแบบใดๆ ถ้าเปิดใช้งานรายการจะสนับสนุนการจัดรูปแบบพื้นฐานเช่นตัวหนาตัวเอียงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขข้อความสีและสีพื้นหลังรวมถึงไฮเปอร์ลิงก์รูปภาพและตาราง

 • ผนวกการเปลี่ยนแปลง   (พร้อมใช้งานเฉพาะในรายการ) ถ้ามีการเปิดใช้งาน การกำหนดเวอร์ชัน สำหรับรายการให้ผนวกการเปลี่ยนแปลงไปยังข้อความที่มีอยู่ซึ่งระบุว่าผู้อื่นสามารถเพิ่มข้อความใหม่เกี่ยวกับรายการได้โดยไม่ต้องแทนที่ข้อความที่มีอยู่แล้วใดๆเกี่ยวกับรายการนั้น ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ผนวกการเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่เกี่ยวกับรายการจะแทนที่ข้อความที่มีอยู่ใดๆเกี่ยวกับรายการนั้นในคอลัมน์ ถ้าคุณเลือกที่จะผนวกการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ในขณะที่ดูข้อความที่ถูกใส่ก่อนหน้านี้และวันที่และเวลาที่ข้อความถูกใส่ เมื่อดูในรายการไม่ใช่เขตข้อมูลในฟอร์มรายการคอลัมน์จะแสดงรายการการเชื่อมโยงหลายมิติแทนที่จะเป็นข้อความและผู้ใช้สามารถคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในคอลัมน์สำหรับรายการนั้น

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณสร้างคอลัมน์ข้อมูลทั้งหมดยกเว้นรายการล่าสุดจะถูกลบ

เพิ่มข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่สมบูรณ์จาก Bing Maps หรือไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ คอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งจะมีคอลัมน์เพิ่มเติมในการกรองเรียงลำดับและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่อยู่ถนนเมืองรัฐประเทศหรือภูมิภาครหัสไปรษณีย์พิกัดหรือชื่อ

ใช้เพื่อเก็บค่าตัวเลขที่ไม่ใช่ค่าทางการเงิน

เคล็ดลับสำหรับการเลือกคอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงิน

ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินที่เก็บค่าตัวเลข ใช้คอลัมน์ตัวเลขเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่การคำนวณทางการเงินหรือไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำระดับสูง ใช้คอลัมน์สกุลเงินเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางการเงินหรือในกรณีที่คุณไม่ต้องการปัดเศษตัวเลขในการคำนวณ คอลัมน์สกุลเงินมีความแม่นยำ15หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมและตัวเลข 4หลักทางด้านขวา ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินมีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะกำหนดวิธีที่ข้อมูลจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ตัวเลขเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ระบุค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุด    จำกัดช่วงของตัวเลขที่ผู้ใช้สามารถใส่ได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บจำนวนของงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับงานเป็นเปอร์เซ็นต์คุณสามารถระบุค่าศูนย์เป็นค่าน้อยที่สุดและ๑๐๐เป็นค่าสูงสุดได้ ในทำนองเดียวกันถ้าคอลัมน์เก็บจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับเหตุการณ์และคุณต้องการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นหมายเลขที่เฉพาะเจาะจงคุณสามารถใส่จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นค่ามากที่สุดได้

 • รวมตำแหน่งทศนิยม    ระบุว่าตัวเลขมีตำแหน่งทศนิยมและจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะเก็บหรือไม่ ถ้าคอลัมน์อาจจำเป็นต้องเก็บตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมมากกว่าห้าตำแหน่งคุณสามารถเลือกได้โดยอัตโนมัติเมื่อเลือกจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะรวม โดยอัตโนมัติยังเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคอลัมน์เก็บผลลัพธ์ของการคำนวณและคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นไปอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าทั้งหมดในคอลัมน์มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีที่จะจำกัดจำนวนของตำแหน่งทศนิยมให้เป็นศูนย์สำหรับจำนวนทั้งหมดเท่านั้นหรือตำแหน่งทศนิยมอีกจำนวนหนึ่งถึงห้า

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงหมายเลขที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ตัวเลขที่แตกต่างกันถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บจำนวนคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกในทีมแต่ละคนมีและสมาชิกในทีมทุกคนมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องให้ใส่1เป็นค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์1จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการและสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขนั้น

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นตัวเลขที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงหมายเลขที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่ตัวเลขอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นตัวเลขที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณตัวเลขโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบอื่นๆ

 • จัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์    การตั้งค่าแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์จะช่วยให้คุณแสดงและจัดเก็บตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์และเพื่อถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อใช้ในการคำนวณค่าอื่นๆ

ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล true/false หรือไม่ใช่/ไม่ใช่เช่นไม่ว่าใครจะเข้าร่วมกิจกรรม คอลัมน์Yes/Noจะปรากฏเป็นกล่องกาเครื่องหมายเดียวเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ เมื่อต้องการระบุว่าใช่สมาชิกทีมเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการระบุว่าไม่มีสมาชิกทีมยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ข้อมูลในคอลัมน์Yes/No ไม่สามารถใช้ในการคำนวณสำหรับคอลัมน์อื่นได้ ในกรณีเหล่านี้ใช่จะถูกแปลงเป็นค่าตัวเลขของหนึ่ง (1) และไม่มีการแปลงเป็นค่าตัวเลขเป็นศูนย์ (0)

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์Yes/Noเองได้โดยการเลือกค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นคือส่วนที่เลือกที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ ผู้ใช้สามารถเลือกค่าอื่นได้ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว สำหรับคอลัมน์Yes/Noที่คุณสามารถระบุได้ว่ากล่องกาเครื่องหมายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติหรือไม่ระบุค่าใช่หรือไม่

ใช้เพื่อให้รายการบุคคลและกลุ่มที่สามารถค้นหาได้ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เมื่อพวกเขาเพิ่มหรือแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่นในรายการงานบุคคลหรือกลุ่มที่ชื่อว่าได้รับมอบหมายให้สามารถใส่รายชื่อของบุคคลที่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้อื่นได้ เนื้อหาของรายการจะขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าบริการไดเรกทอรีและกลุ่ม SharePoint สำหรับไซต์ เมื่อต้องการกำหนดเนื้อหาของรายการเองคุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถกำหนดบุคคลหรือคอลัมน์กลุ่มเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ    อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกได้มากเท่าที่ต้องการหรือจำกัดจำนวนการเลือกให้มีเพียงหนึ่งตัวเลือก

 • รวมหรือไม่รวมกลุ่มบุคคล    ระบุว่ารายการมีเฉพาะบุคคลแต่ละคนหรือยังมีรายการการแจกจ่ายอีเมลและกลุ่ม SharePoint ตัวอย่างเช่นในรายการงานคุณอาจต้องการรวมเฉพาะบุคคลแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เฉพาะเจาะจงมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับแต่ละงาน ในรายการโครงการคุณอาจต้องการรวมรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลและกลุ่ม SharePoint เพื่อให้แน่ใจว่าทีมเชื่อมโยงกับแต่ละโครงการ

หมายเหตุ: สถานะการแสดงตนเดิมที่พร้อมใช้งานด้วยชื่อ (ที่มีการแสดงตน)จะไม่พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์สมัยใหม่ องค์กรของคุณอาจเลือกที่จะทำให้การแสดงตนพร้อมใช้งานโดยทำตามขั้นตอนในแสดงไซต์ SharePoint Online แบบคลาสสิกในโหมดเอกสารของ Internet Explorer 10

ใช้ในการจัดเก็บวันที่ในปฏิทินหรือทั้งวันที่และเวลา รูปแบบวันที่จะแตกต่างกันโดยยึดตามการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ ถ้ารูปแบบที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งานให้ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพิ่มการสนับสนุนสำหรับขอบเขตที่เหมาะสมลงในไซต์

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์วันที่และเวลาเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • รวมเฉพาะวันที่และเวลาทั้งวันที่และเวลา    ระบุว่าคุณต้องการรวมเฉพาะวันที่ในปฏิทินหรือทั้งวันที่และเวลาในปฏิทินของวัน

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงวันที่หรือวันที่และเวลาที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถใส่ค่าอื่นได้ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บวันที่เมื่อค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในวันแรกของปีงบประมาณคุณสามารถระบุวันแรกของปีงบประมาณเป็นค่าเริ่มต้น ด้วยเหตุวันที่นั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการและสมาชิกทีมไม่จำเป็นต้องใส่วันที่

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุวันที่รายการจะถูกเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าจากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงวันที่หรือเวลาที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่วันที่หรือเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายการ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบเช่น [วันนี้] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์แสดงวันที่เป็นวันที่30วันหลังจากวันที่ปัจจุบันให้พิมพ์สมการ= [วันนี้] + 30ในกล่องค่าจากการคำนวณ

ใช้เพื่อให้ผู้ใช้เลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณระบุ ชนิดคอลัมน์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในกรณีที่คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์สอดคล้องกันเนื่องจากคุณสามารถจำกัดค่าที่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ได้

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ตัวเลือกเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดรายการของตัวเลือก    ระบุรายการของค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้อย่างแน่นอน เมื่อต้องการให้รายการนี้แทนที่ข้อความตัวอย่างในกล่องตัวเลือกที่มีค่าที่คุณต้องการ พิมพ์ค่าแต่ละค่าบนบรรทัดแยกต่างหาก เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ให้กด ENTER

 • เปิดใช้งานตัวเลือกแบบกำหนดเองเพิ่มเติม    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ค่าที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการตัวเลือกให้เปิดใช้งานสามารถเพิ่มค่าด้วยตนเองได้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นความคิดที่ดีถ้าคุณอาจไม่ทราบค่าทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นใช้เฉพาะค่าที่คุณระบุเท่านั้นให้ปิดสามารถเพิ่มค่าด้วยตนเองได้

 • แสดงค่าเริ่มต้น    เลือกค่าที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกค่าอื่นถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บชื่อบริษัทที่มอบหมายให้กับโครงการและองค์กรของคุณจะทำงานกับบริษัทที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการส่วนใหญ่คุณสามารถใส่ชื่อของบริษัทนั้นเป็นค่าเริ่มต้นได้ ด้วยเหตุชื่อบริษัทจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มโครงการใหม่ลงในรายการและสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องเลือกชื่อ

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงข้อความที่เฉพาะเจาะจงในคอลัมน์โดยอัตโนมัติแต่ข้อความอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นข้อความที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบเช่น [วันนี้] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบันหรือ [me] เพื่อแสดงชื่อของบุคคลที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

  จากเมนูดรอปดาวน์ให้เลือกตัวเลือกเริ่มต้นที่คุณต้องการแสดงหรือเลือกไม่มีเพื่อปล่อยให้ตัวเลือกเริ่มต้นว่างเปล่า

 • เลือกรูปแบบการแสดง    แสดงตัวเลือกผ่านเมนูดรอปดาวน์หรือปุ่มเรดิโอ ก่อนอื่นให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมจากนั้นภายใต้ตัวเลือกการแสดงผลโดยใช้ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ตัวเลือกในประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัย

ใช้ในการจัดเก็บไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือเมื่อต้องการแสดงกราฟิกบนอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์ลิงก์หรือคอลัมน์รูปภาพจะเก็บตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน (URL) สำหรับเว็บเพจกราฟิกหรือทรัพยากรอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดงผลที่คุณเลือกจะแสดงไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถคลิกเพื่อเข้าถึงทรัพยากรหรือกราฟิกแทนที่จะเป็น URL สำหรับไฟล์กราฟิก

เมื่อต้องการแสดง URL เป็นไฮเปอร์ลิงก์ให้เลือกรูปแบบการเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นสามารถใส่ URL และข้อความอธิบายที่ปรากฏในคอลัมน์แทนที่จะเป็น URL ได้ เมื่อต้องการแสดงกราฟิกแทนที่จะเป็น URL สำหรับไฟล์กราฟิกให้เลือกรูปแบบรูปภาพ เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่พวกเขาต้องใส่ URL ที่สมบูรณ์สำหรับไฟล์กราฟิกเช่น http://www.example.com/image.gif และพวกเขาสามารถใส่คำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับกราฟิกซึ่งจะปรากฏขึ้นสำหรับบุคคลที่ปิดกราฟิกในเบราว์เซอร์ของพวกเขาหรือพึ่งพาซอฟต์แวร์การอ่านหน้าจอเพื่อแปลงกราฟิกบนหน้าจอเป็นคำพูด

ใช้ในการจัดเก็บค่าทางการเงิน

เคล็ดลับสำหรับการเลือกคอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงิน

ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินที่เก็บค่าตัวเลข ใช้คอลัมน์ตัวเลขเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่การคำนวณทางการเงินหรือไม่จำเป็นต้องมีความถูกต้องระดับสูง ใช้คอลัมน์สกุลเงินเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางการเงินหรือในกรณีที่คุณไม่ต้องการปัดเศษตัวเลขในการคำนวณ คอลัมน์สกุลเงินมีความแม่นยำ15หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมและตัวเลข 4หลักทางด้านขวา ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินมีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะกำหนดวิธีที่ข้อมูลจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์สกุลเงินด้วยตนเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ระบุค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดที่อนุญาต    จำกัดช่วงของค่าสกุลเงินที่ผู้ใช้สามารถใส่ได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บค่าใช้จ่ายที่รายงานสำหรับเหตุการณ์และองค์กรของคุณจะจำกัดการรายงานไปยังจำนวนที่อยู่ภายในช่วงที่ระบุคุณสามารถระบุขีดจำกัดเหล่านั้นเป็นค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดได้

 • รวมตำแหน่งทศนิยม    ระบุว่าค่ารวมตำแหน่งทศนิยมและจำนวนตำแหน่งทศนิยมในการจัดเก็บหรือไม่ สำหรับค่าสกุลเงินคุณสามารถเลือกตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งหรือถ้าคุณต้องการจัดเก็บเฉพาะค่าที่คุณสามารถเลือกศูนย์ได้ สำหรับค่าที่ไม่ใช่ค่าทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำระดับสูงคุณสามารถเลือกที่จะจำกัดจำนวนตำแหน่งทศนิยมให้เป็นศูนย์ผ่านห้าหรือสำหรับค่าที่แม่นยำมากขึ้นให้เลือกอัตโนมัติเพื่อใช้จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่เหมาะสมสำหรับผลลัพธ์ของการคำนวณโดยอัตโนมัติ

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงค่าที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ค่าอื่นถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่และค่าใช้จ่ายนั้นจะเหมือนกันกับบัญชีใหม่ทั้งหมดคุณสามารถระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าเริ่มต้นได้ ด้วยเหตุนี้ค่านั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการและสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขนั้น

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงค่าที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่ค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายการที่เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นข้อความที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบอื่นๆ

 • เลือกรูปแบบสกุลเงิน    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าทั้งหมดในคอลัมน์ยึดตามสกุลเงินเดียวกันโดยการเลือกรูปแบบสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคอลัมน์ กล่องรายการแบบหล่นลงจะมีตัวเลือกประเทศมากกว่า๑๐๐ประเทศดังนั้นคุณจึงสามารถระบุสกุลเงินในรูปแบบภายในเครื่องได้มากที่สุด

คอลัมน์จะช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองที่มีความหมายของรายการในรายการหรือไลบรารีได้ โดยการใช้คอลัมน์คุณสามารถเรียงลำดับจัดกลุ่มและกรองรายการและคุณยังสามารถคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับรายการโดยอัตโนมัติและแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณเหล่านั้นได้อีกด้วย นอกจากนี้คอลัมน์ยังช่วยให้คุณสามารถระบุข้อมูลที่ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการเมื่อมีบุคคลอื่นเพิ่มรายการลงในรายการหรือไลบรารี เมื่อมีการเพิ่มรายการฟอร์มจะปรากฏขึ้นและแสดงเขตข้อมูลและตัวเลือกสำหรับการใส่ข้อมูล เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารีบางคอลัมน์เช่นชื่อเรื่องและการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คอลัมน์ที่คุณสร้างจะกำหนดว่าเขตข้อมูลและตัวเลือกใดที่จะปรากฏในฟอร์มนั้นและคอลัมน์ที่สามารถเพิ่มลงในมุมมองของรายการหรือไลบรารีได้

คุณระบุชนิดของคอลัมน์ที่คุณต้องการเมื่อคุณสร้างคอลัมน์ ในบางกรณีคุณยังสามารถเลือกชนิดคอลัมน์ที่แตกต่างกันสำหรับคอลัมน์ที่มีอยู่ได้แต่จะขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์และจำนวนข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนชนิดคอลัมน์ของคอลัมน์ที่มีอยู่อาจทำให้ข้อมูลถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บข้อมูลชนิดใดก่อนที่คุณจะสร้างคอลัมน์ เมื่อตัดสินใจว่าชนิดคอลัมน์ใดที่คุณต้องการให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการจัดเก็บ ตัวอักษรเท่านั้นหรือไม่ ตัวเลขเท่านั้นหรือไม่ ข้อความที่จัดรูปแบบแล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถจัดเก็บจดหมายในคอลัมน์ตัวเลขได้ การรู้ชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บเป็นขั้นตอนแรกในการเลือกชนิดคอลัมน์ที่เหมาะสมที่สุด

 • คุณต้องการใช้ข้อมูลในการคำนวณทางการเงินหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นชนิดคอลัมน์สกุลเงินเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

 • คุณต้องการใช้ข้อมูลในการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือไม่ ความแม่นยำของการคำนวณจะต้องมีความแม่นยำอย่างไร คุณสามารถคำนวณข้อมูลในคอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงินได้แต่จะไม่มีคอลัมน์ข้อความ นอกจากนี้การคำนวณในคอลัมน์สกุลเงินมีความแม่นยำมากที่สุด

 • คุณต้องการเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์อย่างไร ในคอลัมน์ข้อความตัวเลขจะถูกเรียงลำดับเป็นสตริงของอักขระ (1, 10, ๑๐๐, 2, 20, ๒๐๐และอื่นๆ) ไม่ใช่เป็นค่าตัวเลข เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลขเป็นค่าตัวเลขให้ใช้คอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงิน นอกจากนี้รูปแบบวันที่หลายรูปแบบจะไม่เรียงลำดับอย่างถูกต้องถ้าถูกจัดเก็บอยู่ในคอลัมน์ข้อความ เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียงลำดับวันที่เหมาะสมให้ใช้คอลัมน์วันที่และเวลา

 • คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ใส่ข้อมูลในคอลัมน์หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถระบุได้ว่าคอลัมน์นั้นจำเป็นและไม่สามารถเพิ่มรายการได้โดยไม่ต้องใส่ข้อมูล

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อรวบรวมและแสดงจำนวนของข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบในบรรทัดเดียวรวมถึง:

 • ข้อความเท่านั้นเช่นชื่อนามสกุลหรือชื่อแผนก

 • การรวมข้อความและตัวเลขเช่นที่อยู่หรือหมายเลขบัญชีผู้ใช้

 • ตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณเช่นหมายเลข ID ของพนักงานหมายเลขโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขชิ้นส่วน

หนึ่งบรรทัดของคอลัมน์ข้อความจะแสดงอักขระ๒๕๕ในบรรทัดเดียว ถ้าคุณกำลังสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารีและต้องการแสดงข้อความที่จัดรูปแบบหรือบรรทัดมากกว่าหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้งให้สร้างคอลัมน์ข้อความหลายบรรทัด คุณสามารถเปลี่ยนเส้นเดียวที่มีอยู่ของคอลัมน์ข้อความไปยังหลายบรรทัดของคอลัมน์ข้อความได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆที่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์แล้ว

คุณสามารถกำหนดเส้นเดียวของคอลัมน์ข้อความได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดขีดจำกัดของอักขระ    จำกัดจำนวนอักขระโดยการตั้งค่าจำนวนอักขระสูงสุดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บหมายเลข ID ของพนักงานห้าหลักคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ใส่อักขระเพียงห้าอักขระเท่านั้น

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงข้อความที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ข้อความที่แตกต่างกันถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เมื่อคุณตั้งค่าเริ่มต้นผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้นโดยการยอมรับค่าเริ่มต้นเว้นแต่ว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บชื่อของบริษัทที่กำหนดให้กับโครงการและองค์กรของคุณจะทำงานกับบริษัทที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการส่วนใหญ่คุณสามารถใส่ชื่อของบริษัทนั้นเป็นค่าเริ่มต้นได้ ด้วยเหตุชื่อบริษัทจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มโครงการใหม่ลงในรายการและสมาชิกทีมไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อ

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นข้อความที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงข้อความที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่ข้อความอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นข้อความที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบเช่น [วันนี้] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบันหรือ [me] เพื่อแสดงชื่อของบุคคลที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

  ตัวเลือกสำหรับบรรทัดเดียวของคอลัมน์ข้อความ

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้ในรายการหรือไลบรารีเพื่อรวบรวมและแสดงข้อความที่จัดรูปแบบหรือข้อความและตัวเลขที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดเช่นคำอธิบายของรายการ คอลัมน์ข้อความหลายบรรทัดสามารถจัดเก็บอักขระได้สูงสุด๖๓,๙๙๙และคุณสามารถระบุจำนวนบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อมีคนใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ชนิดของคอลัมน์นี้จะแสดงข้อความทั้งหมดเมื่อมีการดูคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

คุณสามารถกำหนดหลายบรรทัดของคอลัมน์ข้อความได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดขีดจำกัดของการแสดงผล    จำกัดจำนวนบรรทัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีบุคคลใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีจำนวนบรรทัดสำหรับการตั้งค่าการแก้ไข ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บบันทึกย่อที่ยาวนานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินคุณอาจเลือกที่จะแสดงข้อความ10บรรทัด การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลได้ง่ายขึ้นเนื่องจากพวกเขาสามารถดูข้อความทั้งหมดที่พวกเขาใส่ได้อย่างง่ายดาย ตรงกันข้ามถ้าคอลัมน์จัดเก็บเฉพาะประโยคหรือสองเหตุการณ์คุณอาจเลือกที่จะแสดงเฉพาะข้อความสองบรรทัดหรือสามบรรทัดเท่านั้น

  ถ้าคุณกำหนดขีดจำกัดของการแสดงผลจะไม่จำกัดจำนวนข้อความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคอลัมน์ปรากฏในรายการ ข้อความทั้งหมดที่ใส่สำหรับรายการจะปรากฏในคอลัมน์

 • อนุญาตให้มีความยาวไม่จำกัด   (พร้อมใช้งานเฉพาะในไลบรารีเอกสาร) เมื่อใช้ข้อความหลายบรรทัดในไลบรารีเอกสารคุณสามารถระบุได้ว่าเขตข้อมูลนั้นจะไม่ถูกจำกัดความยาว

 • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการจัดรูปแบบข้อความ   (พร้อมใช้งานเฉพาะในรายการ)ระบุชนิดของข้อความที่จะอนุญาตให้ตั้งค่าว่าจะให้ผู้ใช้สามารถนำการจัดรูปแบบตัวหนาตัวเอียงหรือสีไปใช้กับข้อความได้หรือไม่ มีสองตัวเลือก:ข้อความธรรมดาซึ่งไม่สนับสนุนตัวเลือกการจัดรูปแบบใดๆ หรือrichtext ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งสนับสนุนการจัดรูปแบบพื้นฐานเช่นตัวหนาตัวเอียงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขข้อความสีและสีพื้นหลัง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับไฮเปอร์ลิงก์รูปภาพและตาราง

 • ผนวกการเปลี่ยนแปลง   (พร้อมใช้งานเฉพาะในรายการ) ถ้ามีการเปิดใช้งาน การกำหนดเวอร์ชัน สำหรับรายการให้ผนวกการเปลี่ยนแปลงไปยังข้อความที่มีอยู่ซึ่งระบุว่าผู้อื่นสามารถเพิ่มข้อความใหม่เกี่ยวกับรายการได้โดยไม่ต้องแทนที่ข้อความที่มีอยู่แล้วใดๆเกี่ยวกับรายการนั้น ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ผนวกการเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่เกี่ยวกับรายการจะแทนที่ข้อความที่มีอยู่ใดๆเกี่ยวกับรายการนั้นในคอลัมน์ ถ้าคุณเลือกที่จะผนวกการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ในขณะที่ดูข้อความที่ถูกใส่ก่อนหน้านี้และวันที่และเวลาที่ข้อความถูกใส่ เมื่อดูในรายการไม่ใช่เขตข้อมูลในฟอร์มรายการคอลัมน์จะแสดงรายการการเชื่อมโยงหลายมิติแทนที่จะเป็นข้อความและผู้ใช้สามารถคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในคอลัมน์สำหรับรายการนั้น

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณสร้างคอลัมน์ข้อมูลทั้งหมดยกเว้นรายการล่าสุดจะถูกลบ

ตัวเลือกสำหรับหลาย liines ของคอลัมน์ข้อความ

การตั้งค่าสำหรับรายการ

ข้อความคอลัมน์หลายบรรทัดสำหรับไลบรารีเอกสาร

การตั้งค่าสำหรับไลบรารี

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณระบุ ชนิดคอลัมน์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในกรณีที่คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์สอดคล้องกันเนื่องจากคุณสามารถจำกัดค่าที่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ได้

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจำกัดค่าในคอลัมน์ให้มีเฉพาะค่าที่จัดเก็บไว้ในไซต์ให้ใช้คอลัมน์การค้นหาแทนที่จะเป็นคอลัมน์ตัวเลือก คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์การค้นหาในบทความนี้ได้ในภายหลัง

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ตัวเลือกเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดรายการของตัวเลือก    ระบุรายการของค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้อย่างแน่นอน เมื่อต้องการให้รายการนี้แทนที่ข้อความตัวอย่างในชนิดตัวเลือกแต่ละตัวเลือกในกล่องบรรทัดแยกต่างหากที่มีค่าที่คุณต้องการ พิมพ์ค่าแต่ละค่าบนบรรทัดแยกต่างหาก เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ให้กด ENTER

 • เลือกรูปแบบการแสดง    อนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการด้วยกล่องกาเครื่องหมายหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวโดยไม่มี โปรดสังเกตว่า SharePoint Online จะแสดงเฉพาะปุ่มวิทยุใน SharePoint แบบคลาสสิกเท่านั้น

 • เปิดใช้งานตัวเลือกแบบกำหนดเองเพิ่มเติม    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ค่าที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการตัวเลือกให้เปิดใช้งานตัวเลือกการเติม การดำเนินการดังกล่าวเป็นความคิดที่ดีถ้าคุณอาจไม่ทราบค่าทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นใช้เฉพาะค่าที่คุณระบุให้ปิดตัวเลือกการเติม

 • แสดงค่าเริ่มต้น    เลือกค่าที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกค่าอื่นถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บชื่อบริษัทที่มอบหมายให้กับโครงการและองค์กรของคุณจะทำงานกับบริษัทที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการส่วนใหญ่คุณสามารถใส่ชื่อของบริษัทนั้นเป็นค่าเริ่มต้นได้ ด้วยเหตุชื่อบริษัทจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มโครงการใหม่ลงในรายการและสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องเลือกชื่อ

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงข้อความที่เฉพาะเจาะจงในคอลัมน์โดยอัตโนมัติแต่ข้อความอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นข้อความที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบเช่น [วันนี้] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบันหรือ [me] เพื่อแสดงชื่อของบุคคลที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ตัวเลือก

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อจัดเก็บค่าตัวเลขที่ไม่ใช่ค่าทางการเงิน

เคล็ดลับสำหรับการเลือกคอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงิน

ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินที่เก็บค่าตัวเลข ใช้คอลัมน์ตัวเลขเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่การคำนวณทางการเงินหรือไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำระดับสูง ใช้คอลัมน์สกุลเงินเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางการเงินหรือในกรณีที่คุณไม่ต้องการปัดเศษตัวเลขในการคำนวณ คอลัมน์สกุลเงินมีความแม่นยำ15หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมและตัวเลข 4หลักทางด้านขวา ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินมีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะกำหนดวิธีที่ข้อมูลจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ตัวเลขเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ระบุค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุด    จำกัดช่วงของตัวเลขที่ผู้ใช้สามารถใส่ได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บจำนวนของงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับงานเป็นเปอร์เซ็นต์คุณสามารถระบุค่าศูนย์เป็นค่าน้อยที่สุดและ๑๐๐เป็นค่าสูงสุดได้ ในทำนองเดียวกันถ้าคอลัมน์เก็บจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับเหตุการณ์และคุณต้องการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นหมายเลขที่เฉพาะเจาะจงคุณสามารถใส่จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นค่ามากที่สุดได้

 • รวมตำแหน่งทศนิยม    ระบุว่าตัวเลขมีตำแหน่งทศนิยมและจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะเก็บหรือไม่ ถ้าคอลัมน์อาจจำเป็นต้องเก็บตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมมากกว่าห้าตำแหน่งคุณสามารถเลือกได้โดยอัตโนมัติเมื่อเลือกจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะรวม โดยอัตโนมัติยังเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคอลัมน์เก็บผลลัพธ์ของการคำนวณและคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นไปอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าทั้งหมดในคอลัมน์มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีที่จะจำกัดจำนวนของตำแหน่งทศนิยมให้เป็นศูนย์สำหรับจำนวนทั้งหมดเท่านั้นหรือตำแหน่งทศนิยมอีกจำนวนหนึ่งถึงห้า

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงหมายเลขที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ตัวเลขที่แตกต่างกันถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์จัดเก็บจำนวนคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกในทีมแต่ละคนมีและสมาชิกในทีมทุกคนมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องให้ใส่1เป็นค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์1จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการและสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขนั้น

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นตัวเลขที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงหมายเลขที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่ตัวเลขอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นตัวเลขที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณตัวเลขโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบอื่นๆ

 • จัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์    การตั้งค่าแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์จะช่วยให้คุณแสดงและจัดเก็บตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์และเพื่อถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อใช้ในการคำนวณค่าอื่นๆ

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ตัวเลข

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อจัดเก็บค่าทางการเงิน

เคล็ดลับสำหรับการเลือกคอลัมน์ตัวเลขหรือสกุลเงิน

ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินที่เก็บค่าตัวเลข ใช้คอลัมน์ตัวเลขเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่การคำนวณทางการเงินหรือไม่จำเป็นต้องมีความถูกต้องระดับสูง ใช้คอลัมน์สกุลเงินเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับการคำนวณทางการเงินหรือในกรณีที่คุณไม่ต้องการปัดเศษตัวเลขในการคำนวณ คอลัมน์สกุลเงินมีความแม่นยำ15หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมและตัวเลข 4หลักทางด้านขวา ทั้งชนิดคอลัมน์ตัวเลขและสกุลเงินมีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะกำหนดวิธีที่ข้อมูลจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์สกุลเงิน

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์สกุลเงินด้วยตนเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ระบุค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุด    จำกัดช่วงของค่าสกุลเงินที่ผู้ใช้สามารถใส่ได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บค่าใช้จ่ายที่รายงานสำหรับเหตุการณ์และองค์กรของคุณจะจำกัดการรายงานไปยังจำนวนที่อยู่ภายในช่วงที่ระบุคุณสามารถระบุขีดจำกัดเหล่านั้นเป็นค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดได้

 • รวมตำแหน่งทศนิยม    ระบุว่าค่ารวมตำแหน่งทศนิยมและจำนวนตำแหน่งทศนิยมในการจัดเก็บหรือไม่ สำหรับค่าสกุลเงินคุณสามารถเลือกตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งหรือถ้าคุณต้องการจัดเก็บเฉพาะค่าที่คุณสามารถเลือกศูนย์ได้ สำหรับค่าที่ไม่ใช่ค่าทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำระดับสูงคุณสามารถเลือกที่จะจำกัดจำนวนตำแหน่งทศนิยมให้เป็นศูนย์ผ่านห้าหรือสำหรับค่าที่แม่นยำมากขึ้นให้เลือกอัตโนมัติเพื่อใช้จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่เหมาะสมสำหรับผลลัพธ์ของการคำนวณโดยอัตโนมัติ

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงค่าที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้ผู้อื่นใส่ค่าอื่นถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่และค่าใช้จ่ายนั้นจะเหมือนกันกับบัญชีใหม่ทั้งหมดคุณสามารถระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าเริ่มต้นได้ ด้วยเหตุนี้ค่านั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการและสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขนั้น

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าที่ได้จากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงค่าที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่ค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายการที่เพิ่มรายการเมื่อมีการเพิ่มรายการหรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นข้อความที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบอื่นๆ

 • เลือกรูปแบบสกุลเงิน    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าทั้งหมดในคอลัมน์ยึดตามสกุลเงินเดียวกันโดยการเลือกรูปแบบสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคอลัมน์ กล่องรายการแบบหล่นลงจะมีตัวเลือกประเทศมากกว่า๑๐๐ประเทศดังนั้นคุณจึงสามารถระบุสกุลเงินในรูปแบบภายในเครื่องได้มากที่สุด

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อจัดเก็บวันที่ในปฏิทินหรือทั้งวันที่และเวลา รูปแบบวันที่จะแตกต่างกันโดยยึดตามการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ ถ้ารูปแบบที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งานให้ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพิ่มการสนับสนุนสำหรับขอบเขตที่เหมาะสมลงในไซต์

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์วันที่และเวลาเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • รวมเฉพาะวันที่และเวลาทั้งวันที่และเวลา    ระบุว่าคุณต้องการรวมเฉพาะวันที่ในปฏิทินหรือทั้งวันที่และเวลาในปฏิทินของวัน

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงวันที่หรือวันที่และเวลาที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ในขณะที่ยังอนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถใส่ค่าอื่นได้ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว ค่าเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์เก็บวันที่เมื่อค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในวันแรกของปีงบประมาณคุณสามารถระบุวันแรกของปีงบประมาณเป็นค่าเริ่มต้น ด้วยเหตุวันที่นั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการและสมาชิกทีมไม่จำเป็นต้องใส่วันที่

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุวันที่รายการจะถูกเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าจากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงวันที่หรือเวลาที่ระบุโดยอัตโนมัติแต่วันที่หรือเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายการ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบเช่น [วันนี้] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์แสดงวันที่เป็นวันที่30วันหลังจากวันที่ปัจจุบันให้พิมพ์สมการ= [วันนี้] + 30ในกล่องค่าจากการคำนวณ

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์วันที่เวลา

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นเลือกค่าโดยยึดตามข้อมูลที่เก็บอยู่ในไซต์แล้ว ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์จัดเก็บชื่อของบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและรายการบัญชีผู้ใช้จะต้องถูกจำกัดไว้ที่รายการบัญชีลูกค้าบนไซต์คุณสามารถสร้างคอลัมน์การค้นหาที่แสดงชื่อในรายการบัญชีลูกค้าได้ รายการตัวเลือกในคอลัมน์การค้นหาจะปรากฏขึ้นในกล่องการขยายที่เรียกว่าเมนูดรอปดาวน์หรือกล่องรายการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอนุญาตให้บุคคลอื่นเลือกค่ามากกว่าหนึ่งค่าได้หรือไม่

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์การค้นหาเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • เลือกแหล่งที่มาของค่าการค้นหา    ระบุรายการไลบรารีหรือกระดานอภิปรายบนไซต์ของคุณที่มีค่าที่คุณต้องการเก็บไว้ในคอลัมน์ แหล่งข้อมูลไม่สามารถเป็น ไซต์ย่อยไซต์เวิร์กสเปซ wiki หรือบล็อกได้ หลังจากที่คุณระบุรายการไลบรารีหรือกระดานสนทนาที่คุณต้องการแล้วคุณสามารถระบุคอลัมน์ใดก็ได้ในรายการไลบรารีหรือกระดานอภิปรายมีค่าที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้

 • อนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ    อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกค่าได้มากเท่าที่ต้องการหรือจำกัดจำนวนค่าที่พวกเขาสามารถเลือกได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น ถ้าผู้ใช้สามารถเลือกค่าได้หลายค่าค่าทั้งหมดจะปรากฏในคอลัมน์โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (;)

 • เลือกคอลัมน์ที่จะแสดง    คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์เพื่อแสดงค่าเขตข้อมูลที่ระบุสำหรับชนิดคอลัมน์นี้ได้

กล่องโต้ตอบตัวเลือกของคอลัมน์การค้นหา

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อจัดเก็บข้อมูล true/false หรือไม่ใช่/ไม่ใช่เช่นไม่ว่าใครจะเข้าร่วมกิจกรรม คอลัมน์Yes/Noจะปรากฏเป็นกล่องกาเครื่องหมายเดียวเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ เมื่อต้องการระบุว่าใช่สมาชิกทีมเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการระบุว่าไม่มีสมาชิกทีมยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ข้อมูลในคอลัมน์Yes/No ไม่สามารถใช้ในการคำนวณสำหรับคอลัมน์อื่นได้ ในกรณีเหล่านี้ใช่จะถูกแปลงเป็นค่าตัวเลขของหนึ่ง (1) และไม่มีการแปลงเป็นค่าตัวเลขเป็นศูนย์ (0)

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์Yes/Noเองได้โดยการเลือกค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นคือส่วนที่เลือกที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเพิ่มรายการใหม่ ผู้ใช้สามารถเลือกค่าอื่นได้ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว สำหรับคอลัมน์Yes/Noที่คุณสามารถระบุได้ว่ากล่องกาเครื่องหมายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติหรือไม่ระบุค่าใช่หรือไม่

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ใช่/ไม่ใช่

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อแสดงรายการของบุคคลและกลุ่มที่สามารถค้นหาได้ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เมื่อพวกเขาเพิ่มหรือแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่นในรายการงานบุคคลหรือกลุ่มที่ชื่อว่าได้รับมอบหมายให้สามารถใส่รายชื่อของบุคคลที่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้อื่นได้ เนื้อหาของรายการจะขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าบริการไดเรกทอรีและกลุ่ม SharePoint สำหรับไซต์ เมื่อต้องการกำหนดเนื้อหาของรายการเองคุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถกำหนดบุคคลหรือคอลัมน์กลุ่มเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ    อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกได้มากเท่าที่ต้องการหรือจำกัดจำนวนการเลือกให้มีเพียงหนึ่งตัวเลือก

 • รวมหรือไม่รวมกลุ่มบุคคล    ระบุว่ารายการมีเฉพาะบุคคลแต่ละคนหรือยังมีรายการการแจกจ่ายอีเมลและกลุ่ม SharePoint ตัวอย่างเช่นในรายการงานคุณอาจต้องการรวมเฉพาะบุคคลแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เฉพาะเจาะจงมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับแต่ละงาน ในรายการโครงการคุณอาจต้องการรวมรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลและกลุ่ม SharePoint เพื่อให้แน่ใจว่าทีมเชื่อมโยงกับแต่ละโครงการ

 • จำกัดรายการให้กับผู้ใช้ไซต์เท่านั้น    ระบุว่ารายการจะมีบุคคลและกลุ่มทั้งหมดในบริการไดเรกทอรีหรือเฉพาะบุคคลและกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึงไซต์เป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint

 • ระบุข้อมูลที่จะแสดง    เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่นในรายการที่ติดต่อสำหรับองค์กรขนาดใหญ่คุณอาจเลือกที่จะแสดงชื่อรูปภาพและรายละเอียดของบุคคลเช่นทักษะและความเชี่ยวชาญ ในรายการที่ติดต่อสำหรับทีมขนาดเล็กคุณอาจเลือกที่จะแสดงเฉพาะชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลเท่านั้น

หมายเหตุ: สถานะการแสดงตนเดิมที่พร้อมใช้งานด้วยชื่อ (ที่มีการแสดงตน)จะไม่พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์สมัยใหม่ องค์กรของคุณอาจเลือกที่จะทำให้การแสดงตนพร้อมใช้งานโดยทำตามขั้นตอนในแสดงไซต์ SharePoint Online แบบคลาสสิกในโหมดเอกสารของ Internet Explorer 10

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อจัดเก็บไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือเมื่อต้องการแสดงกราฟิกบนอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์ลิงก์หรือคอลัมน์รูปภาพจะเก็บตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน (URL) สำหรับเว็บเพจกราฟิกหรือทรัพยากรอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดงผลที่คุณเลือกจะแสดงไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถคลิกเพื่อเข้าถึงทรัพยากรหรือกราฟิกแทนที่จะเป็น URL สำหรับไฟล์กราฟิก

เมื่อต้องการแสดง URL เป็นไฮเปอร์ลิงก์ให้เลือกรูปแบบการเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นสามารถใส่ URL และข้อความอธิบายที่ปรากฏในคอลัมน์แทนที่จะเป็น URL ได้ เมื่อต้องการแสดงกราฟิกแทนที่จะเป็น URL สำหรับไฟล์กราฟิกให้เลือกรูปแบบรูปภาพ เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่พวกเขาต้องใส่ URL ที่สมบูรณ์สำหรับไฟล์กราฟิกเช่น http://www.example.com/image.gif และพวกเขาสามารถใส่คำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับกราฟิกซึ่งจะปรากฏขึ้นสำหรับบุคคลที่ปิดกราฟิกในเบราว์เซอร์ของพวกเขาหรือพึ่งพาซอฟต์แวร์การอ่านหน้าจอเพื่อแปลงกราฟิกบนหน้าจอเป็นคำพูด

ตัวเลือกคอลัมน์รูปภาพ/ไฮเปอร์ลิงก์

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อแสดงข้อมูลที่ยึดตามผลลัพธ์ของการคำนวณคอลัมน์อื่นในรายการหรือไลบรารีเท่านั้น ตัวอย่างเช่นการใช้ = [ปริมาณ] * [ราคาสินค้า] เพื่อคำนวณราคาทั้งหมด

เมื่อคุณเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารีให้คุณสร้างสูตรที่มีตัวดำเนินการเช่นการลบ (-) และการเพิ่ม (+) ฟังก์ชันค่าที่เฉพาะเจาะจงและการอ้างอิงไปยังคอลัมน์อื่น สูตรสามารถคำนวณวันที่และเวลาทำสมการทางคณิตศาสตร์หรือจัดการข้อความได้ ตัวอย่างเช่นในรายการงานคุณสามารถใช้ชนิดของคอลัมน์นี้เพื่อคำนวณจำนวนวันของปฏิทินที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์แต่ละงานตามคอลัมน์วันที่เริ่มต้นและวันที่ที่เสร็จสมบูรณ์ (= วันที่ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว]-[วันที่เริ่มต้น]) ในรายการที่ติดต่อคุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณเพื่อรวมชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อและแยกชื่อกับช่องว่างโดยยึดตามชื่อและคอลัมน์นามสกุล (= [ชื่อแรก] & "" & [นามสกุล]) โปรดสังเกตว่าสูตรในคอลัมน์จากการคำนวณสามารถอ้างอิงคอลัมน์อื่นในรายการหรือไลบรารีเดียวกันเท่านั้น

นอกจากการใส่สูตรสำหรับการคำนวณแล้วคุณจะระบุชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้การคำนวณส่งกลับและวิธีการจัดเก็บและแสดงข้อมูลนั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลแต่ละชนิดให้ดูที่ส่วนที่เหมาะสมของบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรและฟังก์ชันเพื่อใช้กับเขตข้อมูลจากการคำนวณให้ดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint บทความนี้มีสูตรทั่วไปจำนวนมากรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังคำอธิบายของฟังก์ชันทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ใน SharePoint

ตัวเลือกคอลัมน์จากการคำนวณ

ใช้คอลัมน์นี้เพื่อสร้างตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้อนุมัติเมื่อใช้เวิร์กโฟลว์ของงาน

เวิร์กโฟลว์ของงานมักจะมีผลลัพธ์ของการอนุมัติหรือปฏิเสธเท่านั้นให้จำกัดวิธีการจัดการรายการหรือเอกสาร คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดงานให้กับบุคคลอื่นหรือส่งกลับไปยัง submitter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยคอลัมน์ผลลัพธ์ของงานคุณสามารถนำเสนอเขตข้อมูลคอลัมน์ตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกเกณฑ์การดำเนินการที่แตกต่างกันให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถร้องขอการชี้แจงเกี่ยวกับรายการหรือมอบหมายให้กับบุคคลอื่นเพื่อให้ผู้อนุมัติมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเวิร์กโฟลว์

ตัวเลือกคอลัมน์ผลลัพธ์ของงาน

คอลัมน์ผลลัพธ์ของงานจะเหมือนกับเขตข้อมูลตัวเลือกขณะที่คุณพิมพ์ตัวเลือกลงในเขตข้อมูลตัวเลือก คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกแต่ละตัวเป็นค่าเริ่มต้นหรือใช้ค่าจากการคำนวณได้ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณให้คุณใส่สูตรแทนที่จะเป็นตัวเลขที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณตัวเลขโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันของระบบอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกว่าค่าของคอลัมน์จำเป็นหรือไม่และทำให้ค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการทั้งหมดได้ด้วย

สำหรับบทช่วยสอนฟแวร์เกี่ยวกับการใช้งานและผลลัพธ์ของงานใน SharePoint ให้ดูที่การทำงานกับงานในเวิร์กโฟลว์ SharePoint ๒๐๑๓โดยใช้ Visual Studio ๒๐๑๒

ใช้คอลัมน์นี้เพื่อแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นแอป CRM, ฐานข้อมูลหรือสเปรดชีต

คอลัมน์ข้อมูลภายนอกจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อให้เหมือนกับฐานข้อมูลสเปรดชีตและแอป CRM ตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อกับแอปบรรทัดของธุรกิจเช่น SAP หรือ Microsoft CRM สามารถให้ข้อมูลลูกค้าล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่สามารถแสดงและใช้ในรายการได้ การใช้ฐานข้อมูลสินค้าคงคลังภายนอกรายการของคุณสามารถแสดงราคาปัจจุบันคำอธิบายหรือตุ้มน้ำหนักการจัดส่งที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณหรือการค้นหาตามคอลัมน์อื่นได้

ตัวเลือกคอลัมน์ข้อมูลภายนอก

ข้อมูลภายนอกจำเป็นต้องมี requisites ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายนอกได้ โดยปกติแล้วงานเหล่านี้จะทำโดยผู้ดูแลระบบของคุณและจะมีการสร้างบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจและSecure Store service

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการอัปเดตและการรีเฟรชคอลัมน์ข้อมูลภายนอกให้ดูที่สร้างและอัปเดตกคอลัมน์ข้อมูลภายนอกในรายการหรือไลบรารีหรือทำงานกับข้อมูลภายนอกใน Excel Services (SharePoint Server)

ใช้ชนิดคอลัมน์นี้เพื่อเปิดใช้งานผู้ใช้ไซต์เพื่อเลือกค่าจากชุดคำที่เฉพาะเจาะจงของคำที่มีการจัดการและนำค่าเหล่านี้ไปใช้กับเนื้อหาของพวกเขา ผู้ใช้สามารถสร้างและกำหนดค่าคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการเพื่อแมปไปยังชุดคำหรือคำที่มีอยู่แล้วหรือพวกเขาสามารถสร้างชุดคำใหม่โดยเฉพาะสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการได้ คอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการมีฟีเจอร์และคุณลักษณะที่ไม่ซ้ำกันหลายอย่างที่ช่วยให้ผู้ใช้เลือกและนำคำไปใช้กับเนื้อหาเช่นการสนับสนุนสำหรับ "พิมพ์ล่วงหน้า" รวมถึงการสนับสนุนการแก้ความกำกวมคำอธิบายคำเหมือนและค่าหลายภาษา

คอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการส่งเสริมการใช้ metadata ที่สอดคล้องกันในไซต์เนื่องจากพวกเขาให้ผู้ใช้ที่มีรายการของคำที่พวกเขาสามารถนำไปใช้กับเนื้อหาของพวกเขาได้ ข้อกำหนดเหล่านี้มาจากชุดคำที่ได้รับการจัดการจากส่วนกลางในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำจากผู้ดูแลที่เก็บคำหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ในการจัดการคำ เมื่อใดก็ตามที่คำที่กำหนดว่าคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการเฉพาะที่ถูกผูกไว้กับการอัปเดตข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่มีคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการพร้อมใช้งาน คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการด้วยตนเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการ

เขตข้อมูลค่าหลายเขตข้อมูล    การเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีหลายค่าเปิดใช้งานคอลัมน์ที่มีค่ามากกว่าหนึ่งค่า โปรดสังเกตว่าการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะป้องกันการเรียงลำดับข้อมูลในมุมมองรายการ

รูปแบบการแสดงผล    ค่าที่เลือกจากชุดคำสามารถแสดงเป็นค่าเดียวหรือที่มีเส้นทางแบบลำดับชั้นแบบเต็ม

 • เลือกป้ายชื่อคำที่แสดงในกล่องกาเครื่องหมายเขตข้อมูลเพื่อแสดงค่าของคำที่ตั้งค่าเป็นค่าเดียว ตัวอย่างเช่น: เมือง

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นทางทั้งหมดไปยังคำในกล่องกาเครื่องหมายเขตข้อมูลเพื่อแสดงค่าของคำที่ตั้งค่าเป็นเส้นทางแบบลำดับชั้นแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น: สถานที่, ทวีป, ประเทศ/ภูมิภาค, เมือง

การตั้งค่าชุดคำ    แสดงคำจากชุดคำที่มีการจัดการขององค์กรหรือสร้างชุดคำที่กำหนดเองเพื่อแชร์กับผู้อื่นในไซต์คอลเลกชัน

 • ใช้ชุดคำที่มีการจัดการ    ใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่าโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคแล้วเลือกค้นหาเพื่อกรองตัวเลือกเพื่อรวมเฉพาะที่มีคำที่ต้องการเท่านั้น หลังจากค้นหาชุดคำที่มีรายการค่าที่จะแสดงในคอลัมน์นี้ให้คลิกที่คำเพื่อเลือกระดับแรกของลำดับชั้นที่จะแสดงในคอลัมน์ ทุกระดับที่อยู่ด้านล่างคำที่คุณเลือกจะเห็นเมื่อผู้ใช้เลือกค่า

การสร้างชุดคำแบบกำหนดเอง    ใส่คำอธิบายสำหรับชุดคำที่กำหนดเองของคุณและใส่ลำดับชั้นของชุดคำของคุณลงในกล่องที่มีให้โดยตรงหรือคลิกแก้ไขโดยใช้ตัวจัดการชุดคำเพื่อเปิดและใช้เครื่องมือการจัดการคำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ metadata ที่มีการจัดการให้ดูที่บทนำสู่ metadata ที่มีการจัดการ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ metadata ที่มีการจัดการและวิธีการใช้ metadata

หมายเหตุ: ในขณะที่คำที่กำหนดเองจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันข้อกำหนดในชุดจะไม่พร้อมใช้งานเป็นคำสำคัญขององค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×