Office
ชนิดและตัวเลือกของคอลัมน์รายการและไลบรารี

ชนิดและตัวเลือกของคอลัมน์รายการและไลบรารี

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชนิดคอลัมน์กำหนดว่าข้อมูลจะถูกเก็บ และแสดงในรายการหรือไลบรารี เมื่อคุณสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารี คุณเลือกชนิดคอลัมน์ที่ระบุชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บในคอลัมน์เช่นตัวเลขเท่านั้น จัดรูปแบบข้อความ หรือตัวเลขที่มีคำนวณโดยอัตโนมัติ คอลัมน์จะถูกเพิ่มไปอย่าง น้อยหนึ่งมุมมองของรายการหรือไลบรารีเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลในแบบที่สื่อความหมายแล้ว

ส่วนต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชนิดเริ่มต้นของคอลัมน์ที่คุณสามารถสร้างและเมื่อใดจะใช้แต่ละชนิดของคอลัมน์ ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ ชนิดคอลัมน์เพิ่มเติมอาจจะพร้อมใช้งาน

คอลัมน์ช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองที่มีความหมายของรายการในรายการหรือไลบรารี โดยใช้คอลัมน์ คุณสามารถเรียงลำดับ กลุ่ม และกรองข้อมูล และคุณสามารถคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับรายการโดยอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณเหล่านั้น คอลัมน์ยังช่วยให้คุณสามารถระบุควรถูกใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการลงในรายการหรือไลบรารี เมื่อรายการถูกเพิ่ม ฟอร์มปรากฏขึ้น และแสดงเขตข้อมูลและตัวเลือกสำหรับการป้อนข้อมูล เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารี เช่นชื่อเรื่อง และปรับเปลี่ยนโดย คอลัมน์บางอย่างจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ คอลัมน์ที่คุณสร้างกำหนดตัวเลือกและเขตข้อมูลใดปรากฏในฟอร์มที่ และคอลัมน์ที่สามารถถูกเพิ่มลงในมุมมองของรายการหรือไลบรารี

คุณระบุชนิดของคอลัมน์ที่คุณต้องการเมื่อคุณสร้างคอลัมน์ ในบางกรณี คุณยังสามารถเลือกชนิดคอลัมน์ที่แตกต่างกันสำหรับคอลัมน์ที่มีอยู่ แต่นี้ขึ้นอยู่กับชนิด และจำนวนข้อมูลถูกเก็บไว้ในขณะนี้ในคอลัมน์ การเปลี่ยนชนิดคอลัมน์ของคอลัมน์ที่มีอยู่สามารถทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในคอลัมน์เสียหาย เหตุผล เป็นเรื่องสำคัญเพื่อตัดสินใจว่า ชนิดข้อมูลที่คุณต้องการเก็บก่อนที่คุณสร้างคอลัมน์นั้น เมื่อคุณตัดสินใจว่า ชนิดคอลัมน์ใดที่คุณต้อง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ชนิดของข้อมูลที่คุณต้องเก็บได้อย่างไร ตัวอักษรเท่านั้นได้อย่างไร ตัวเลขเท่านั้นได้อย่างไร จัดรูปแบบข้อความได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเก็บจดหมายในคอลัมน์ตัวเลข ไม่รู้ในขั้นตอนแรกในการเลือกชนิดของคอลัมน์เหมาะสมสุดคือชนิดข้อมูลที่คุณต้องการเก็บ

 • คุณต้องการใช้ข้อมูลในการคำนวณเงินได้อย่างไร ถ้าใช่ ชนิดคอลัมน์สกุลเงิน เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

 • คุณต้องการใช้ข้อมูลในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร แม่นยำวิธีคำนวณเหล่านั้นต้องได้อย่างไร คุณสามารถคำนวณข้อมูลในตัวเลข หรือสกุลเงิน คอลัมน์ แต่ไม่คอลัมน์ข้อความ นอกจากนี้ การคำนวณในคอลัมน์สกุลเงิน จะแม่นยำมากที่สุด

 • คุณต้องการเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์ด้วยวิธีใด ในคอลัมน์ข้อความ ตัวเลขการเรียงลำดับที่เป็นสตริงของอักขระ (1, 10, 100, 2, 20, 200 และอื่น ๆ), ไม่เป็นค่าตัวเลข เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลขเป็นค่าตัวเลข ใช้คอลัมน์ตัวเลข หรือสกุลเงิน ยัง รูปแบบวันหลายไม่ได้เรียงลำดับอย่างถูกต้องถ้าเอกสารถูกจัดเก็บในคอลัมน์ข้อความ เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าเรียงลำดับของวันเหมาะสม ใช้คอลัมน์วันและเวลา

 • คุณต้องการให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ป้อนข้อมูลในคอลัมน์ได้อย่างไร ถ้าใช่ คุณสามารถระบุว่า คอลัมน์ที่จำเป็นต้องใช้ และบุคคลที่ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อรวบรวม และแสดงทีละน้อยไม่จัดรูปแบบข้อความในบรรทัดเดียว รวมถึง:

 • ข้อความเท่านั้น เช่นชื่อ ล่าสุดชื่อ หรือชื่อแผนก

 • รวมข้อความและตัวเลข เช่นที่อยู่ถนนหรือตัวเลขบัญชีผู้ใช้

 • ตัวเลขที่ไม่ถูกใช้ในการคำนวณ เช่นหมายเลข ID ของพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขส่วน

คอลัมน์ข้อความบรรทัดเดียวแสดง 255 อักขระในหนึ่งบรรทัด ถ้าคุณกำลังสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารี และต้องการแสดงข้อความที่จัดรูปแบบหรือมากกว่าหนึ่งบรรทัดของข้อความในแต่ละครั้ง สร้างคอลัมน์ข้อความหลายบรรทัด คุณสามารถเปลี่ยนคอลัมน์เดียวบรรทัดของข้อความ ที่มีอยู่ไปยังคอลัมน์ข้อความหลายบรรทัด โดยไม่สูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์มีอยู่แล้ว

คุณสามารถกำหนดเป็นคอลัมน์เดียวบรรทัดของข้อความ ในวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับอักขระ    จำกัดจำนวนอักขระตามจำนวนอักขระสูงสุด ที่คุณต้องการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์เก็บหมายเลข ID ของพนักงานห้าหลัก คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า บุคคลใส่อักขระห้าเท่านั้น

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงข้อความที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ จะ ยังคงบุคคลเมื่อต้องการใส่ข้อความแตกต่างกันถ้าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เมื่อคุณตั้งค่าเริ่มต้น บุคคลที่สามารถใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยการยอมรับค่าเริ่มต้นเว้นแต่ว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง ถ้าคอลัมน์เก็บชื่อของบริษัทที่กำหนดให้กับโครงการ และองค์กรของคุณทำงานกับบริษัทเฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการส่วนใหญ่ คุณสามารถใส่ชื่อของบริษัทที่เป็นค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์เป็น ชื่อบริษัทปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อโครงการใหม่จะถูกเพิ่มลงในรายการ และสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อ

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นข้อความที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณ ซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าจากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงข้อความที่ระบุโดยอัตโนมัติ แต่ข้อความอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เพิ่มสินค้า เมื่อรายการถูกเพิ่ม หรือสาเหตุอื่น ๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณ คุณใส่สูตร แทนที่ข้อความที่เฉพาะเจาะจง เป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันระบบเช่น [today], เพื่อระบุวันปัจจุบัน หรือ [me], เพื่อแสดงชื่อของบุคคลที่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น

  ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

เพิ่มข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง rich จาก Bing Maps หรือไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ คอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งให้คอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อกรอง เรียงลำดับ และการค้นหา ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่อยู่ เมือง หรือรัฐ

ใช้ชนิดเขตข้อมูลนี้คอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีเพื่อรวบรวม และแสดงข้อความที่จัดรูปแบบ หรือข้อความที่ยาว และหมายเลขบนบรรทัดมากกว่าหนึ่ง เช่นคำอธิบายของรายการ คอลัมน์ข้อความหลายบรรทัด สามารถจัดเก็บอักขระสูงสุด 63,999 และคุณสามารถระบุจำนวนบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการแสดงเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการ คอลัมน์ชนิดนี้แสดงข้อความทั้งหมดเมื่อคอลัมน์จะแสดงในรายการหรือไลบรารี

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ข้อความหลายบรรทัด ในวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับแสดง    ขีดจำกัดจำนวนบรรทัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีจำนวนของบรรทัดสำหรับการแก้ไข ตั้ง ตัวอย่าง ถ้าคอลัมน์เก็บบันทึกย่อยาวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปฏิทิน คุณอาจเลือกเพื่อแสดง 10 บรรทัดของข้อความ จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลเมื่อต้องการใส่ข้อมูลเนื่องจากเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายสามารถเห็นข้อความทั้งหมดที่พวกเขาได้ใส่ ในทางกลับกัน ถ้าคอลัมน์จัดเก็บเฉพาะประโยคหรือทั้งสองเกี่ยวกับเหตุการณ์ คุณอาจเลือกที่จะแสดงเฉพาะสอง หรือสามบรรทัดของข้อความ

  ถ้าคุณมอบหมายจำกัดแสดง นั้นไม่ได้จำกัดขนาดของข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อคอลัมน์ปรากฏในรายการ ข้อความที่ใส่สำหรับรายการปรากฏในคอลัมน์

 • อนุญาตให้มีความยาวไม่จำกัด    (เท่านั้นพร้อมใช้งานได้ในไลบรารีเอกสาร) เมื่อใช้ข้อความหลายบรรทัดในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถระบุว่า เขตข้อมูลที่ไม่จำกัดความยาว

 • เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการจัดรูปแบบข้อความ    (เท่านั้นพร้อมใช้งานได้ในรายการ) ระบุชนิดของข้อความเพื่ออนุญาตให้ ตั้งค่าว่าบุคคลอื่นสามารถนำการจัดรูปแบบเช่นตัวหนา ตัวเอียง หรือสีของข้อความ มีสองตัวเลือก:ข้อความธรรมดา ซึ่งไม่สนับสนุนตัวเลือกการจัดรูปแบบใด ๆ หรือสนับสนุนรูปแบบ rich text สนับสนุนใดพื้นฐานเช่นการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง หัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการ สี ข้อความและสีพื้นหลังออก ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ รูปภาพ และตาราง

 • การเปลี่ยนแปลงแบบใช้ผนวกข้อมูล    (เท่านั้นพร้อมใช้งานได้ในรายการ) ถ้าการกำหนดเวอร์ชัน ถูกเปิดใช้งานสำหรับรายการผนวกการเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีอยู่แล้ว ระบุว่า บุคคลสามารถเพิ่มข้อความใหม่เกี่ยวกับข้อมูลโดยไม่ต้องการแทนที่ข้อความใด ๆ ที่มีอยู่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นหรือไม่ ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ผนวกการเปลี่ยนแปลง ข้อความใหม่เกี่ยวกับรายการแทนข้อความใด ๆ ที่มีอยู่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นในคอลัมน์ ถ้าคุณเลือกที่จะผนวกการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ในขณะที่ดูข้อความที่ถูกใส่ไว้ก่อนหน้านี้ และวัน และเวลาที่ข้อความถูกใส่ เมื่อดูในรายการ ไม่เป็นเขตข้อมูลในฟอร์มที่มีรายการ คอลัมน์แสดงมุมมองรายการ ไฮเปอร์ลิงก์แทนที่ข้อความ และบุคคลที่สามารถคลิไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูข้อมูลที่เก็บอยู่ในคอลัมน์สำหรับรายการนั้น

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณสร้างคอลัมน์ ข้อมูลทั้งหมดยกเว้นรายการล่าสุดจะถูกลบออก

ตัวเลือกสำหรับ liines หลายของคอลัมน์ข้อความ

ตั้งค่าสำหรับรายการ

ข้อความหลายบรรทัดคอลัมน์สำหรับไลบรารีเอกสาร

ตั้งค่าสำหรับไลบรารี

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่ออนุญาตให้บุคคลที่เลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณระบุ ชนิดคอลัมน์นี้คือ ตัวเลือกเหมาะสมที่สุดในกรณีที่คุณต้องการให้แน่ใจว่า ข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์สอดคล้องกันเนื่องจากคุณสามารถจำกัดค่าที่เก็บอยู่ในคอลัมน์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจำกัดค่าในคอลัมน์ไปเป็นเฉพาะค่าที่เก็บอยู่ในไซต์ ใช้คอลัมน์การค้นหา แทนที่เป็นคอลัมน์เลือก คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์การค้นหา ในภายหลังในบทความนี้

คุณสามารถกำหนดตัวเลือก คอลัมน์ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กำหนดรายการตัวเลือก    แสดงรายการของค่าที่สามารถเลือกบุคคลที่แน่นอน เมื่อต้องการให้รายการนี้ แทนข้อความตัวอย่างในกล่องพิมพ์แต่ละตัวเลือกบนบรรทัดแยกต่างหาก กับค่าที่คุณต้องการ พิมพ์แต่ละค่าบนบรรทัดแยกต่างหาก เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ กด ENTER

 • เลือกรูปแบบการแสดง    อนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ มีกล่องกาเครื่องหมายหรือเลือกเดียวโดยไม่มี โปรดสังเกตว่าSharePoint Online จะแสดงปุ่มตัวเลือกในคลาสสิกSharePoint เท่านั้น

 • เปิดใช้งานตัวเลือกเพิ่มเติมที่กำหนดเอง    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ค่าที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการตัวเลือก เปิดใช้งานตัวเลือกfill-in การทำเช่นนั้นเป็นความคิดดีถ้าคุณอาจไม่ทราบว่าค่าทั้งหมดที่บุคคลจำเป็นต้องใส่เกี่ยวกับรายการ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้เฉพาะค่าที่คุณระบุ ปิดตัวเลือกfill-in

 • แสดงค่าเริ่มต้น    เลือกค่าระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ จะ ยังคงบุคคลเมื่อต้องการเลือกค่าแตกต่างกันถ้าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้บุคคลที่มีใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่าง ถ้าคอลัมน์เก็บชื่อของบริษัทที่กำหนดให้กับโครงการ และองค์กรของคุณทำงานกับบริษัทเฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการส่วนใหญ่ คุณสามารถใส่ชื่อของบริษัทที่เป็นค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์เป็น ชื่อบริษัทปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อโครงการใหม่จะถูกเพิ่มลงในรายการ และสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องเลือกชื่อ

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณ ซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าจากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงข้อความที่ระบุในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ แต่ข้อความอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เพิ่มสินค้า เมื่อรายการถูกเพิ่ม หรือสาเหตุอื่น ๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณ คุณใส่สูตร แทนที่ข้อความที่เฉพาะเจาะจง เป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันระบบเช่น [today], เพื่อระบุวันปัจจุบัน หรือ [me], เพื่อแสดงชื่อของบุคคลที่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ที่เลือก

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อเก็บค่าตัวเลขที่ไม่ค่าทางการเงิน

เคล็ดลับสำหรับการเลือกคอลัมน์ตัวเลข หรือสกุลเงิน

ชนิดคอลัมน์Number และCurrency เก็บค่าตัวเลข ใช้คอลัมน์ตัวเลข เพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวเลขสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้คำนวณเงิน หรือไม่จำเป็นต้องมีความถูกต้องในระดับสูง ใช้คอลัมน์สกุลเงิน เพื่อเก็บข้อมูลตัวเลข สำหรับการคำนวณเงิน หรือ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการปัดเศษตัวเลขในการคำนวณ ไม่เหมือนกับคอลัมน์ตัวเลข คอลัมน์สกุลเงิน ได้อย่างถูกต้อง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมและเลข 4 หลักทางด้านขวา ชนิดคอลัมน์Number และCurrency มีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่กำหนดว่าข้อมูลปรากฏขึ้น

คุณสามารถกำหนดจำนวน คอลัมน์ในวิธีต่อไปนี้:

 • ระบุค่าสูงสุด และต่ำสุด    จำกัดขอบเขตของตัวเลขที่บุคคลที่สามารถใส่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์เก็บจำนวนของงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับงานเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถระบุศูนย์เป็นค่าน้อยที่สุดและหนึ่งร้อยเป็นค่ามากที่สุด ในทำนองเดียวกัน ถ้าคอลัมน์เก็บหมายเลขของผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับเหตุการณ์ และคุณต้องการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใส่จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นค่ามากที่สุด

 • รวมตำแหน่งทศนิยม    ระบุว่า ตัวเลขประกอบด้วยตำแหน่งทศนิยมและจำนวนตำแหน่งทศนิยมเพื่อจัดเก็บ ถ้าคอลัมน์อาจจำเป็นต้องเก็บตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมมากกว่าห้า คุณสามารถเลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะรวมไว้ อัตโนมัติ อาจเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคอลัมน์เก็บผลลัพธ์ของการคำนวณและคุณต้องการผลลัพธ์จะเป็นแม่นยำมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่า ค่าทั้งหมดในคอลัมน์มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเดียวกัน ได้ควรจำกัดจำนวนตำแหน่งทศนิยมให้เป็นศูนย์ สำหรับจำนวนเต็มเท่านั้น หรือจำนวนตำแหน่งทศนิยมถึงห้าอื่น

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงตัวเลขที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ จะ ยังคงบุคคลเมื่อต้องการใส่หมายเลขอื่นถ้าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้บุคคลที่มีใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่าง ถ้าคอลัมน์เก็บหมายเลขของคอมพิวเตอร์ที่มีแต่ละสมาชิกในทีม และทุกสมาชิกในทีมที่มีอย่างน้อยหนึ่งคอมพิวเตอร์ ใส่1เป็นค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์เป็น1ปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อรายการใหม่จะถูกเพิ่มลงในรายการ และสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเลขขึ้น

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นตัวเลขที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณ ซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าจากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงตัวเลขที่ระบุโดยอัตโนมัติ แต่ตัวเลขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เพิ่มสินค้า เมื่อรายการถูกเพิ่ม หรือสาเหตุอื่น ๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณ คุณใส่สูตร แทนที่เป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง เป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณข้อมูลโดยยึดตามตัวเลขในคอลัมน์หรือฟังก์ชันระบบอื่น ๆ

 • รูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์    การตั้งค่าแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำให้คุณแสดง และเก็บตัวเลข เป็นเปอร์เซ็นต์ และถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อใช้ในการคำนวณค่าอื่น ๆ

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ตัวเลข

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อเก็บค่าทางการเงิน

เคล็ดลับสำหรับการเลือกคอลัมน์ตัวเลข หรือสกุลเงิน

ชนิดคอลัมน์Number และCurrency เก็บค่าตัวเลข ใช้คอลัมน์ตัวเลข เพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวเลขสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้คำนวณเงิน หรือไม่จำเป็นต้องมีความถูกต้องในระดับสูง ใช้คอลัมน์สกุลเงิน เพื่อเก็บข้อมูลตัวเลข สำหรับการคำนวณเงิน หรือ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการปัดเศษตัวเลขในการคำนวณ ไม่เหมือนกับคอลัมน์ตัวเลข คอลัมน์สกุลเงิน ได้อย่างถูกต้อง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมและเลข 4 หลักทางด้านขวา ชนิดคอลัมน์Number และCurrency มีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่กำหนดว่าข้อมูลปรากฏขึ้น

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์สกุลเงิน

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์สกุลเงิน ในวิธีต่อไปนี้:

 • ระบุค่าสูงสุด และต่ำสุด    จำกัดช่วงของค่าสกุลเงินที่บุคคลที่สามารถใส่ไว้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้า stores คอลัมน์รายงานค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์และขีดจำกัดขององค์กรของคุณรายงานยอดภายในช่วงระบุ คุณสามารถระบุขีดจำกัดเหล่านั้นเป็นค่าต่ำสุด และสูงสุด

 • รวมตำแหน่งทศนิยม    ระบุค่าที่มีตำแหน่งทศนิยมและจำนวนตำแหน่งทศนิยมเพื่อจัดเก็บ สำหรับค่าสกุลเงิน คุณสามารถเลือกตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง หรือ ถ้าคุณต้องการเก็บค่าเฉพาะ round คุณสามารถเลือกศูนย์ออก สำหรับใช้ในการคำนวณที่จำเป็นต้องใช้ระดับความแม่นยำสูงค่าที่ไม่ใช่จำนวน คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดจำนวนตำแหน่งทศนิยมให้เป็นศูนย์ถึงห้า หรือ สำหรับค่าแม่นยำมากขึ้น เลือกอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติใช้จำนวนที่เหมาะสม ตำแหน่งทศนิยมให้ผลลัพธ์ของการคำนวณ

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงค่าระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ จะ ยังคงบุคคลเมื่อต้องการใส่ค่าแตกต่างกันถ้าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้บุคคลที่มีใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่ และค่าใช้จ่ายที่จะเหมือนกันกับบัญชีผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด คุณสามารถระบุจำนวนที่เป็นค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์เป็น ค่านั้นปรากฏโดยอัตโนมัติ เมื่อรายการใหม่จะถูกเพิ่มลงในรายการ และสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเลขขึ้น

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุหรือผลลัพธ์ของการคำนวณ ซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าจากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงค่าระบุโดยอัตโนมัติ แต่ค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินค้า ที่เพิ่มรายการ เมื่อรายการถูกเพิ่ม หรือสาเหตุอื่น ๆ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณ คุณใส่สูตร แทนที่ข้อความที่เฉพาะเจาะจง เป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันระบบอื่น ๆ

 • เลือกรูปแบบสกุลเงิน    ให้แน่ใจว่า ค่าทั้งหมดในคอลัมน์ที่ยึดตามสกุลเงินเดียว ด้วยการเลือกรูปแบบสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคอลัมน์ กล่องแบบดรอปดาวน์ให้เลือกประเทศมากกว่า 100 เพื่อให้คุณสามารถระบุสกุลเงินในรูปแบบภายในส่วนใหญ่

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เมื่อต้องการเก็บวันในปฏิทิน หรือทั้งสองวัน และเวลา วันจัดรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ ถ้ารูปแบบที่คุณต้องจะไม่พร้อมใช้งาน ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับภูมิภาคที่เหมาะสมไปยังไซต์

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์วันและเวลา ในวิธีต่อไปนี้:

 • รวมเฉพาะวัน หรือทั้งวันและเวลา    ระบุว่า คุณต้องการรวมวันปฏิทินเท่านั้น หรือทั้งปฏิทินวัน และเวลาของวัน

 • แสดงค่าเริ่มต้น    แสดงโดยอัตโนมัติระบุวัน หรือวัน และเวลาเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ จะ ยังคงบุคคลเมื่อต้องการใส่ค่าแตกต่างกันถ้าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นช่วยให้บุคคลที่มีใส่ข้อมูลได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์เก็บวันเกิดขึ้นค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในวันแรกของปีงบประมาณ คุณสามารถระบุวันแรกของปีงบประมาณเป็นค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์เป็น วันนั้นปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อรายการใหม่จะถูกเพิ่มลงในรายการ และสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องใส่วัน

  ค่าเริ่มต้นอาจเป็นค่าที่คุณระบุ วันรายการจะถูกเพิ่มลงในรายการ หรือไลบรารี หรือผลลัพธ์ของการคำนวณ ซึ่งเรียกว่าค่าจากการคำนวณ ค่าจากการคำนวณจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงเฉพาะวัน หรือเวลาโดยอัตโนมัติ แต่วัน หรือเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายการ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณ คุณใส่สูตรเป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณค่าโดยยึดตามข้อมูลในคอลัมน์หรือฟังก์ชันระบบเช่น [today], อื่นเพื่อระบุวันปัจจุบัน ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการแสดงวันที่คือ 30 วันหลังจากวันปัจจุบันคอลัมน์ พิมพ์ในสมการ= [TODAY] + 30ในกล่องค่าจากคำนวณ

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์วันเวลา

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่ออนุญาตให้บุคคลที่เลือกค่าโดยยึดตามข้อมูลที่เก็บไว้ในไซต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์เพื่อจัดเก็บชื่อของบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่ถูกกำหนดให้พนักงาน และรายการของบัญชีผู้ใช้ต้องถูกจำกัดลงในรายการบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าบนไซต์ คุณสามารถสร้างคอลัมน์การค้นหา ที่แสดงชื่อในลูกค้า รายการบัญชีผู้ใช้ รายการตัวเลือกในคอลัมน์การค้นหา ปรากฏในตัวใดตัวหนึ่งการขยายกล่อง เรียกว่าเมนูดรอปดาวน์ หรือกล่องรายการ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกมากกว่าหนึ่งค่า

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์การค้นหา ในวิธีต่อไปนี้:

 • เลือกแหล่งมาของค่าการค้นหา    ระบุใดกระดานรายการ ไลบรารี หรือสนทนาบนไซต์ของคุณที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการจัดเก็บในคอลัมน์ แหล่งข้อมูลไม่ได้เป็นไซต์ย่อย, ไซต์เวิร์กสเปซ, wiki หรือบล็อก หลังจากที่คุณระบุรายการ ไลบรารี หรือกระดานอภิปรายที่คุณต้อง คุณสามารถระบุคอลัมน์ใดในรายการ ไลบรารี หรือกระดานอภิปรายที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการให้เลือกจากใคร

 • อนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ    อนุญาตให้ผู้ใช้ให้เลือกค่าที่มากเมื่อพวกเขาเช่น หรือจำกัดจำนวนค่าที่พวกเขาสามารถเลือกค่าเดียวเท่านั้น ถ้าบุคคลที่สามารถเลือกค่าหลายค่า ค่าทั้งหมดปรากฏในคอลัมน์ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

 • เลือกคอลัมน์เพื่อแสดง    คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์เพื่อแสดงค่าของเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคอลัมน์ชนิดนี้

กล่องโต้ตอบตัวเลือกคอลัมน์ค้นหา

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อเก็บจริง/เท็จ หรือใช่/ไม่ใช่ข้อมูล เช่นว่าบุคคลอื่นจะเข้าร่วมประชุมเหตุการณ์ คอลัมน์Yes/No ปรากฏเป็นกล่องกาเครื่องหมายเดียวเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการ เมื่อต้องการระบุว่าใช่ สมาชิกในทีมเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการระบุว่าไม่ใช่ สมาชิกในทีมล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ข้อมูลในคอลัมน์ใช่/ไม่ สามารถใช้ในการคำนวณสำหรับคอลัมน์อื่น ๆ ในกรณีดังกล่าวใช่ จะถูกแปลงเป็นค่าตัวเลขหนึ่ง (1) และไม่มี จะถูกแปลงเป็นค่าตัวเลขศูนย์ (0)

คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ใช่/ไม่ใช่ ด้วยการเลือกค่าเริ่มต้นสำหรับไฟล์นั้น ค่าเริ่มต้นคือ การเลือกที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเพิ่มรายการใหม่ บุคคลที่สามารถเลือกค่าแตกต่างกันถ้าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้น สำหรับคอลัมน์ใช่/ไม่ใช่ คุณสามารถระบุว่า กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงค่าใช่ หรือ ไม่ ระบุค่าไม่มี

ตัวเลือกสำหรับใช่/ไม่มีคอลัมน์

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อให้สามารถค้นหารายการของบุคคลและกลุ่มที่บุคคลที่สามารถเลือกเมื่อพวกเขาเพิ่ม หรือแก้ไขรายการ ตัวอย่าง บนรายการงาน คอลัมน์บุคคลหรือกลุ่ม ที่ชื่อว่ามอบหมายให้สามารถแสดงรายการของบุคคลที่คุณสามารถกำหนดให้กับงาน เนื้อหาของรายการขึ้นอยู่กับวิธีบริการไดเรกทอรีและกลุ่มSharePoint ได้ถูกกำหนดค่าสำหรับไซต์ เมื่อต้องการกำหนดเนื้อหาของรายการ คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถกำหนดบุคคลหรือกลุ่ม คอลัมน์ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ    อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกมากเมื่อพวกเขาเช่น หรือจำกัดจำนวนเลือกตัวเลือกสำหรับตัวเลือกเดียวเท่านั้น

 • รวมหรือแยกกลุ่มของบุคคล    ระบุว่า รายการรวมถึงบุคคลแต่ละรายเท่านั้น หรือนอกจากนี้มีรายการของการแจกจ่ายอีเมลและกลุ่มSharePoint ตัวอย่างเช่น บนรายการงาน คุณอาจต้องการรวมบุคคลแต่ละรายเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลระบุความรับผิดชอบสำหรับแต่ละงาน ในรายการโครงการ คุณอาจต้องการรวมรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลและกลุ่มSharePoint เพื่อให้แน่ใจว่าทีมเกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ

 • ขีดจำกัดรายการไปยังผู้ใช้ไซต์เท่านั้น    ระบุว่า รายการรวมถึงบุคคลและกลุ่มทั้งหมดในบริการไดเรกทอรี หรือเฉพาะบุคคล และกลุ่มที่สามารถเข้าถึงไซต์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มSharePoint

 • ระบุข้อมูลที่จะแสดง    เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น บนรายการที่ติดต่อสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ คุณอาจเลือกชื่อที่แสดงของบุคคล รูปภาพ และรายละเอียดเช่นทักษะและความเชี่ยวชาญ คุณอาจเลือกเพื่อแสดงเฉพาะบุคคลชื่อหรืออีเมลที่อยู่บนรายการที่ติดต่อสำหรับทีมขนาดเล็ก

หมายเหตุ: สถานะแสดงตน พร้อมใช้งานกับชื่อ (ที่ มีการแสดงตน) เดิมเรียกว่าจะไม่พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย องค์กรของคุณอาจเลือกที่จะทำการแสดงตนพร้อมใช้งาน โดยทำตามขั้นตอนในการแสดงผลแบบคลาสสิกไซต์ SharePoint Online ในโหมดเอกสาร Internet Explorer 10

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้ เพื่อเก็บไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจ หรือ จะแสดงเป็นกราฟิกบนอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต

คอลัมน์ไฮเปอร์ลิงก์หรือรูปภาพที่ เก็บ Uniform Resource Locator (URL) สำหรับเว็บเพจ กราฟิก หรือทรัพยากรอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบการแสดงที่คุณเลือก จะแสดงตัวใดตัวหนึ่งไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถถูกคลิกการเข้าถึงทรัพยากร กราฟิกแทน URL สำหรับไฟล์กราฟิก

เมื่อต้องการแสดง URL เป็นไฮเปอร์ลิงก์ เลือกรูปแบบเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการ พวกเขาสามารถใส่ URL และข้อความอธิบายที่ปรากฏในคอลัมน์ แทน URL เมื่อต้องการแสดงเป็นกราฟิก แทน URL สำหรับไฟล์กราฟิก เลือกรูปแบบรูปภาพ เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการ เหล่านั้นต้องใส่ URL แบบเต็มสำหรับแฟ้มกราฟิก เช่น http://www.example.com/image.gif และพวกเขาสามารถใส่ข้อความอธิบาย แสดงแทนสำหรับรูปภาพ ซึ่งปรากฏขึ้นสำหรับผู้ที่ปิดใช้งาน รูปภาพในเบราว์เซอร์ของพวกเขา หรืออาศัยซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอเพื่อแปลงกราฟิกบนหน้าจอเป็นคำพูด

เลือกคอลัมน์/ไฮเปอร์ลิงก์รูปภาพ

ใช้ชนิดเขตข้อมูลคอลัมน์นี้เพื่อแสดงข้อมูลที่จะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการคำนวณของคอลัมน์อื่นในรายการหรือไลบรารีเท่านั้น สำหรับตัวอย่างการใช้ = [ปริมาณ] * [ราคาสินค้า] เพื่อคำนวณราคารวม

เมื่อคุณเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารี คุณสร้างสูตรที่ประกอบด้วยตัวดำเนินการ เช่นลบ (-) แล้วบวก (+), ฟังก์ชัน ค่าที่ระบุ และการอ้างอิงไปยังคอลัมน์อื่น สูตรสามารถคำนวณวันและเวลา ดำเนินสมการทางคณิตศาสตร์ หรือจัดการข้อความ ตัวอย่างเช่น บนรายการงาน คุณสามารถใช้คอลัมน์ชนิดนี้เพื่อคำนวณจำนวนวันในปฏิทินที่จำเป็นต้องทำงานแต่ละโดยยึดตามคอลัมน์วันเริ่มและวันเสร็จสมบูรณ์ (= [วันเสร็จสมบูรณ์] - [วันเริ่ม]) ได้ ในรายการที่ติดต่อ คุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณ การรวมชื่อ และนามสกุลของติดต่อที่คั่น ด้วยช่องว่าง โดยยึดตามคอลัมน์ชื่อและนามสกุล (= [ชื่อ] & "" & [นามสกุล]) ได้ โปรดสังเกตว่า สูตรในคอลัมน์จากการคำนวณสามารถเฉพาะการอ้างอิงคอลัมน์อื่นในเดียวกันรายการหรือไลบรารี

นอกจากการใส่สูตรสำหรับการคำนวณ คุณสามารถระบุชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการคำนวณเพื่อส่งกลับและวิธีการจัดเก็บ และแสดงข้อมูลนั้นด้วย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลแต่ละ ดูในส่วนที่เหมาะสมของบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในสูตรและฟังก์ชันจะใช้กับเขตข้อมูลจากการคำนวณ ดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint บทความนี้มีสูตรทั่วไปจำนวนมาก ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังคำอธิบายของฟังก์ชันทั้งหมดที่สามารถใช้ในSharePoint

ตัวเลือกคอลัมน์จากการคำนวณ

ใช้คอลัมน์นี้เพื่อสร้างตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้อนุมัติเมื่อใช้งานเวิร์กโฟลว์

งานเวิร์กโฟลว์โดยปกติแล้วเท่านั้นให้ผลลัพธ์ของการอนุมัติหรือปฏิเสธ จำกัดวิธีจัดการรายการหรือเอกสาร คุณอาจต้องการมอบหมายงานให้คนอื่น หรือกลับไปยังผู้ส่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีคอลัมน์ผลลัพธ์งาน ข้อเสนอเขตข้อมูลคอลัมน์ให้เลือกที่ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกเกณฑ์เสร็จสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง คุณสามารถร้องขอ clarification บนรายการ หรือมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเพื่อให้ผู้อนุมัติความยืดหยุ่นมากขึ้นในเวิร์กโฟลว์

เลือกคอลัมน์ผลลัพธ์ของงาน

คอลัมน์ผลลัพธ์งานจะคล้ายกับตัวเลือกเขตข้อมูลขณะที่คุณพิมพ์ตัวเลือกในเขตข้อมูลเลือก คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกแต่ละตัวเป็นค่าเริ่มต้น หรือใช้ค่าจากการคำนวณ เมื่อต้องการใช้ค่าจากการคำนวณ คุณใส่สูตร แทนที่เป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง เป็นค่าเริ่มต้น สูตรสามารถคำนวณข้อมูลโดยยึดตามตัวเลขในคอลัมน์หรือฟังก์ชันระบบอื่น ๆ คุณยังสามารถเลือกว่า ค่าในคอลัมน์ที่จำเป็นต้องใช้ ตลอดจนทำให้ค่าไม่ซ้ำกันระหว่างรายการทั้งหมด

สำหรับความ indepth บทช่วยสอนเกี่ยวกับการใช้งานและผลลัพธ์ของงานในSharePoint ดูการทำงานกับงานในเวิร์กโฟลว์ 2013 SharePoint โดยใช้ Visual Studio 2012

ใช้คอลัมน์นี้เพื่อแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่น CRM apps ฐานข้อมูล หรือสเปรดชีต

คอลัมน์ข้อมูลภายนอกช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อให้ได้เช่นฐานข้อมูล สเปรดชีต และแอป CRM ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อกับแอแบบบรรทัด Business เช่น SAP หรือ Microsoft CRM สามารถให้ข้อมูลลูกค้าล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่สามารถแสดง และใช้ในรายการ ใช้ฐานข้อมูลภายนอกสต็อก รายการของคุณสามารถนำเสนอราคาปัจจุบัน คำอธิบาย หรือจัดส่งน้ำหนักที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณหรือค้นหาตามคอลัมน์อื่น ๆ

เลือกคอลัมน์ข้อมูลภายนอก

ข้อมูลภายนอกที่จำเป็นต้องมีบางอย่างเบื้องต้นที่สอดคล้องกับก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายนอก งานเหล่านี้มักจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ดูแลระบบของคุณ และ entail สร้างบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูล เปิดใช้งานBusiness Data ConnectivityและSecure store Service

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง อัปเดต และรีเฟรชคอลัมน์ข้อมูลภายนอก ดูสร้างและอัปเดตคอลัมน์ข้อมูลภายนอกในรายการหรือไลบรารีหรือทำงานกับข้อมูลภายนอกใน Excel Services (SharePoint Server)

ใช้ชนิดคอลัมน์นี้เพื่อทำให้ผู้ใช้ไซต์เพื่อเลือกค่าจากชุดคำที่เฉพาะเจาะจงของเงื่อนไขที่มีการจัดการ และใช้ค่าเหล่านี้กับเนื้อหาของพวกเขา ผู้ใช้สามารถสร้าง และกำหนดค่าคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการการแมปไปยังชุดคำหรือคำที่มีอยู่ หรือพวกเขาสามารถสร้างชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการคำใหม่ จัดการ Metadata ที่มีคอลัมน์หลายฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกันและลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่เลือก และใช้เงื่อนไขเนื้อหา เช่นการสนับสนุน "ชนิดล่วงหน้า รวมถึงการสนับสนุนสำหรับช่วยเลือกโปรแกรมของเงื่อนไข คำอธิบาย คำเหมือน และค่าหลายภาษา

จัดการ Metadata คอลัมน์เลื่อนระดับใช้ metadata สอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์ได้เนื่องจากจะให้ผู้ใช้กับรายการของคำที่พวกเขาสามารถนำไปใช้กับเนื้อหาของพวกเขา ข้อกำหนดเหล่านี้มาจากชุดคำที่ได้รับการจัดการจากส่วนกลางในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ โดยผู้ดูแลที่เก็บคำหรือบุคคลอื่นที่ มีสิทธิ์ในการจัดการคำ เมื่อใดก็ ตามที่มีการปรับปรุง ชุดคำที่เฉพาะเจาะจงคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการที่ถูกผูกไว้กับเงื่อนไขปรับปรุงโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการจะพร้อมใช้งาน คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการในวิธีต่อไปนี้

ตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการ

เขตข้อมูลจากหลายค่า    เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีหลายค่า ทำให้คอลัมน์เพื่อให้ประกอบด้วยค่ามากกว่าหนึ่ง โปรดสังเกตว่า เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะป้องกันไม่ให้เรียงลำดับข้อมูลในมุมมองรายการ

รูปแบบการแสดง    ค่าที่เลือกจากชุดคำสามารถแสดง เป็นค่า ๆ เดียว หรือ ด้วยเส้นทางแบบลำดับชั้นทั้งหมด

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงป้ายชื่อคำในเขตข้อมูล เพื่อแสดงค่าของเงื่อนไขตั้งค่าเป็นค่าเดียว ตัวอย่าง: เมือง

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นทางทั้งหมดไปคำในเขตข้อมูล เพื่อแสดงค่าของการตั้งค่าเป็นเส้นทางแบบลำดับชั้นเต็มรูปแบบตามเงื่อนไข ตัวอย่าง: ตำแหน่งที่ตั้ง ทวีป ประเทศ/ภูมิภาค เมือง

ตั้งค่าชุดคำ    แสดงคำจากองค์กรที่มีจัดการชุดคำ หรือสร้างชุดคำแบบกำหนดเองที่การตั้งค่าการแชร์กับผู้อื่นในไซต์คอลเลกชัน

 • ใช้ชุดคำที่มีการจัดการ    ใส่หนึ่ง หรือหลายเงื่อนไข โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค และเลือกการค้นหา เพื่อกรองตัวเลือกให้มีเฉพาะ ผู้ที่ประกอบด้วยเงื่อนไขตามที่ต้องการ หลังจากการค้นหาชุดคำที่ประกอบด้วยรายการของค่าจะแสดงในคอลัมน์นี้ คลิกที่คำเพื่อเลือกระดับของลำดับชั้นเพื่อแสดงในคอลัมน์แรก ระดับทั้งหมดที่อยู่ใต้คำคุณเลือกจะสามารถเห็นได้เมื่อผู้ใช้เลือกค่า

สร้างชุดคำที่กำหนดเอง    ใส่คำอธิบายสำหรับชุดคำที่กำหนดเองของคุณ และใส่ลำดับชั้นของชุดคำของคุณโดยตรงลงในกล่องจัดเตรียมไว้ หรือคลิกแก้ไขโดยใช้ตัวจัดการชุดคำ เพื่อเปิด และใช้เครื่องมือการจัดการคำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ metadata ที่มีการจัดการ ดูที่บทนำสู่ metadata ที่มีจัดการ บทความนี้อธิบายถึง metadata ที่มีการจัดการอะไรคืออะไรและวิธีใช้

หมายเหตุ: ในขณะที่คำที่ใช้แบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน คำในชุดจะไม่พร้อมใช้งานเป็นคำสำคัญขององค์กร

การทำงาน กับคอลัมน์ รายการ ไลบรารี

นี่เป็นบางส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณทำงานกับรายการและไลบรารี:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×